Beta
Søket ga 454 treff.
Olaug Vervik Bollestad
2021-08-30 12:27:49

Flere dyktige lærere som kan følge opp ungene i skolen! 😊🙌 Nye tall viser at det har blitt flere lærere i skolen, og at de nå har ansvar for færre elever enn før. Det viser at lærernormen som KrF fikk kjempet gjennom i 2017 har betydd en forskjell! 💛 Nå må vi også få gjort noe med førsteklasse, som hos altfor mange er blitt preget av for mye stillesitting og tavleundervisning for de aller minste av oss. Seksåringene våre må i stedet få mer fri lek og læring gjennom utforsking og aktiviteter! Er du enig i at førsteklassingene våre trenger...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-29 13:21:14

Jeg er stolt over å få være kollega med beste Dag Inge Ulstein, både i regjeringen og som førstekandidat for KrF Kristelig Folkeparti! 😊👏 Det er mye som står på spill i dette valget! KrF er garantisten for kontantstøtte og familienes valgfrihet, vi vil ha en pårørendestøtte for de som tar seg av eldre som trenger hjelp, og vi er garantisten for bistand og nødhjelp til de som trenger det aller mest, verdens fattige. 💛 Skal du stemme KrF i år? 😊 Riktig god søndag til dere alle!

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-25 11:12:02

Vi som nasjon må aldri bli oss sjøl nok! Vi må kikke utover våre egne landegrenser og bidra i arbeidet for at færre mennesker må leve i ekstrem fattigdom og nød. Derfor er bistands- og utviklingspolitikk så viktig for KrF! Er det viktig for deg også? 💛 #stemkrf

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-24 12:23:56

Ja til et livssynsåpent samfunn med trosfrihet og rom for at trossamfunnene skal ha rett til å tro, mene og organisere seg slik de ønsker, uten at politikerne skal forsøke å styre dem gjennom trusler om kutt i statsstøtte! Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil øke kravet til antall medlemmer for at et trossamfunn skal kunne få statsstøtte. Det vil gjøre at mange små menigheter over hele landet vil miste støtten sin. 😔 I vår kunne vi også lese om Senterpartiet i Klepp kommune som ønsker å frata det lokale kristne ungdomslaget offentlig støtte, utelukkende fordi politikerne har et annet syn...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-23 22:32:21

Flott dag i Nordland i dag! Sammen med min nestlederkollega i KrF Ingelin Noresjø, som også er Nordland KrF sin gode førstekandidat i valget, fikk jeg besøke Nok.Nordland, Naturbruk ved Mosjøen videregående skole studiested Marka, og Nortura Bjerka. Deretter middag med folk fra lokallaget vårt i Rana KrF. 😊 Masse dyktige folk, inspirerende samtaler og gode menneskemøter! Så gikk turen til Bodø hvor KrFs fylkesråd for næring Linda Helen Haukland og jeg besøkte Bodin 4H-gård og høre om deres mangfoldige tilbud til barn og unge, og hvordan Bodø kommune er en foregangskommune i Inn på tunet-sammenheng. Til slutt en tur...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-23 08:12:26

Trygghet for friskolene! 💛💪🏻 I forrige uke fikk jeg besøke tre kristne internatskoler, Gjennestad videregående skole , Kvitsund Gymnas og KVS-Lyngdal. På alle disse skolene har de elever fra ulike deler av Norge, med ulik bakgrunn og ulike interesser. Jeg fikk høre om godt skolemiljø, gode faglige tilbud og lærere som bryr seg. Her er de ikke bare opptatt av at elevene skal få gode karakterer, men også av å bygge karakter i folk. 😊 KrF er bekymret for disse skolenes framtid hvis vi får et regjeringsskifte! Alle de rødgrønne partiene vil stramme inn for friskolene og gjøre tilværelsen deres...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-19 20:17:11

KrF vil øke selvforsyningen av mat! Da kan vi produsere mer norske grønnsaker, og da trenger vi dyktige og innovative bønder som de jeg og førstekandidat Anders Tyvand fra Vestfold og Telemark KrF traff i dag på Holm gård! 👏🏻😃 På Holm gård utvikler de nye produkter, også for å ta opp kampen mot import! Det er bra. 😊 KrF vil legge forholdene til rette for økt norsk produksjon av grønnsaker også framover!🧅🥦🥬🍅🥕 Er du enig i at det er viktig? PS! Bor du i Vestfold håper jeg du stemmer inn Anders på Stortinget! 👍🏻😉

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-17 08:48:34

Starter dagen i Arendalsuka med viktig debatt i regi av Bioteknologirådet om framtidas fosterdiagnostikk. En veldig krevende og viktig debatt. 💛 Mitt tydelige budskap: KrF vil at vi bare skal tillate fosterdiagnostikk hvor det er helsegevinst for mor og barn og ikke der hvor formålet er å finne avvik som vil føre til selektiv abort. I framtida vil vi kunne få vite mer og mer om fosteret i mors mage. Vi skal bruke medisinsk teknologi til god behandling og helsemessig oppfølging, men KrF vil ikke ha et sorteringssamfunn der vi legger opp til å velge bort barn med spesielle egenskaper...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-16 17:09:51

Min første skoledag, sammen med gode klassevenninner.(Jeg helt til venstre) 💛💛 Skole handler om fag, men vel så mye om å bygge karakter i hvert enkelt barn framfor karakterer. Krf og jeg ønsker at første klasse skal være mye mer prega av lek, utforsking og ulike aktiviteter. ⚽️⚽️. Lykke til alle morer og farer som skal slippe sine små håpefulle! La barn få være barn. Lek og læring hører sammen:)👶🧒

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-15 21:41:49

Blir du med på laget vårt? Dette motiverer til å stå på for fulle mugger! Er du opptatt av familienes valgfrihet, en verdig eldre og seniorpolitikk, så bli med!!!💛💛

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-15 18:41:58

Ja til økt satsing på korntørker og lokale kornlagre på gårdene!🌾😊 Da Charlotte Hoven fra Innlandet KrF og jeg besøkte Lars og Christina Blakstad på Helgeby gård i Ringsaker tidligere denne uka, fikk vi med oss mange gode innspill. Ett av dem var økte investeringsmidler til lokale anlegg for tørking og lager av korn på gårdene. Den ballen tar jeg! 🤝🏻 De siste årene har vi økt støtten til nettopp slike anlegg. Det er veldig fornuftig, både for bonden som kan spre leveransen av korn til mølla utover sesongen, og ut fra en beredskapstenkning. 😊 Hvis KrF får fortsette i...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-14 13:05:30

KrF vil jobbe for en god inntektsutvikling for norsk jordbruk! 👩🏻‍🌾👨🏻‍🌾 Skal vi få til det, er vi helt avhengig av å ha et felles tallgrunnlag som alle kan ha tillit til. 🤝🏻 Derfor har vi i regjeringen satt ned et offentlig utvalg som skal gjøre en grundig gjennomgang av tallgrunnlaget. Ni dyktige fagfolk som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Jeg er spesielt glad for at økonomiprofessor Ola Grytten har takket ja til å lede utvalget. Med hans solide kompetanse er denne utredningen i trygge hender. Dette utvalget er et...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-13 22:53:04

God stemning å få besøke og åpne Landbrukets Dag -Landbruk, mat og opplevelser på Agder på Evje i dag! 🥳 Mange gode samtaler og hyggelige menneskemøter, både om det viktige landbruket og andre temaer. 😊 Selv om vi fortsatt må huske smittevern, er det godt at denne typen messer nå kan gjennomføres igjen. Det gir en følelse av fellesskap og tilhørighet som vi trenger. Jeg fikk meg jammen en tur opp i høyden også i en ordentlig utspørringsrunde! 😅 Ønsker alle sammen på Evjemoen et godt arrangement og en ordentlig god helg! 💛

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-12 22:09:56

Jeg har fått ta med Geir Søndeland i Aftenbladet opp på Nord-Europas største spiselige tak, på Økern Portal i Oslo! 😄 Det er jo urbant landbruk i praksis og galkjekt for en landbruks- og matminister. Jeg ble litt i stuss på noen av ja/nei-spørsmålene han stilte meg, men... 😆 Du kan se både det og hele resten av drøsen vår her: https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/y7Lp1g/stortinget-aa-di-olaug-bollestad-lunsjer-paa-nord-europas-stoerste-spise

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-10 19:46:34

I dag er første dagen det har vært mulig å forhåndsstemme i årets stortingsvalg. 😃 Jeg er overbevist om at Norge trenger et sterkt verdiparti som kjemper for barna, for familiene og for de eldre! Et parti som vil bygge samfunnet nedenfra med rom for frivillighet og idealisme og som ser at vi som nasjon aldri må bli oss selv nok! Det partiet er KrF! 💛 Er du enig med oss i at KrF trengs i norsk politikk? Da håper jeg virkelig du velger KrFs stemmeseddel når du stikker innom valglokalet! 😊 Og hvis du trenger flere gode grunner, kan...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-10 11:18:43

Utrolig kjekt å starte dagen med vår dyktige førstekandidat Charlotte Veland Hoven fra Innlandet KrF hos Penningrud gård i Ringsaker! 😊🙌🏻 Flott dagtilbud til personer med demens som gir verdighet, medbestemmelse og livskvalitet. 💛 Mellom 80 000 og 100 000 personer har demens i Norge, og det kommer til å bli enda flere i tiårene framover. Da blir denne typen tilbud blir en viktig del av framtidas eldreomsorg og demensomsorg. KrF vil satse mer på tilbud som Inn på tunet, og da må vi ha politikere som ser at ikke absolutt alt må drives av kommune og stat, men at...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-09 18:43:34

Gleder meg til direktesendingen onsdag 11. august kl. 20:00, som jeg skal ha her på Facebook sammen med listekandidatene i Rogaland KrF🤩🎉🥳. Les mer her: https://www.facebook.com/116602181709178/posts/4135787516457271/?d=n

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-06 11:42:11

Ja til gode friskoler! 😃👏🏻 I dag besøkte jeg Øya videregående skole i Melhus sammen med Daniel Myhren Hovind fra Trøndelag KrF og Alfred Olav Fonn fra KrFU Trøndelag. En fantastisk skole der de ikke bare gir karakterer, men også bygger karakter i ungdommene som går der! 💛 Alfred droppet ut fra offentlig videregående, men fant seg til rette på Øya hvor han ble sett og møtt og fikk de riktige utfordringene han trengte. Jeg er bekymret for utviklingen for friskolene våre hvis vi får et regjeringsskifte. Både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har stemt for å stramme inn for friskolene....

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-05 19:41:40

I dag har jeg fått åpne del 2 av Trøndersk Matfestival som de har kalt "Et sted nær deg". Fantastisk flott opplegg med ulike arrangementer rundt om i hele Trøndelag!🥳👏🏻 "Et sted nær deg" er et veldig godt navn, for lokal mat og drikke handler jo blant annet om nettopp nærhet, tradisjoner, fellesskap og tilhørighet. Jeg fikk starte dagen på Bårdshaug Herregård i Orkanger, før vi besøkte dyktige Sissel Langørgen på Høstadsand gård i Trondheim og åpnet et flott gårdsmeieri der. Til slutt fikk vi besøke engasjerte og flinke Marit Lianes og Arne Stene på Øfsti søndre i Stjørdal, hvor...

Olaug Vervik Bollestad
2021-08-04 10:09:01

Ja til fortsatt kontantstøtte! 💛🙌🏻 Tidligere i år reagerte jeg på at Arbeiderpartiet hevda i en debatt at "vanlige folk" ikke vil ha kontantstøtte. Nå bekrefter en ny undersøkelse at Arbeiderpartiet tar feil. Et flertall vil fortsatt videreføre kontantstøtten, viser en ny undersøkelse!😊 Kontantstøtten gjør det mulig for litt flere å velge å være litt lenger hjemme med barna sine når de er små. Den valgfriheten bør familiene ha. Alle passer ikke inn i samme boksen, og vi må legge til rette for at ulike familier kan ta ulike valg! Arbeiderpartiet har sagt at de garanterer at kontantstøtten blir fjernet...

Laster...
Laster...