Beta
Søket ga 66 treff.
Morten Wold - FrP
2022-03-23 13:51:28

I dag stilte hele 11 av FrPs stortingsrepresentanter spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum i Stortingets spørretime. Vi fikk ikke mange klare svar. Jeg har skrevet om den rødgrønne handlingslammelsen - og Senterpartiets "vente og se"-holdning - i et innlegg i flere av avisene i Buskerud valgkrets. #stortinget #spørretimen #hvorervedum #frp

Morten Wold - FrP
2021-09-16 12:01:05
Morten Wold - FrP sitt framsidebilete
Morten Wold - FrP
2021-09-11 08:09:04

I dag er det 20 år siden terrorangrepene 11. september 2001 - da fire sivile fly ble kapret av terrorister på selvmordsoppdrag fra al-Qaida. To fly ble med få minutters mellomrom styrtet inn i tvillingtårnene i New York - 2977 mennesker ble drept. Vi glemmer aldri. In God we trust. United we stand. ♥️🇺🇸

Morten Wold - FrP
2021-06-30 16:00:17

Private tilbydere er en nødvendighet i norsk helsevesen. Unicare i Hokksund er et solid drevet rehabiliteringssenter siden 1933. De behandler ca 1100 pasienter per år, har cirka 100 ansatte og sunn og solid økonomi. Overskudd blir i bedriften for videreutvikling og vedlikehold. Fint besøk hos dem i dag - FrP heier selvsagt på slike tilbud - og fortsatt fritt behandlingsvalg. På bildet er daglig leder Pål Stenbro og leder for service og fellestjenester Eva Skinnes Vetterstad sammen med partikollega Lavrans Kierulf og meg.

Morten Wold - FrP
2021-06-25 09:57:47

FrPs kamp for pensjonistene gir resultater. Det er gledelig.

Morten Wold - FrP
2021-05-27 13:27:04

Nå legger vi frem vårt alternativ til regjeringens nasjonale transportplan. Se hva Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og jeg mener om den - og viktige prosjekter i Buskerud valgkrets - i denne korte videosnutten. #frp #ntp

Morten Wold - FrP
2021-05-19 16:27:49

FrPs førstekandidater i Akershus, Buskerud og Østfold valgkrets med felles utspill om nedleggelse av fylkeskommunen som forvaltningsnivå - alternativt å fjerne hele mastodonten Viken. Enig? #viken #fylkeskommunen

Morten Wold - FrP
2021-03-23 19:17:08

Har i dag - på vegne av Stortinget - tatt imot årsberetningene for 2020 fra den nye sivilombudsmannen Hanne Harlem. Antall klager øker år for år; i 2020 fikk ombudsmannen over 4000 klagesaker. Klagene gikk mest på saksbehandlingstid og manglende svar, plan- og bygningssaker og spørsmål om trygd og pensjon. Av sakene som ble realitetsbehandlet, endte 63 prosent med kritikk fra ombudsmannen. #stortinget #sivilombudsmannen

Morten Wold - FrP
2020-11-08 19:01:44

I morgen legger FrP frem sitt alternative statsbudsjett. En liten lekkasje allerede i kveld: Der legger vi inn 100 millioner ekstra til videre planlegging og grunnerverv for fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Det bør regjeringspartiene støtte når vi skal forhandle om budsjettenighet. Vi må holde intensiteten oppe i dette prosjektet. #ringeriksbanen #e16 #statsbudsjett

Morten Wold - FrP
2020-10-29 22:07:42

Igjen rammer terroren Frankrike. President Macron står opp for våre vestlige verdier og vår ytringsfrihet. Takk for det. Jeg er så drittlei islamistisk ekstremisme. Men det er det vel ikke ønskelig at man uttrykker - i ytringsfrihetens navn - her i vårt lille land...? #islam #fundamentalisme #ytringsfrihet #javielskerdettelandet 🇳🇴

Morten Wold - FrP
2020-10-22 10:04:03

I gårsdagens spørretime i Stortinget utfordret jeg forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på fremtiden til Drevjamoen leir i Vefsn. I den nye langtidsplanen for Forsvaret pekes det på Terningmoen som fortsatt lokasjon for rekruttskole. Men bør ikke også Drevjamoen i rettferdighetens navn utredes til dette med tanke på fremtidig utdanning av nye soldater i Nord-Norge? Se mitt spørsmål og statsrådens svar i videosnutten. #forsvaret #foraltvierogaltvihar

Morten Wold - FrP
2020-10-17 13:08:01

Da er vi i gang. Med digitale løsninger og landsmøte på syv forskjellige steder i landet grunnet koronapandemien. Morsomt å være hoveddirigent for tredje år på rad - i vårt politisk viktige verksted. #frplm #frp

Morten Wold - FrP
2020-10-12 16:12:56

Når noen snakker sammen, kan ting skje raskt. På rekordtid har vi tatt tak i denne saken - og sørget for enighet. Dette er en viktig beslutning i et kulturhistorisk perspektiv, for allmennhetens fremtidige tilgang dit - og hele utviklingen av Kvadraturen i Oslo. #krigsskolen #stiftelsendengamlekrigsskole #stiftelsenoslobyesvel

Morten Wold - FrP
2020-10-03 17:13:13

Les gjerne min lørdagsspalte i lokalavisen min i dag; om den historiske åpningen av det 165. storting fredag. Koronaviruset gjorde det til en annerledes åpning i et annerledes år. Vi savnet selvsagt HM Kongen, men HKH Kronprinsregenten og HM Dronningen var hjertelig til stede. #stortinget #demokrati #javielsker

Morten Wold - FrP
2020-09-18 21:00:37

Da vi i FrP satte foten ned, hadde regjeringen ikke noe valg. Som partiets forsvarspolitiske talsperson er jeg stolt og glad over at rettferdigheten skjer fyldest ved at regjeringen snur og vil utbetalte feriepenger til Heimevernets innsatsstyrke helt tilbake fra 2005. Når staten har tapt i forliksråd og i tre rettsinstanser skulle det egentlig bare mangle. Forsvaret - for alt vi er. Og alt vi har.

Morten Wold - FrP
2020-08-26 17:24:56

Det har vært - og er - en glede å tjene folket som stortingsrepresentant. Men det er en tid for alt, så om drøyt 13 måneder er det slutt. Jeg er takknemlig for all tillit og alle muligheter Fremskrittspartiet har gitt meg. Igjen - fra dypet av mitt hjerte: Tusen, tusen takk. #stortinget #frp #fremskrittspartiet

Morten Wold - FrP
2020-01-28 14:12:23

Endring i oppgavene: Jeg går nå over til Stortingets utenriks- og forsvarskomité og blir partiets forsvarspolitiske talsperson. Godt jeg har bred erfaring etter 15 måneder i Luftforsvaret og ni år i Heimevernet. :-) Fortsetter som Stortingets andre visepresident og i Europarådets parlamentarikerforsamling. Nok å bruke tiden på, men det er moro. Vi kjører på mot valget i 2021. (Sak bak betalingsmur). #frp #forsvaret #nyeoppgaver

Morten Wold - FrP
2019-12-20 23:28:25

Min minister.

Morten Wold - FrP
2019-09-04 09:55:32

Jeg vil at Modum skal bli en ja-kommune. Vi skal si ja der vi ikke absolutt må si nei - når innbyggere og næringsliv spør. Ja-stempelet må brukes oftere. Med en ny politisk ledelse etter valget, skal hverdagen bli enklere for innbyggerne i kommunen. Stem FrP. #modum #frp #jastempel

Morten Wold - FrP
2019-09-03 10:53:29

I formannskapets møte i går diskuterte vi friområder kontra industribygg på Skredsvikmoen i Geithus. Her kan du se mitt innlegg i debatten - fra TVModums sending. Som det sies i fjellvettreglene: Det er ingen skam å snu. #tvmodum #geithus

Laster...
Laster...