Beta
Søket ga 280 treff.
Marit Knutsdatter Strand
2022-06-21 11:04:47
Om drivstoffprisar

Om drivstoffprisar

Marit Knutsdatter Strand
2022-06-21 11:03:49

Vi er i gang! Matproduksjon handler også om matberedskap. Den er ikke god nok i dag, men Senterpartiet og regjeringa er i gang med å vise hvilken retning vi skal i - økt lønnsomhet i næringa og for bonden.

Marit Knutsdatter Strand
2022-06-17 19:29:55

Stortinget har gjort sine siste viktige vedtak for en stund, takk for nå! Revidert nasjonalbudsjett, NATO-medlemsskap for Sverige og Finland, Jordbruksoppgjøret, kommuneøkonomien videre (kommuneprop.) og mye mer 🍀🍀

Marit Knutsdatter Strand
2022-06-14 18:24:37

Jeg er tilbake fra foreldrepermisjon og kan hylle Hans Seierstad som mottok hedersmerket til Senterpartiet i går, og stortingsgruppa som gjorde stor innsats med kommuneprop. i Stortinget i dag. Ildsjeler står på for tjenester nær folk og bedre kommuneøkonomi i hele landet - gratulerer til Hans som mottok honnør for tilbakelagt og pågående innsats. Han har gjort og gjør en stor forskjell. \n\nVi står på for å gjøre en forskjell i Stortinget og, men er ikke i mål. I tøffe tider med en urolig verden er jeg jammen glad Senterpartiet styrer landet sammen med Ap, for beredskap og like muligheter...

Marit Knutsdatter Strand
2022-04-29 13:01:05

I god Sp-ånd skal politikk bli avgjort av folkevalgte, for de folkevalgte har også ansvar for økonomi og rammebetingelser som blir gitt. Innhold og faglig utøvelse ligger til fagfolk i førstelinja og organiseringa deres. Nesna er et godt studiested med over 100 års historie, som ved Kongen i statsråd i dag har fått sikkerhet for framtida. Politikere må stå til politisk ansvar for en eventuell ny nedlegging. Det er viktig for du og jeg og alle andre som stemmer er med på å velge nettopp de politikerne. Det er viktig å gi demokratiet mer makt og styrke, ikke mindre. Så...

Marit Knutsdatter Strand
2022-03-08 12:13:36

Gratulerer med kvinnedagen, alle sammen! Verdiskapning, sysselsetting og en bedre verden krever innsats av oss alle - kvinner som menn. \n\nSp-Ap-regjeringa jobber for mer trygghet, tillit og nærhet i en ekstremt krevende situasjon med krig i Ukraina og store problemer som må bli løst ellers også. Vi må alle gjøre vårt for å bidra. Like mulighetet i hele landet er en forutsetning for å lykkes - og her er regjeringa godt i gang. \n\nJeg overlater i dag stortingssetet mitt til Torleik Svelle. Det nærmer seg termindato og vi gleder oss til å få vårt andre barn inn i familien. Å...

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-28 09:17:31

Deler Olas statusoppdatering på februars siste dag:\n1. Regjeringa starter utbygging av havvind for å sikre økt forsyning til et pressa strømmarked\n2. Rovdyrforvaltninga med de lokale nemndene i spissen blir fulgt opp\n3. Desentralisert høyere utdanning blir reelt satt ut i live både med nysatsing på Nesna og millioner av kroner som skal gå til andre gode prosjekt i hele landet\n

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-26 16:49:52

Godt fylkesårsmøte med debatt om alt fra Ukraina og krigen der til fylket, landbruket og utdanningstilbudet i fylket vårt. Tjenester nær folk må også skje i praksis - Stortinget, regjeringa, fylket og kommunene jobber på. Vi vil utvikle hele Oppland! Ola Borten Moe hilste møtet med inspirasjon om strøm-tiltak, desentralisert utdanning og tiltak for rekruttering av kvalifisert personell blant annet i helsevesenet. \n\nTakk til Kjersti for god innsats som fylkesleder! Masse lykke til Marit som tar over nå. Vi ser fram til kommune- og fylkestingsvalget neste år - det må bli satt i live enda mer god Senterpartipolitikk!

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-25 13:40:12

Studiested Nesna blir realisert og satsa på! Studentvelferden er avgjørende for et godt studietilbud her framover.

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-25 13:19:51

"Krig med Ukraina er et skritt til ingensteds" sier russiske forskere. Jeg vil legge til at det er et stort tilbakeskritt for utviklinga av en bedre verden!

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-22 11:43:03

Det er mange måter å vinkle folkeavstemninga om Innlandet på. Jeg ser mange harselerer med oppslutninga om avstemminga. Fristende å spørre de som mener oppslutninga ikke var god nok til å gi føringer for vedtaket i fylkestinget onsdag: Hvilket mandat har da de som sitter i fylkestinget nå til å bestemme noe annet?\n\nFolkeavstemninga om Innlandet hadde drøyt 46 % oppslutning.\nFylkestingsvalget i 2019 hadde drøyt 56 % oppslutning.\n\nEr det alle som ikke har stemt som da egentlig bestemmer? Eller som Avisa Valdres utmerka skriver i dag: Det er grunn til å forvente at Sofavelger-partiet får halvparten av plassene i fylkestinget etter...

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-18 19:22:33
Marit Knutsdatter Strand sitt framsidebilete
Marit Knutsdatter Strand
2022-02-18 11:23:30

Hvor du studerer betyr noe for hvor du etablerer deg og får jobb - dette tar Senterpartiet og regjeringa på alvor!

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-17 19:22:18

Folket har talt, en overvekt av de som har stemt vil ha tilbake Oppland og Hedmark. 3738 flere vil splitte framfor å bevare dagens gigantfylke. Folk velger nærhet framfor sentralisering. Viktige tjenester som videregående opplæring, fylkesvei, kollektivtilbud og tannhelse forutsetter også lokalkunnskap. \n\n46,7 % valgdeltakelse er ikke å kimse av mot 56,6 % ved fylkestingsvalget i 2019. 3 stemmes overvekt holdt tvangssammenslåinga på plass i Stortinget i 2018. \n\nfylket

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-11 13:46:49

Ja til tjenester nær folk, ja til Oppland! Stem for eller imot fylkesoppløsning: www.innlandetfylke.no/stem

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-09 10:11:21

Stopp netthatet! 🧡🧡Det er ikkje alle som tør å ytre seg på nett. \nDet kan eg forstå. Ein av fire unge har opplevd hatprat på nett. Mange unge opplever å få ekle kommentarar. Både frå andre barn eller vaksne.\nEg høyrde om ei ung jente som hadde ytra seg på sosiale media om ei sak. Ho fekk mange kommentarar på hennar utsjånad, alder og kjønn. Då ho bladde gjennom såg ho at det var ein som hadde tatt til motmæle.\nDen eine personen var nok til å gje ho håp.\nLa oss våga å stå imot hat, hets og mobbing – særleg for dei unge.\nDer har vi som vaksne eit ansvar. Både for å oppføre oss skikkeleg, men òg for å vise støtte og solidaritet med ungdommen når dei ytrar seg.\nVi treng å høyre kva dei unge tenkjer og meiner. Deira stemme er verdifull. For samfunnet, og for den offentlege samtala.\nVi treng unge stemmer – også på nett!

Marit Knutsdatter Strand
2022-02-04 11:11:25

Tjenester nær folk handler også om hvor store avstander det er i fylkene! Hvis du vil stemme ja til Oppland (eller Innlandet), bruk stemmeretten 10.-17. februar via www.innlandetfylke.no/stem\n\nJønnes (H) og jeg debatterer oppløsinga på radio NRK P1 www.nrk.no/innlandet mandag ca. kl. 15:10 - hør om du vil løse opp gigantfylket Høyre tvang igjennom da de styrte Norge. Senterpartiet tror på nærhet enten det er stortingsvalgkretser, politiet, fylket eller andre deler av samfunnet. Stem og bestem!\n\nhttps://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8QLw62/regionreformen-kan-gaa-opp-limingen

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-30 19:10:35

Senterpartiet er opptatt av god beredskap i hele landet! Justisminister Emilie Enger Mehl og følge var med på rundtur i Oppland: beredskapssenter i Gran, politistasjon på Dokka og beredskap i Valdres under og etter uværet i november #trefall #beredskap #helenorge #nødnett #nærfolk #politi #brannvesen #ambulanse

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-28 13:23:38
Senterpartiets Studieforbund – læring og mestring i 60 år!

Senterpartiets Studieforbund fyller 60 år i 2022. Fra den spede tilblivelsen på et møterom på Stortinget i juni 1962, har studieforbundet vokst og utviklet seg til å bli en selvstendig og viktig del av Senterbevegelsen.

Marit Knutsdatter Strand
2022-01-26 19:54:34

Vi trenger flere kvalifiserte lærere, og 4 i matematikk er ikke det som avgjør aleine om du skal kunne gå lærerutdanning eller ei

Laster...
Laster...