Beta
Søket ga 604 treff.

Selbu ungdomsskole får Benjaminprisen 2022 ❤️\n \nPrisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som bare 15 år gammel ble drept fordi han var mørk i huden. Den deles ut til skoler som jobber systematisk mot rasisme og diskriminering, og der elever tar ansvar for hverandre.\n \n– Dere får prisen for å bygge et inkluderende fellesskap som er med å gjøre bygda deres bedre. Det gjør meg skikkelig glad og stolt, sa statssekretær Sindre Lysø da han delte ut prisen. \n\nHL-senteret

Fra i dag kan barnehagelærere, lærere og ledere søke om videreutdanning til høsten. 7700 lærere i barnehage og skole kan få tilbud og i år vil mange flere barnehagelærere få videreutdanning.\n\n– Våre barnehager og skoler er fulle av gode ansatte og lærere, og mange av disse ønsker seg faglig påfyll. Det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere. Derfor legger vi til rette for et bredt tilbud i mange fag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n\nFrist for å søke videreutdanning er 1. mars.

I dag minnes vi ofrene for holocaust. Et dystert kapittel i vår historie. \nEdith Notowicz (94) er den siste norske overlevende fra konsentrasjonsleiren Auschwitz. Hun syns det er forferdelig at antisemittisme fortsatt eksisterer, men ungdommen gir henne håp om en bedre fremtid.\n\nDet er viktig at vi ikke glemmer! Hvert år får mange tusen skoleelever lære om blant annet holocaust på Holocaustsenteret, Arkivet i Kristiansand og Falstadsenteret i Trøndelag. Disse senterene er støttet av Kunnskapsdepartementet.

Familiebakgrunn har for mye å si for hvordan barn gjør det på skolen, viser forskning🙋‍♀️🙋🏽\n\nNå skal en ekspertgruppe se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra mer til å jevne ut sosiale forskjeller.\n\n– Flere vokser opp i fattige familier. Flere unge blir uføre, og for mange faller fortsatt fra i videregående. Denne utviklingen skal vi snu. Mye av løsningen ligger i barnehager, skoler, og SFO, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n\nLes mer om arbeidet her👇

Regjeringen vil ha mange flere barnehagelærere i barnehagen👨‍👦‍👦\n\n–Gode barnehager betyr mye for barnas muligheter videre i livet, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n\nDenne uken besøkte hun og statsminister Jonas Gahr Støre Fjeldlund barnehage på Holmlia i Oslo. \n\nNå har regjeringen lagt frem en ny barnehagestrategi, «Barnehagen for en ny tid», der målene er:\n☑️at 60 prosent av de ansatte er barnehagelærere og minst 25 prosent er fagarbeidere innen 2030\n☑️holde barnehageprisen lav\n☑️sikre at pengene som brukes på barnehage går til barna\n\nMer om den nye strategien👉https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-ha-mange-flere-barnehagelarere-i-barnehagen/id2959637/

I Noreg har alle under 20 år tilgang til gratis helsestasjon og skulehelseteneste. \n\nRegjeringa meiner det er viktig at det er et godt tilbod for alle, uansett kor dei bur i landet.\n \nFor å styrke kunnskapen til både dei tilsette og til kommunane, skal det bli etablert eit kompetansemiljø for helsestasjons- og skulehelsetenesta i Levanger. \n \n👀 Her kan du lese meir om kompetansemiljøet: https://www.regjeringen.no/id2933468/\n \n👀 Les meir om skulehelsetenesta her: https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/skolehelsetjenesten/

🏫 Hva skal til for å få kalle seg universitet i fremtiden? 🏫\n\nI dag la et ekspertutvalg frem sine forslag til kriterier for å få universitetsstatus. Målet med arbeidet er et mer effektivt regelverk og mindre byråkrati.\n\n💬 Norge skiller seg ut i kravene for å bli universitet. Vi må unngå at vi bruker mye tid og ressurser på feil ting, og disse forslagene kan rydde litt i det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nSå, hva foreslår utvalget?\n\n👩‍🎓 Fjern kravet om fire doktorgrader for å få universitetsakkreditering, og mindre institusjoner kan samarbeide om doktorgradsutdanning.\n\n👨‍🔬 Det skal fortsatt være krav...

Nå kan søke i Norges første soldatregister: Soldater.no🪖\nMålet er å presentere alle nordmenn som var i militær tjeneste, eller i det sivile støtteapparatet, under 2.verdenskrig. \n\nDet er Narviksenteret som lager registeret. De har også vært konsulenter på den nye filmen «Kampen om Narvik» og har bidratt med kunnskap om soldatene som kjempet under krigen. \n \n– For mange unge i dag kan krigen oppleves som noe fjernt som skjedde for veldig lenge siden. Derfor er personhistorier fra den gang veldig verdifulle. Soldater.no kan blant annet brukes i pedagogiske opplegg i skolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n \nRegjeringen har støttet arbeidet med...

Aldri før har så mange gått på SFO 🤩\n\n👉 Denne høsten innførte regjeringen 12 timers gratis skolefritidsordning for alle førsteklassinger. Nå går 92 prosent av førsteklassingene i SFO! \n\n👉Totalt går 165 000 barn i SFO over hele landet, det er 12 000 flere enn i fjor. \n\n– Når vi utvider satsingen til høsten, slik at også andreklassinger får tilbud om 12 timer gratis SFO, vil det bidra ytterligere til å jevne ut sosiale forskjeller. Det er viktig for at ingen barn skal stå utenfor, men også viktig for at foreldrene skal kunne delta i arbeidslivet, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.\n\nLes mer:...

Kierulf-utvalget, eller NOU 2022: 2 om du vil, er årets navn i akademia! 🏆🎓\n \n«Med sin grundige rapport sørget Kierulf-utvalget for en kjærkommen debatt om akademisk ytringsfrihet», heter det i begrunnelsen fra juryen.\n \nDet er tredje gangen Khrono deler ut prisen, som tidligere har gått til Nesnastudentene og Cecilie Hellestveit. \n \nVi gratulerer 👏

Nå er det 25 år siden seksåringene begynte på skolen. Hvordan har det gått? I dag ble første del av evalueringen av seksårsreformen lagt frem. 🏫👇

No er det gått 25 år sidan seksåringane byrja i skulen. Korleis er skuledagen for dei yngste, og blir dei ivaretekne slik seksårsreforma la opp til? Tysdag 13. desember får kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ein delrapport om dette.

Nå har Kunnskapsdepartementet sendt forslag til nye innstramninger i privatskoleloven på høring📣👇

Denne uka har statsråd Ola Borten Moe og statssekretær Sindre Lysø vært i Paris på OECDs første utdanningsministermøte på tolv år.\n\nNorge var del av vertskapet og statsråden holdt åpnings- og avslutningsinnleggene på møtet som samlet ministre fra alle OECDs 38 medlemsland. \n \nMinistrene diskuterte hvordan utdanning kan bidra til å redusere ulikhet - og bygge inkluderende og bærekraftige samfunn. \n \nVed avslutningen av møtet vedtok landene en erklæring som understreker at utdanning har et unikt potensial for å: \n- Redusere ulikhet\n- Bidra til sosial mobilitet\n- Verdsette mangfold \n- Bygge sterke fundamenter for inkluderende og bærekraftige samfunn. \n \nMinistermøtet og erklæringen...

Dei næraste dagane får 230 000 studentar e-post fra lånekassen med tilbod om å søke om 1500 kroner i straumstipend. 💰\n \nStipendet er for studentar som ikkje bur heime og som betaler for straum utanom husleiga. Alle som oppfyller kriteria får støtte, uavhengig av kor mykje dei betaler i straumutgifter.

Nå skal Norges viktigste forskningsdata lagres langt inn i fjellet i Nordfjord🗻\n \n60 meter under bakken og 700 meter inn i fjellet vil forskningsdata om klima, språk og helse være godt beskyttet mot naturkatastrofer, krig, terror og brann. \n \n– I en tid med krig i Europa ser vi betydningen av sikker deling og lagring av data, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.\n \nDenne uken åpnet han Norges grønneste datasenter, Norsk infrastruktur for forskningsdata.\n \nLefdal Mine Datacenter

Hvordan skal fremtidens studieopptak se ut? 🤔\n\nEt utvalg oppnevnt av regjeringen foreslår å legge om hele systemet for opptak til universiteter og høyskoler. Målet er at reglene blir enklere, mer rettferdige og lettere å forstå. Utvalget foreslår at:\n\n🎓 alle konkurrerer med karakterene fra første gang fagene ble bestått og man går fra to til én karakterkvote.\n🎓 søkere som trenger en ny sjanse, skal få ta en opptaksprøve\n🎓 alle tilleggspoeng fjernes\n🎓 det ikke lenger vil være mulig å forbedre karakterene, men mulig å ta nye fag\n🎓 kjønnspoeng erstattes med kjønnskvoter\n\n– Dette må vi gå skikkelig inn i, men umiddelbart er jeg...

Torsdag 1. desember kl. 10 leverer utvalet som har sett på heilskapen i regleverket for opptak til høgare utdanning tilrådingane sine. Marianne Aasen har leia arbeidet.

I nysalderingen av statsbudsjettet foreslår regjeringen 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet. – Det har vært et stort behov for å rydde opp i dårlig virksomhetsstyring, engangskutt fra Solberg-regjeringen og omfattende brudd på økonomi- og bevilgningsreglement. Med disse pengene unngår vi en katastrofe for norsk forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.\n\nPå torsdag besøkte han forskere ved Rikshospitalet sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og styreleder i Forskningsrådet, Kristin Halvorsen. Med besøket ønsket de å sette punktum for et halvår med usikkerhet i norsk forskning.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø!\nHar du ideer til et prosjekt som skal bidra til å forhindre mobbing og øke trivsel? \n\nNå kan du søke midler fra Partnerskap mot mobbing.\n\nMidlene tildeles utprøving av tiltak og prosjekter som bidrar til:\n1️⃣å sette arbeidet mot alle former for mobbing på dagsorden, \n2️⃣at barn og unge blir involvert i et helhetlig arbeid for et inkluderende oppvekst- og læringsmiljø\n3️⃣å styrke og utvikle kompetanse og kapasitet til å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.\n\nLes mer og søk om prosjektstøtte, frist 28.nov👇 \nhttps://www.partnerskapmotmobbing.no/partnerpotten

Laster...
Laster...