Beta
Søket ga 3407 treff.
Fremskrittspartiet FrP
2021-09-20 07:30:00

Avgifter rammer dem som har minst aller hardest. FrP vil derfor sørge for betydelige kutt i avgiftene på blant annet drivstoff, typiske grensehandelsvarer og strøm. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-19 18:30:57

Eiendomsskatten er usosial og rammer blindt. Når kommunene krever inn eiendomsskatt, tar de ikke høyde for hvor stort lån du har eller hvor høy inntekt du har. De baserer seg på en antakelse om at dette har folk som eier en bolig råd til. Men å eie sin egen bolig er ikke et luksusgode i Norge i dag. Fremskrittspartiet mener at boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Derfor vil vi fjerne eiendomsskatten helt. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-19 10:30:22

Det norske samfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Fremskrittspartiet vil sikre god integrering av menneskene vi allerede har bosatt. Da må vi stille tydelige krav til den enkelte. Det å stille krav slik at mennesker ikke havner utenfor det norske samfunnet fordi de ikke kan språket eller ikke kommer seg i jobb, er å ta ansvar. Det handler om å verne om de sterke, norske verdiene som gjør landet godt å bo i for alle. Les mer her:

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-18 18:30:10

FrP ønsker å legge om hele asylsystemet, slik at det blir helt unødvendig for grunnløse asylsøkere å søke om asyl. Vi må få en slutt på dødsreisene over Middelhavet og hjelpe de som faktisk trenger det. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-18 10:30:00

FrP vil styrke pensjonistenes økonomi. Derfor vil vi fjerne avkortingen av pensjon og sørge for at minstepensjonistene kommer over fattigdomsgrensen. Les mer om hva vi vil gjøre med folk sin pensjon her:

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-17 18:30:05

Vi ønsker alle en god helg. Hva skal du i helgen? 😀

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-17 07:32:41

Alderdommen skal være belønningen for innsatsen tidligere i livet. Derfor vil FrP ha en verdig eldreomsorg med kvalitet, valgfrihet og livsglede. Er du enig i at politikerne ikke skal kunne prioritere bort de eldre?

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-16 18:33:27

Norge er et langstrakt land der mange er avhengig av bilen. Da må vi ha gode og trygge veier å kjøre på. Les mer om FrPs samferdselspolitikk her:

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-16 07:33:03

FrP mener at du bør ha mer frihet til å bestemme over ditt eget liv. Derfor vil vi blant annet ha fritt skolevalg, fritt behandlingsvalg og fjerne en rekke unødvendige og byråkratiske regler som gjør hverdagen vanskeligere for folk flest. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-15 07:33:00

Er du enig med FrP? Bli med på laget! 😀

Fremskrittspartiet
2021-09-13 22:52:57

Fra og med i morgen skal FrP være det ledende opposisjonspartiet, sa Sylvi Listhaug til FrPs valgvake. Hva synes du om valgresultatene så langt?

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-13 22:51:54

– Jeg kan love at fra og med i morgen skal FrP være det ledende opposisjonspartiet, sa Sylvi Listhaug. Hva synes du om valgresultatet så langt?

Fremskrittspartiet
2021-09-13 14:45:01

Sylvi har stemt🍎 Har du?

Fremskrittspartiet
2021-09-13 07:39:58

I dag kan du være med å bestemme hvem som skal styre Norge de neste fire årene. Vi håper du vil gi din stemme til FrP og større valgfrihet, lavere skatter og avgifter, bedre veier uten bompenger, trygghet i helsetjenestene, en streng innvandringspolitikk og fortsatt satsing på norsk olje og gass. Husk å bruke stemmeretten – din stemme teller. Godt valg! 💙

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-13 07:31:00

I dag kan du være med å bestemme hvem som skal styre Norge de neste fire årene. Vi håper du vil gi din stemme til FrP og større valgfrihet, lavere skatter og avgifter, bedre veier uten bompenger, trygghet i helsetjenestene, en streng innvandringspolitikk og fortsatt satsing på norsk olje og gass. Husk å bruke stemmeretten – din stemme teller. Godt valg! 💙

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-12 18:33:04

Du kan være med å avgjøre Norges fremtid. Det betyr noe hvem som styrer landet. FrP vil: 💰 Ha lavere skatter og avgifter slik at du får beholde mer av dine egne penger 🚙 Bygge landet med gode og trygge veier, uten bompenger ✖️ Ha en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller tydelige krav til den enkelte 🥼 Sikre at folk får medisinene og behandlingen de trenger når de trenger den 🛢 Fortsatt satse på norsk olje og gass og si nei til symbolsk klimapolitikk Hvis du er enig, må du stemme på Fremskrittspartiet. Din stemme teller!

Fremskrittspartiet
2021-09-12 12:40:51

FrP vil fjerne elavgiften slik at du får billigere strøm🔌 Synes du strømmen er for dyr?

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-11 18:33:03

Fremskrittspartiet vil: 🛢 Utvikle oljenæringen, ikke avvikle den. Vi vil at verdiene skal skapes i Norge, ikke Russland og Saudi-Arabia 👨‍⚕️ Sikre at folk får medisiner 🚗 Bygge nye veier uten bompenger og få ned bensin- og dieselavgiftene 🔌 Fjerne elavgiften 👵 Øke minstepensjonen og fjerne avkortningen for gifte og samboende pensjonister Er du enig med oss? Stem FrP 13. september🍎

Fremskrittspartiet
2021-09-11 10:39:34

Du kan være med å avgjøre Norges fremtid. Det betyr noe hvem som styrer landet. FrP vil: 💰 Ha lavere skatter og avgifter slik at du får beholde mer av dine egne penger 🚙 Bygge landet med gode og trygge veier, uten bompenger ✖️ Ha en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller tydelige krav til den enkelte 🥼 Sikre at folk får medisinene og behandlingen de trenger når de trenger den 🛢 Fortsatt satse på norsk olje og gass og si nei til symbolsk klimapolitikk Hvis du er enig, må du stemme på Fremskrittspartiet. Din stemme teller!

Fremskrittspartiet FrP
2021-09-11 10:32:04

Oljen har gitt oss verdens beste velferdssamfunn og et eventyrlig stort oljefond. Vi trenger arbeidsplassene og inntektene fra olje- og gassnæringen. Derfor kan vi ikke legge ned Norges mest lønnsomme næring, slik som Rødt, SV og MDG tar til orde for. Les mer her: https://www.frp.no/rodt-sv-og-mdg

Laster...
Laster...