Beta
Søket ga 64 treff.

Vi jobber for å få Ståle Lien Hansen som Ullensakers neste ordfører! Om du lurer på noe rundt FrPs politikk er det bare å møte opp til en prat i morgen.

Justisminister Emilie Enger Mehl my rydde opp! Politiet kan ikke henlegge saker samme dag, uten noen som helst undersøkelser, når det finnes både dokumentasjon og historikk i saken.

På samme dag som APs nestleder må svare for tildeling av verv til nære venner, så fortsetter norsk politikk sitt største maktsammensurium. På tide å ta et oppgjør med LOs tildeling av millioner av kroner til partiene på venstresiden.

En kvinnelig rektor tok et oppgjør med elever som ikke ville håndhilse på henne og skrek “haram” under vitnemålsutdelingen. Det likte ikke Oslo kommune.

Regjeringen kuttet stipendandelen for norske studenter i utlandet i inneværende års statsbudsjett. Kombinert med den lave kronekursen er situasjonen blitt uholdbar for mange.

96 prosent av mobbesaker henlegges av politiet. Nesten halvparten av de blir ikke en gang etterforsket.

For å få inn 8 milliarder i inntekt har Støre & co vedtatt en skatt på sjømat som gjør at dette ene selskapet alene reduserer investeringene i Norge med 5 milliarder og rammer 1400 arbeidsplasser.\n\nForstå det den som kan.

Vi står alle sammen i kampen mot mobbing, men dessverre viser tall fra Elevundersøkelsen at mobbing øker på alle trinn som er målt. \nDet er derfor skuffende at regjeringen i ny opplæringslov hever terskelen for når statsforvalteren kan pålegge skoler og kommunene å gjøre konkrete tiltak i mobbesaker.

Ressursene i norsk skole må prioriteres riktig.

Kunnskapsdepartementet fikk i forkant av eksamen en rekke advarsler om skolenes digitale infrastruktur. Likevel planla de ikke for back-up løsninger.\n\nHer må Tonje Brenna svare for hva hun har visst og gjort!

Kampen mot mobbing er ikke over. Vi trenger nye tiltak for å sørge for at alle barn og unge har det trygt og godt på skolen.

Norge har feilet i kampen mot mobbing. Mobbingen øker på alle klassetrinn og elevtrivselen synker. Nå foreslår Fremskrittspartiet flere tiltak på Stortinget.

Gratulerer til alle arbeidere med 1.mai! Det er på tide at det igjen føres en politikk i Norge som setter vanlige folks økonomi, interesser og hverdag i sentrum. Det er dessverre ikke tilfellet i dag.

Fremskrittspartiet sitt landsmøte behandler til helgen en resolusjon om å flytte russefeiringen til etter eksamen. Jeg har skrevet en kronikk om dette til TV2.\n\nHva mener du?

I dag har Stortinget hatt debatt om FrPs forslag til tiltak mot voldsepidemien i skolen. Til tross for den akutte krisen som norsk skole står i, så valgte regjeringen å stemme ned FrP sine forslag.

Det er flere titalls tilfeller av vold og trusler i den norske skolen hver eneste dag. Vi må bekjempe denne voldsepidemien.\n\nI dag stemmer Stortinget over FrPs forslag til tiltak mot skolevold, men dessverre blir ingen av disse vedtatt.

Hans Andreas Limi og jeg skriver om Fremskrittspartiet sitt forslag i Stortinget om å fjerne eiendomsskatten. Er du enig med oss?

En av fire lærere er blitt utsatt for vold eller trusler på jobb. Fremskrittspartiet foreslår flere tiltak i Stortinget for å bekjempe dette.

Fremskrittspartiet vil fjerne bomstasjonene. Vi mener at Norge bør bruke oljeformuen til å investere i infrastruktur. Er du enig?

Må liv gå tapt før det tas nødvendige grep?

Vold og trusler er blitt en del av skolehverdagen. I januar alene måtte to skoler stenge som følge av alvorlige hendelser. Hvordan får vi slutt på voldsspiralen i norsk skole?

Laster...
Laster...