Beta
Søket ga 3777 treff.
Sofie Marhaug
2023-12-14 10:57:20

@olehagen @feskehau Var det større forskjeller og omfordeling til de rikeste da vi hadde politisk regulering av kraften på 60-tallet? Nei. Åpenbart ikke. Dette var sosialdemokratisk politikk, der kostpris var viktigere enn profitt.

Sofie Marhaug
2023-12-14 10:55:55

«– Arbeidsfolk får en dobbelsmell med både økt rente og økt arbeidsledighet, sier Martinussen.»\n\nhttps://t.co/UMfQhi2s84

Sofie Marhaug
2023-12-13 16:25:56

@avonkarlberg @feskehau @olehagen At prisen settes daglig av en despot, Eufemia? Forteller meg at det ikke er særlig demokratisk. 😊

Sofie Marhaug
2023-12-13 16:13:24

@avonkarlberg @feskehau @olehagen Jeg skjønner at du er tilhenger av dagens system. Men det hadde vært fullt mulig med politisk regulerte priser her hjemme i Norge. Vi hadde det slik i mange tiår, så dette er ikke science fiction.

Sofie Marhaug
2023-12-13 16:02:15

@olehagen @feskehau Jeg trodde kanskje du hadde tatt en titt på den før du skrev en kronikk om at vår politikk er FrPs politikk. Men med det premisset sier det seg kanskje selv at akkurat det var en dum antakelse.

Sofie Marhaug
2023-12-13 16:01:07

@olehagen @feskehau Her er Rødts kraftplan, der vi viser hvordan vi skal frigjøre mer kraft til denne industrien. Stikkord er kombinasjonen av enøk, fjernvarme, bergvarme, oppgradering av vannkraft, solkraft knyttet til eksisterende bygg og strengt prioritert biogass: \n\nhttps://t.co/5AfsIUQJ7b

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:57:29

@olehagen @feskehau Det er som sagt dette innspillet vi får fra blant andre Naturvernforbundet. Men også deler av LO ønsker seg strengere prioritering.

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:56:44

@olehagen @feskehau … Og utarbeide generelle kriterier som samlet sett sier noe om samfunnsnytte, siden kraft er en begrenset ressurs. Herunder mener jeg både arbeidsplasser, klima og natur hører hjemme.

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:55:43

@olehagen @feskehau Eksisterende industrifabrikker har allerede nettilknytning. Men fremtidens kraftbehov er avhengig av hvor mange nye som får ja. Da mener jeg vi bør droppe videre elektrifisering av sokkelen (7 TWh gjenstår minst), si nei til noen av de nye datasentrene, absolutt nei til krypto …

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:48:22

@feskehau @olehagen Her er vi for øvrig på linje med Naturvernforbundet og ditt eget parti, SV, sist jeg sjekket.

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:47:32

@feskehau @olehagen Det er dagens tilknytningssystem, med det anarkistiske markedsprinsippet første-mann-til-mølla, som er hull i hodet. \n\nhttps://t.co/3y9FP7KrgK

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:46:34

@feskehau @olehagen Har du hørt om tilknytningsplikten? Eller sett Rødts forslag? \n\nHvis vi går mot rasjonering, kan dette gå utover industrien også innenfor dagens markedsregime. \n\nRødt vil regulere eksporten strengere for å unngå tomme magasiner og prioritere tilknytningen strengere.

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:43:02

@DagfinnAMork Vi er eier av det finske selskapet også, gjennom Kongsberggruppen. Så staten eier i realiteten mer enn 50 prosent.

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:33:47

@feskehau Ellers vil jeg minne om at Hydro også er Norges største private KRAFTPRODUSENT. Bedriften har med andre ord flere interesser enn bare kraftforedling.

Sofie Marhaug
2023-12-13 15:32:52

@feskehau Altså, i går maste du om at Rødt liksom vil omfordele til bedriftseierne. I dag: Heia Hydro! \n\nJeg skjønner at du er uenig med Rødts kraftpolitikk, men den argumentasjonen din holder ikke mål.

Sofie Marhaug
2023-12-13 11:36:30

@olehagen @feskehau Jeg er ikke av den oppfatning av at alt i fortiden var bra eller dårlig. Noen ting var bra, og andre ting var dårlig. Jeg er for eksempel negativ til kommersialiseringen av kraftmarkedet, og glad for frigjøringen av skeive, for å ta to eksempler.

Sofie Marhaug
2023-12-13 11:26:54

@casanor11 Vi har også en eierskapspolitikk. Og staten er eier av Nammo, selv når fabrikken ligger i Arizona.

Sofie Marhaug
2023-12-13 11:17:33

@olehagen @feskehau Var det brudd med fellesskapstankegangen på 60-tallet, da Arbeiderpartiet stod for denne politikken? Eller var de bare nyttige idioter for Frp? Veldig spent på dine tanker om det. :)

Sofie Marhaug
2023-12-13 09:40:12

Statssekretæren ville ikke ta ansvar for Nammos våpeneksport til Israel, selv om selskapet er eid både direkte og indirekte av den norske staten. Det er alvorlig at Norge ikke tar affære. #polkvart\n\nStine Westrum (Rødt) skriver mer om dette: https://t.co/8hpw8hrlq3

Sofie Marhaug
2023-12-12 23:36:01

@feskehau @olehagen Du skrev at det er vanskelig å regne ut kostpris. Det er det beviselig ikke. \n\nSå får jeg bare gjenta det som faktisk er forslaget vårt, som ikke er 11,77 øre/kwt, siden du kommer med denne stråmannsargumentasjon. https://t.co/YoRuNbzHgc

Laster...
Laster...