Beta
Søket ga 2479 treff.
Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-09 12:33:24

Rødt vil ikke være med på å la politikere slippe billigere unna enn det folk flest ville gjort ved mistanke om misbruk av Stortingets særordninger.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-08 14:46:33

«I Erna Solbergs tid som statsminister har det skjedd en maktforskyvning mellom regjering og Storting. Taperen er Stortinget», skrev mangeårig pressemann Harald Stanghelle for et år siden. Fem ledende jurister ropte varsko om svekkelsen av demokratiet og krevde reversering. \n\nHeldigvis kan ikke folkestyret bare bygges ned, men også opp. I fjor varslet jeg at Rødt skulle gå i spissen for det. Nå begynner arbeidet å gi resultater, og det er viktig. \n\nFor selv om parlamentarismens gjennombrudd i Norge i 1884 svekket kongen og embetsmennenes makt, står fortsatt kampen for demokratiet. \n\nVi må være på vakt mot forskyvning av makt oppover,...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-08 10:36:09

Hvis du blir uføretrygdet, taper du en tredjedel av din tidligere inntekt (og du kan maksimalt få litt over 400.000 kroner i trygd). Fram til nå har det likevel vært et prinsipp at du ikke skal tape ytterligere penger når du går fra uføretrygd til alderspensjon.\n\nPensjonsreformen smadrer dette prinsippet til pinneved. Framover vil også de uføre bli pensjonstapere. De syke må betale den høyeste prisen for Jens Stoltenbergs store kuttreform.\n\nMen det er ikke for sent å skjerme uføre fra kuttene i pensjonsreformen! Les mer: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/ufore-blir-pensjonstapere/o/5-95-520265?fbclid=IwAR0V5K1rDcNtQAagWRzht0ZF5AM4lEXH6Ao8UxjXRaXZ0FeaDRfkSIERnzs

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-07 13:48:03

Flott markering for rettferdig pensjon på Eidsvolls plass i dag! Disse damene er to av hundretusener av pensjonister som mister kjøpekraft fordi pensjonene blir underregulert. \n\nDe får ikke noen honnørrabatt verken hos Fjordkraft, Rema 1000 eller Circle K, selv om prisene på strøm, mat og drivstoff går i taket. På grunn av underreguleringa rammes pensjonistene enda hardere av priskrisa enn andre grupper.\n\nSiden pensjonsreformen ble innført av Arbeiderpartiet i uskjønn forening med Høyre i 2011, har pensjonistene blitt fratatt 61 milliarder kroner gjennom underregulering av pensjonene. Den jevne pensjonist har i dag nesten 20.000 kroner mindre i pensjon i året som...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-07 10:59:40

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å kutte i en post som blant annet finansierer ferietilbud for barnefamilier. Det reagerer Rødt på, og vi ber samtidig om en krisepakke på 3,5 milliarder i møte med priskrisa: \n\n– I Tusenfryd-debatten har det blitt fokus på Forskjells-Norge og fornøyelsespark, som selv uten ekspress, er fryktelig dyrt. Det gjelder mange av ferie- og aktivitetstilbudene i Norge. Derfor er de gratis ferietilbudene avgjørende for å sikre at det finnes muligheter for dem som ikke har god råd, til å få ferie. Som jeg tror alle barn trenger, sier Marie Sneve Martinussen

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-03 13:40:30

Til vanlig kan Riksrevisjonen dele hva de vil med politiet. Nå går alle partier utenom Rødt inn for at det ikke skal gjelde når politikernes egne goder skal granskes.\n\nJeg synes det er pinlig at Stortinget skjermer seg selv på denne måten. Og jeg tror det er ris til egen bak:\n\nBakgrunnen er Aftenpostens og andre mediers avsløringer om pendlerboliger og andre goder de folkevalgte har. Det er ingen tvil om at slike saker svekker tilliten til de folkevalgte. \n\nOg det gjenreiser ikke akkurat tilliten når Stortinget skjermer seg på denne måten.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-03 09:41:44

Klar tale fra tidligere LO-leder Roar Flåten! «Nå har vannkrafta blitt en markedsvare uten kontroll og styring. Det kan ikke fortsette om vi fortsatt skal ha industri» \n\nFlåthen blir ikke imponert av at regjeringa skyver Energikommisjonen foran seg: \n– Det må tas grep, og bare regjeringen kan ta det grepet. Det er en stor utfordring for Jonas som statsminister å gjøre det. De kan ikke skyve dette foran seg og vente på hva utvalget de har satt ned, kommer med. De har jævla dårlig tid. \n\nOg mens Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet stritter imot ethvert forslag om politisk regulering av...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-02 21:39:37

Russlands brutale og folkerettsstridige krig mot Ukraina sjokkerer de fleste av oss. Frykten har økt i Europa. Det som samler oss er ønsket om fred og trygghet. Da trengs debatten om hva som fører oss dit.\n\nJeg skjønner at Rødts nei til Nato-utvidelse vekker reaksjoner, ikke minst i en situasjon der Putin fører krig mot et naboland.\n\nVi beskyldes for å være usolidariske med Sverige og Finland. Men Rødt har lenge jobbet for en nordisk forsvarsallianse. Norge har nå gitt sikkerhetsgarantier til Sverige og Finland, mens NATO-søknadene behandles. Rødt har gått inn for en permanent sikkerhetsgaranti. Vi vil stå solidarisk med Sverige...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-02 14:54:48

Mens landets sosialdemokratiske statsminister stritter imot ethvert forslag om politisk kontroll over krafta, så ser Energilovens «far» Eivind Reiten det åpenbare: \n\n«Vi må forhandle frem noen nødbrytere for å redusere norsk krafteksport når norske vannmagasiner blir så lave som nå, og vi må reforhandle avtaler med land vi eksporterer til»\n\nOg som mange husker - før jul rykket NHO-topp Stein Lier-Hansen ut: «Energi er ikke en vare som øl, poteter eller bananer. Det er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til å styres av reine markedsmekanismer»\n\nLikevel velger Jonas Gahr Støre fortsatt å plassere seg til høyre for både Reiten og...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-02 12:25:50

Millionlønn til stortingsrepresentanter er å gå i helt gal retning. Rødt vil heller kutte i stortingslønna som et lite, men viktig grep for å få ned forskjellene. \n\nDet vil være mangel på takt og tone å la stortingslønna bikke millionen i en tid hvor barnefamilier, uføre, pensjonister og andre sliter med å betale strømregningene.\n\nRødts forslag er å kutte godtgjørelsen for stortingsrepresentanter til maksimalt ca. 820.000, og deretter følge kronebeløpet for medianlønn.\n\nDen siste tiden har vært preget av avsløringer om toppolitikernes frynsegoder og misbruk av representantordningene. Nå må Stortinget ta ansvar for å gjenreise tillit til våre demokratiske institusjoner, deriblant ved...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-02 10:15:17

Dagens system der utbygger bestiller utredninger er for dårlig! Spot on fra Sofie Marhaug: \n\n«Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra regjeringen foreslått flere nye krav til utbygging av vindkraft på land, inkludert grundigere utredninger.\n\n- Er ikke dette godt nok?\n- Nei, det er ikke godt nok. Dagens system vil fortsatt lide under bukken og havresekken-komplekset. Båndet mellom utbygger og utreder bør svekkes, slik at utredningene ikke bare blir grundigere, men også mer uavhengige, svarer Marhaug»

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-01 14:08:22

Et innlegg som «slaktet» Rødts sikkerhetspolitikk gikk nylig sin seiersgang i sosiale medier. Problemet er bare at innlegget var fullt av feil.\n\n- Rødt har i våre alternative statsbudsjett konsekvent foreslått større bevilgninger til Hæren og Heimevernet enn regjeringa. Dette er ikke finansiert gjennom «lekepenger», men dekket inn gjennom omprioriteringer og/skatte- og avgiftsendringer etter samme prinsipper som i alle andre partiers alternative budsjetter.\n\n- Det er derfor helt feil når det i innlegget gis inntrykk av at Rødt vil kutte en nesten milliard til Hæren. I Rødts alternative budsjett for 2022 fremgår det tvert imot at vi vil bruke 825 millioner mer...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-06-01 11:02:47

Ferske beregninger viser at statens utgifter til pensjon er kuttet med 30 mrd siden 2011 pga Jens Stoltenbergs pensjonsreform. Regninga sendes til arbeidsfolk i fysisk tunge yrker, som ikke har helse til å jobbe til de er 73 år. \n\nPensjonsreformen, drevet gjennom av Ap og Høyre, er et pensjonsran av renholdere, sjåfører, bygningsarbeidere, barnehageansatte og helsearbeidere. \n\nTil gjengjeld får advokater, politikere og andre med jobber man kan stå i til opp i 70-årene, gullpensjon. \n\nRødt foreslår å fryse levealdersjusteringen. Vi vil ha et rettferdig skattesystem, hente inn fra rikdomsveksten på toppen for å sikre god pensjon for alle. Og vi...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-31 19:33:22

Bjørn Sigurd Svingen, tillitsvalgt for Raufoss Jern og Metall og lokal LO-leder tok LO-kongressen med storm: \n\n– Strøm er en av de viktigste konkurransefortrinnene vi har, men som vi er i ferd med å miste. Jeg mener vi må få kontroll og politisk styring, mener Svingen.\n\n– Vassdragene må reguleres og tappingen må styres bedre. Vi må reforhandle noen avtaler med landene vi har avtale med. Jeg tror ikke medlemskap i Acer er noen fordel. Jeg tror ikke Europa er tjent med at vi tapper ned bassengene våre, fortsetter han.\n\n– Markedet må ut og vi må få politisk styring, er Svingens...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-31 10:12:54

Lena Jansen Hoel har jobbet halve livet som sykepleier, men ble til slutt ufør. Med pensjonsreformen kommer hun, ifølge egne beregninger, til å tape rundt en tredel av pensjonen sin. \n\nJansen Hoel var AUF-er i sin ungdom, og har alltid vært trofast tilhenger av Arbeiderpartiet: \n\n– Jeg synes dette er et svik. Det er å gå tilbake på de kampene Arbeiderpartiet har tatt for vanlige folk, som de sier. De går tilbake på gode ordninger som de har vært med på å godkjenne. \n\nPensjonsreformen, drevet gjennom av Jens Stoltenberg med støtte fra LO-ledelsen, er urettferdighet satt i system. Dette må...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-30 14:30:31

Slik er Stoltenbergs pensjonsreform: Arbeidstakere i fysisk tunge yrker - renholdere, bygningsarbeidere, barnehageansatte, helsearbeidere, sjåfører - får livsvarige innstramninger i sin pensjon, mens advokater og politikere får gullpensjon.\n\nSom LO-veteran Turid Lilleheie sier: – Jeg burde skjønt at pensjonsreformen ville ramme sliterne i arbeidslivet, folk som ikke klarer å stå i jobb til langt oppi 60-åra. Mange er slitne når de er 62 år og har jobbet i 40 år. \n\nLilleheie legger til selv om de har jobba i 40 år, får de en liten pensjon, fordi den skal fordeles over flere år. De får mindre å leve av når de...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-30 09:39:51

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet Emma Watne sitter nå på Stortinget mens Mímir Kristjánsson har pappapermisjon. Emma ble med i Rødt for noen år siden: \n\n«Når det i fagbevegelsen ofte bare er ett parti som gjelder, har det vært komfortabelt å være partiløs. Men når hele velferdsstaten er i ferd med å plukkes fra hverandre, klarte jeg ikke å sitte stille i båten» \n\nViktig at vi får inn erfaringene fra folk som kjemper for velferdsstaten og mot sosial dumping på Stortinget!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-27 12:52:46

Denne må du få med deg: Minstepensjonistene må klare seg på 230 000 kroner i året. Direktøren som skal evaluere om det er nok, får selv millioner i gullpensjon. Emma Watne, som denne våren er inne som møtende vara for oss på Stortinget, forklarer saken.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-26 12:33:39

Denne anbefales!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2022-05-25 10:41:38

Det er dette det står om. Om Norge skal være en industrinasjon også i framtida, eller om vi bare skal godta at politikerne fra Ap, Høyre og Frp ødelegger Norges viktigste konkurransefortrinn gjennom 100 år - billig strøm fra vannkrafta - gjennom en helt uvettig bygging av eksportkabler som har gitt import av skyhøye strømpriser i retur. \n\nHusk at vi har verdens reneste produksjon av metaller og mineraler som verden trenger. Norge eksporterer fornybar kraft i form av aluminium og silisium produsert på ren vannkraft. \n\nDet er mye bedre å videreutvikle dette enn å bare sende krafta ut av landet...

Laster...
Laster...