Beta
Søket ga 424 treff.

Går rett vei 👍

«Takk til Finnmark for kampen mot fylkessammenslåing»

90 % av de som stemte for reformen på Stortinget var søringer, og de stemte i en hestehandel for å få gjennomslag i andre saker.

Brukbart av Venstre, nei det var feil. Ikke bra av Venstre....

Forventer avklaring om helikopter

Vi gir oss aldri. Det å tvinge gjennom vedtak mot folkets vilje er uklok politikk. Sentralisering er ikke svaret på utfordringene i landet vårt!

Kystvakta har en særdeles viktig rolle for søk og redning, og oppsyn med fiskeriressursene i Norge. Jeg oppfatter at det er usikkerhet i helikoptermiljøet rundt NH90, og ber om avklaring fra statsråden på hvordan han vil sikre helikopter til Kystvakta i fremtiden. Å sikre militære helikopter til kystvakta er enormt viktig for ivaretagelse av sikkerhet på sjøen for alle som har sitt daglige virke til havs. Det sikrer også at vi har oppsyn og kontroll på fiskeriressursene. Militære helikopter gir en dimensjon og kapasitet som ikke kan erstattes med sivile helikopter. Sivile God-værs-helikopter er rett og slett ikke godt nok....

Håper maten er trygg

Har hatt et innholdsrikt møte med Hermann om de lange trekkene, utfordringene og fremtiden for Norges oppdrett- og fiskerinæring. Det er mye som må tas tak i i forhold til regjeringens politikk og Senterpartiet er et krystallklart alternativ. Dette er vi ved å lytte til de som har skoa på og har erfaring fra næringen! Senterungdommen var også til stedet ved Bent-Joacim Bentzen. Senterungdommen gjør en flott jobb for å løfte god fiskeripolitikk.

Senterpartiet

- Selvfølgelig må vi norske politikere skape arbeidsplasser i Norge! Trygve Slagsvold Vedum var tydelig i partilederdebatten! Er du enig i at vi må sikre og styrke norske arbeidsplasser? 🍀👍

Viktig møte i Tromsø i dag om Kystvakthelikopter, ressurser og trygghet for de på sjøen i Nord. Spørsmål til forsvarsministeren kommer!

Kan bli bra dette 🙂👍

Hva er dette for noe? Gjelder ikke loven for alle ?

Her har en det travelt

Se Troms-politikernes spill om Finnmark live: Troms fylkesting splittet i tre i strid om tvangssammenslåing med Finnmark

Fredag diskuterer et splittet Fylkesting i Troms om de skal spille tvangssammenslåingen over til Monica Mæland, eller be Stortinget omgjøre vedtaket om sammenslåing.

Det finnes sikkert mange flere eksempler ..

Finnmarkstvangen: KrF gjør opp regningen uten vert

Geir Toskedal (KrF) forklarer i Dagsavisen 2 august 2018 s. 8-9 hvordan Finnmark ble en brikke i et spill der regjeringspartiene, Venstre og KrF tenkte på et tilfeldig tall for antall regioner i Norge – 10-11 – som partiene ble så «fortrollet av» at det ikke var noen annen mulig løsning. To...

Fra statsekretærens møte i Alta om framtidens kvotesystem . Folk bør følge med på dette..

Troms og Finnmark

"Etter 87% av finnmarkingan sa nei til sammenslåing og fylkestinget enstemmig forkasta sammenslåinga, e æ uenig i at departementet kan overstyre Finnmark"

Laster...
Laster...