Beta
Søket ga 3777 treff.
Sofie Marhaug
2021-11-04 13:32:39

Det er helt fair at Rødt og Høyre er uenige om hvorvidt vi skal regulere strømprisene eller ikke. Da jeg avbrøt Høyre i debatt hos i Helgemorgen, var det fordi jeg mente representanten kom med uriktige påstander.\n\nDet er faktasjekkerne enig i.\n\nhttps://t.co/p4h9JBJqVl

Sofie Marhaug
2021-11-03 22:12:16

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi Særlig når dagløsningtilhengerne fremstiller det som at det er en unison faglig enhet om at banen skal gå langs Bryggen. Men som det ofte er med fag: Det finnes ulike vurderinger og interesser man kan velge å vektlegge.

Sofie Marhaug
2021-11-03 22:10:44

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi Nei, det er jo interessant at det norske, statlige direktoratet med ansvar for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer anbefaler en tunnelløsning. Det er jo det.

Sofie Marhaug
2021-11-03 22:03:37

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi Men som jeg skriver er jo dette brevet et innspill til saken! At fylkeskommunen ikke har tatt større hensyn til Riksantikvarens innspill får stå for deres regning. \n\nJeg håper byrådet vil legge innspillet ved saksdokumentene når det skal behandles i bystyret.

Sofie Marhaug
2021-11-03 22:02:04

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi Brevet er for øvrig til fylkeskommunen ifb. med nettopp til «utvidet planområde». At fylkeskommunen ikke har tatt større hensyn til Riksantikvarens innvending, får stå for deres regning. Bemerkelsesverdig, spør du meg! Så helt frakoblet er det faktisk ikke.

Sofie Marhaug
2021-11-03 21:54:02

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi Jeg tror som sagt ikke at Riksantikvaren hadde gått god for Mariakirkestoppet, hvis dere hadde fått en uttalelse. Men det hadde ikke automatisk gjort instansen mer positiv til dagløsningen.

Sofie Marhaug
2021-11-03 21:52:29

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi Nei, og jeg viste til en av mange innspill som har kommet fra Riksantikvaren de siste tiårene. Som «alle» vet, er Riksantikvaren ikke særlig begeistret for dagløsningen. Mitt poeng var og er at dette også er et faglig innspill.

Sofie Marhaug
2021-11-03 21:47:55

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi At Mariakirkestoppet fagetaten legger til grunn ikke er å anbefale – heller ikke fra Riksantikvarens side – burde ikke overraske en levende sjel. \n\nDet sier seg selv at det er en elendig idé. Her har man lagt skrivebordsparametre til grunn i møte med verdensarv.

Sofie Marhaug
2021-11-03 21:46:07

@thokkitalk @KrHoaas @akjepi Jeg viser til brevet av 6. september i år. Her understreker Riksantikvaren det Riksantikvaren har sagt så å si hele tiden, om enn ikke alltid i klartekst: Instansen anbefaler tunnel (ved Peter Motzfeldts gt.).

Sofie Marhaug
2021-11-03 07:16:28

Årets rauseste Knausgård-lesning! https://t.co/ewZDXDzhuX

Sofie Marhaug
2021-11-03 07:08:51

@sofiarana82 Gratulerer! 💍♥️

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:35:27

@KrHoaas @akjepi Rødt har hele tiden støttet bybaneutbyggingen. Vi har ikke trenert det alternativet som flertallet i bystyret og befolkningen har støttet. Det er det andre partier som har sørget for.

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:34:30

@HiHoErstad @KrHoaas @akjepi Ja, og er mer utfordrende å gjøre samtidig som verdensarven ivaretas (med begge alternativene). Fagetaten burde vurdert å plassere stoppene mer uregelmessig enn de ellers gjør i planleggingen. Det handler om den helt spesielle situasjonen til det historiske sentrum.

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:19:57

@KrHoaas @akjepi Der tror jeg du tar feil, men det er nok mer av et «taktisk» argument. \n\nI lokalprogrammet til Rødt Bergen står det at vi er for bybanen, samt: «Rødt arbeider for at fremtidig bybane mot Bergen nord skal gå i tunnel gjennom Bergen sentrum, ikke over Bryggen.»

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:11:15

@KrHoaas @akjepi Den var ikke særlig kort da Ap snudde i saken etter første periode.

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:10:39

@KrHoaas @akjepi Jeg mener helt oppriktig at det er mindretallet som har insistert på bybane i dagen som har blokkert for et bredt flertall for bybane i tunnel, gjennom hestehandel i ulike byrådskonstellasjoner. Det er trist. \n\nHar skrevet om dette før også: https://t.co/Oi50jz3sy7

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:05:38

@KrHoaas @akjepi Jeg er ganske sikker på at høyresiden vil vinne valget om man går for dagløsning, og at de planene vil skrinlegges om to år. Da er det bedre å sette i gang nå med det som reelt sett har flertall: tunnel til Åsane.

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:04:17

@KrHoaas @akjepi Mener du Riksantikvaren ikke er en faginstans? Er det også en idiot?

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:03:51

@KrHoaas @akjepi Det er nok dyrere, ja. Men dagløsningen blir nok også dyrere enn anslått, bare så det er sagt.\n\nJeg fatter ikke hvorfor 2 milliarder prisforskjell skal være avgjørende for det viktigste samferdselsprosjektet i Bergen, samtidig som regjeringen planlegger Hordfast til 37,5 mrd.

Sofie Marhaug
2021-11-02 19:00:38

@KrHoaas @akjepi Men Riksantikvaren er vel ikke fagperson dersom man er uenig med akkurat denne faginstansen? \n\nKan ikke vi bare være ærlige om at det både finnes faglig og politisk uenighet i valg av trasé?! https://t.co/AAnBlW4PWy

Laster...
Laster...