Beta
Søket ga 3849 treff.
Fremskrittspartiet FrP
2017-11-15 20:30:00

Norge skal ikke være en frihavn for asylsøkere med avslag i andre land. Derfor sier vi nei til Aps liberaliseringer av asylpolitikken. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-15 07:30:00

Vi vil at du skal få mer igjen for din arbeidsinnsats. Derfor vil vi senke skattene slik at norsk økonomi kan gå bedre. Lik og del hvis du er enig.

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-14 20:30:00

Ap setter Norges fremtid på spill. FrP vil fortsatt ha en streng asyl- og innvandringspolitikk. Hva mener du?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-14 07:30:00

FrP vil redusere helsekøene og sørge for en varm eldreomsorg for alle. Her kan du lese mer om hvordan vi vil sikre frihet og trygghet i helse- og omsorgstjenestene:

Fremskrittspartiet
2017-11-13 20:30:26

Bilistene skal ikke være statens melkeku. Derfor sier vi ja til lavere bilavgifter🚙 Hva mener du? #fremskrittspartiet #frp #bil #avgifter #frihet

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-13 20:30:00

Bilen har kommet for å bli🚙 Derfor trenger vi flere og bedre veier i hele landet. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-13 07:30:00

Barneekteskap skal ikke være lov i Norge. Derfor vil vi forby ekteskap for personer under 18 år. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-12 20:30:00

FrP vil at staten skal betale for eldreomsorgen for å få slutt på at enkelte kommuner nedprioriterer de eldre. Lik og del hvis du er enig.

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-12 10:30:00

Med vårt forslag til statsbudsjett er skatter og avgifter redusert med til sammen 26 milliarder kroner. Det er fordi vi mener folk skal få beholde mer av sine egne penger. Hva mener du?

Fremskrittspartiet
2017-11-11 18:36:02

Vi skal fortsette å investere i nye sykehus og bygge enda flere sykehjemsplasser. Bra? #fremskrittspartiet #frp #helse #eldreomsorg

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-11 18:30:00

Støtter du FrP? Meld deg inn i dag!😀

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-11 10:30:00

Gode lærere er viktig for elevenes læring. Derfor vil vi heve lærernes status og gjøre læreryrket mer attraktivt👩‍🏫 Bra?

Fremskrittspartiet
2017-11-10 20:31:21

Med FrP i regjering har skoler fått plikt til å gripe inn når elever blir mobbet. Det er fordi vi har nulltoleranse mot mobbing. Bra? #fremskrittspartiet #frp #mobbing #bullying #stoppmobbing

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-10 20:30:00

Vi ønsker et kampdyktig og slagkraftig forsvar i Norge. Derfor er det gledelig at Norge nå innfaser det mest moderne kampflyet som er tilgjengelig. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-10 07:30:00

Vi sier nei til lavere pensjoner, og vil fjerne den urettferdige underreguleringen. Lik og del hvis du er enig med oss.

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-09 20:30:58

Norge skal ikke være en frihavn for asylsøkere med avslag. Derfor skal de returneres. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-09 07:30:00

Vi vil at dyremishandlere skal miste retten til å ha dyr, og jobber for dyrepoliti i hele landet🐾 Lik og del hvis du synes dette er bra.

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-08 20:30:00

Med FrP i regjering får oppdrettsnæringen forutsigbar vekst, samtidig som hensynet til miljøet ivaretas🐟 Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-08 07:30:00

Med FrP i regjering er det innført vrakpant på fritidsbåter for å hindre forsøpling langs kysten. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2017-11-07 20:30:00

Vi sier ja til lavere bilavgifter🚙 Hva mener du?

Laster...
Laster...