Beta
Søket ga 3674 treff.
Sofie Marhaug
2021-11-21 12:29:20

@thokkitalk Men det blir ikke sammenhengende sykkelfelt i begge retninger uten å rive rundetårnet. Veldig spent på om byrådet har tenkt å gjøre det.

Sofie Marhaug
2021-11-21 12:28:02

@thokkitalk Det er da ikke plass til sammenhengende sykkelfelt i begge retninger uten å rive rundetårnet?

Sofie Marhaug
2021-11-21 12:26:41

@thokkitalk På fagseminaret 27. september spurte jeg om disse vurderingene uten å få svar. Det er nemlig ikke fordelaktig for dagløsningen. Jeg skjønner ikke hvorfor dere ikke bare kan være ærlige om det, og heller fremheve de andre argumentene i diskusjonene hvis dere er så opptatt av fakta

Sofie Marhaug
2021-11-21 12:25:03

@thokkitalk Eller her: «Når det gjelder vegtrafikk, bussdrift og sykkel er 2B2 noe bedre. Det skyldes mindre anstrengt situasjon i Christies gate og at man i 2B2 fremdeles kan sykle i Nygaten.» (Fagnotat, s. 19.)

Sofie Marhaug
2021-11-21 12:24:15

@thokkitalk Signalanleggene detaljeres slik at syklister har en egen signalfase for å redusere konflikt med kjøretrafikken.» (Fagnotat, s. 27.)

Sofie Marhaug
2021-11-21 12:24:06

@thokkitalk «I Småstrandgaten anbefales et systemskifte der sykkelvegen går over til sykkelfelt på hver side av banetraséen. Sykkelfeltet fortsetter i retning Torget. Mellom Strandkaien og Rundetårn oppheves sykkelfeltet og sykling vil skje i blandet trafikk.

Sofie Marhaug
2021-11-21 12:23:40

@thokkitalk «Faktasjekk»: Det er ikke ingen sjanse i havet for sammenhengende sykkelvei hvis man velger dagløsningen. Det er for trangt.

Sofie Marhaug
2021-11-21 11:34:45

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Det er argumentet, men det vedtas i forbindelse med trafikkplanløsningen for sentrum, og er også avhengig av hva fylkeskommunen (som eier en del av veiene) vedtar.

Sofie Marhaug
2021-11-21 11:29:04

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Jeg ønsker også at Bryggen skal bli bilfri. Derfor synes jeg det er rart at bystyret ikke behandler trafikkplanløsningen i sentrum før vi behandler trasévalget. Det ville jo være et førende premiss for om Bryggen ble bilfri eller ikke. Byrådet og fylkeskommunen gjør det motsatte.

Sofie Marhaug
2021-11-21 11:20:09

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Morsomt at du anklager Rødt for å alliere seg med høyresiden, og i neste åndedrag håper at Høyre går i byråd. Jeg håper ikke byrådet går av. Og hvis de gjør det, kan Rødt felle et høyrestyrt byråd ved første anledning.

Sofie Marhaug
2021-11-21 11:02:04

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Både bystyregruppen og styret var delte. Jeg sitter ingen av plassene, men jeg har selvfølgelig uformell makt i kraft av å være profilert. Å frata meg retten til å stemme ut ifra egen overbevisning på et internt møte, ville være både rart og autoritært.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:58:36

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Det er mange som har forsinket denne prosessen. Senest byrådet som drøyet nesten et år med å sende tunnelbestillingen videre fra bystyret. \n\nNå må både bystyret og byrådet ta ansvar for at bybanen bygges i tunnel til Åsane.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:53:16

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Jeg forstår ikke poenget med å etterspørre begrunnelsene våre når du er fullstendig uinteressert i svarene. Men det er helt symptomatisk for skyttergravene i bybanedebatten. Våre medlemmer er veldig delte, så det er en vanskelig sak for Rødt – som vi ikke har tatt lett på.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:47:48

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Vi er også bekymret for økende problemer med stormflo, og for hvordan spuntingen under anleggsperioden vil påvirke grunnen Bryggen står på. Til sist er det også noe raskere med tunnel, og kan bli enda raskere om stoppene økonomiseres. Da kan banen bli et reelt alternativ til bil.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:46:41

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Tunnelalternativet er det beste for syklister. Med dagløsningen blir det ikke sammenhengende sykkelvei. Dette konkluderer også Fagrapporten med. Videre er det viktig for oss å frigjøre areal i et trangt sentrum.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:46:06

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Rødt mener det er riktig å bruke mye penger på bybanen. Den skal stå i 50-60 – kanskje 100 år frem i tid. I vårt alternative budsjett har vi foreslått over 900 millioner ekstra til dette, mot både forrige og dagens regjering som ikke har økt finansieringen i det hele tatt.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:45:13

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Både rapporter og saksdokumenter, valgprogram og tidligere vedtatte uttalelser var sendt ut til medlemmene på forhånd. \n\nHele poenget med dette møtet var å gi partiet mulighet til å vurdere denne saken på nytt.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:44:47

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt To stykker fra Norconsult innledet, og en geolog fra Bryggens venner. Gruppelederen, som er for dagløsning innledet også. Så var det ordinær debatt, der alle medlemmer kunne tegne seg til to minutters innlegg, første gang, og ett minutts innlegg andre gang.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:44:03

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Dårlig begrunnet?! \n\nVi hadde som sagt et ekstraordinært årsmøte der 100 medlemmer møtte. 49 stemte for tunnel, 45 mot, 2 avholdende. Så hadde vi avstemning om tunnel vs. forhandlinger (med åpning for å snu): 47 for tunnel, 46 for forhandlinger, 3 avholdende.

Sofie Marhaug
2021-11-21 10:31:39

@AndersRytter @raudt_bergen @Raudt Norconsult hadde to innledere til stede. Gruppelederen, som står for motsatt syn og hadde tatt initiativ til møtet, fikk innlede i ti minutter.

Laster...
Laster...