Beta
Søket ga 332 treff.

En storstilt satsing på hydrogen vil skape jobber, inntekter og viktige verdier for Norge 💧💰\n\nDerfor foreslår Nikolai Astrup, Linda Hofstad Helleland, Liv Kari Eskeland, Bård Ludvig Thorheim , Tina Bru og jeg nettopp det.\n\nNorge har gode forutsetninger for å lykkes med en satsing på nettopp hydrogen. \nNorsk næringsliv er godt posisjonert til å ta del i et økende marked på feltet. \n\nSærlig fordi Norge har et sterkt næringsliv og gode forsknings- og teknologimiljøer som allerede utvikler og leverer utstyr og tjenester for produksjon, distribusjon, lagring og bruk av hydrogen i ulike sektorer. \n\nI tillegg har Norge et ambisiøst program innen...

Stas å ønske denne lille krabaten velkommen til verden i dag 😍🐖

«If you think women are the weaker sex, try pulling the blanket back to your side!» 😄\n\nVisste du at det er større sjanse for å være en av Norges best betalte toppledere dersom du heter Arne enn om du er kvinne (med hvilket som helst navn)🤷🏻‍♀️\n\nFlere har sikkert fått med seg «Arne-kampanjen» på LinkedIn som er den norske versjonen av den Nederlandske Peter-kampanjen. \n\nI Norge er dette ståa i de 200 største norske selskapene:\nStyreldere: 89% menn, 11% damer\nAdm dir: 84% menn, 14% damer\n\nHva om vi ser på hele toppledergrupper?\n75% menn, 25% damer\n\nSå var det lønna da. Der må jo ting...

Damenes aften i Dagsnytt Atten i kveld 😄\nVi har diskutert sunnere mat, bedre klima og økt verdiskaping.\n\nGunhild A. Stordalen vil ha en helhetlig plan for å få det til og fortsette det gode arbeidet vi startet da Høyre satt i regjering 😊\n\nDet har jeg trua på 💪🏽\n\nSenterpartiet var ikke helt enige, i alle fall ikke ennå. Men det kan jo endre seg 😄\n#optimist

Høyre vil ha bedre dyrevelferd 💙🐄🐖\nSenterpartiet er mest opptatt av å latterliggjøre at vi i dag stemmer for å styrke dyrevelferden i Stortinget. \n\nMens de holder på med det, vil Høyre både ha incentiver og krav som gjør et allerede godt, norsk landbruk enda bedre.\n\nVi vil blant annet be regjeringen se på incentiver som vil øke dyrevelferden i svinenæringen, særlig med hensyn til areal, underlag og miljøberikelse, og stille strengere krav til dyrevelferd ved oppgraderinger av driftsbygninger eller nybygg.\n\nVi støtter Venstre i å få på plass en dyrevelferdsmelding neste år, og å forske mer på alternativer til CO2-bedøvelse og kverning...

Vil du tilbake på skolebenken? 😃✏️📚 \n\nVisste du at nesten 600 000 voksne ikke har fullført videregående? For mange betyr det at de står uten en jobb fordi arbeidslivet stiller stadig høyere krav til formell kompetanse. \n\nVoksne har behov for et annet opplæringstilbud enn unge. Det betyr at vi må utvikle helt nye konsepter for å gi voksne både sitt første og sitt andre fagbrev. \n\nSamtidig oppgir 6 av 10 NHO-bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. For at både små og store bedrifter skal kunne vokse og fortsette å være konkurransedyktige så har de behov for flere kloke hoder...

Hvilken butikk handler du i og hvorfor?\n\nKveldens tema i Dagsnytt Atten var matprisene som går i været, og at jeg vil ha billigere mat! Men hvordan?🤔\n\nKinderegget vi bør strebe etter er billigere varer, god kvalitet og bedre utvalg.👍🏼\n\nDa trenger vi blant annet mer konkurranse i dagligvaremarkedet, et Konkurransetilsyn som er skarpere på innkjøpspriser og bedre tilgang for nye grossister i grossistnettverk.\n\nVi bør også vurdere å endre plan- og bygningsloven så ikke enkelte aktører dominerer enkelte kommuner, men konkurransen blir sunnere når nye butikker bygges.\n\nBlir prisene for høye i Norge, handler flere i utlandet, og da taper vi både skatteinntekter og...

Hva bør straffes hardest, å ødelegge natur eller dyr?\nI dag vedtar vi tiltak for bedre dyrevelferd💪🏽🐄🐖💙\n\nTakk til Venstre for å ha løftet saken, og takk til alle partiene som stiller seg bak flere av de gode forslagene.\n\nVi håper også at vi får flertall for strengere straffer for å mishandle dyr.\nVisste du at man i dag straffes hardere for å ødelegge natur enn for å mishandle dyr? \n\nDet er en av grunnene til at Høyre foreslår strengere straffer for å mishandle dyr, og høyere bøtesatser for grove brudd på dyrevelferdsloven.

Litt skeptisk i dagens spørretime 😬\nStilte utenriksministeren spørsmål om sikkerhetspolitikk, samarbeid med de andre nordiske landene om situasjonen i øst og om det at NATO nå øker sine militære stillinger i grenseområdene mot Russland, mens den norske regjeringen sier at det er uaktuelt.\n\nDen sikkerhetspolitiske situasjonen er vanskeligere enn på lenge. \nRussland har holdt fast ved sin selvhevdende utenrikspolitikk etter den ulovlige anneksjonen av Krim i 2014. Internt i Russland har også demokratiet blitt svekket.\nI flere land tærer nasjonalisme, populisme og isolasjonisme på viljen til forpliktende internasjonalt samarbeid. Vi ser også strømningene her hjemme.\n\nDerfor er det ekstra viktig at vi står...

Ja til Vestfoldbanen! 💪🏽\nSenterpartiet sier de vil nedprioritere Vestfoldbanen, vi vil prioritere den opp.\n\nVestfoldbanen er Norges mest traffikkerte togstrekning, å ikke videreføre den voldsomme satsingen fra de siste 8 årene vil være krise for Vestfoldbyene.\n\nVi håper alle de andre partiene på Stortinget setter ned foten, og står sammen om fortsatt satsing på og utbygging av Vestfoldbanen. Vi trenger flere tog, og tog som har kortere reisetid 🚂👍🏼

Høyre vil styrke kampen mot dyremishandling! 💪\n\nGod dyrevelferd er helt grunnleggende for dyrehold og norsk matproduksjon. Det er viktig for dyrene selv, for bonden, for forbrukernes holdninger og for regjeringen. I Høyre mener vi at ansvaret for dette ligger hos de som holder dyrene. Det gleder oss at de fleste bønder i Norge er opptatt av å behandle dyrene sine godt, og at det har skjedd mange forbedringer i norsk husdyrhold de siste årene.\n\nDessverre oppdager vi fortsatt lovbrudd. Det er uakseptabelt at enkelte ikke behandler dyra, som er en av våre viktigste naturressurser, på en god måte. Enhver som har...

Stas å besøke Gjennestad gartneri og vgs i dag - og for noen blomster! 🤩💐\n\nVeldig gøy å se hvor engasjerte og involverte de ansatte er både på skolen og på driftsdelen, vi er heldige som har Gjennestad i Vestfold! 😊👍🏼

Laster...
Laster...