Beta
Søket ga 3785 treff.

I dag er det 62 kommuner som har færre enn to årsverk i barnevernet. Vi trenger mer kompetanse og døgnbemanning i barnevernet. Enig?

Er dette krysset verdt 115 millioner?

Stortingsrepresentant Tage Pettersen sitt framsidebilete
Stortingsrepresentant Tage Pettersen's cover photo

Ble litt hockey i dag også. Ringerike Panthers spiller tidvis veldig bra, men det er Sparta Warriors som lager målene. Og jeg får servert skikkelig VIP-middag av beste sort 🏒🏒

Enkelte hevder regjeringen gjennomfører usosiale kutt på budsjettet sitt. Noen av eksemplene som brukes finner dere gode svar på under: 1. Alvorlig skadde og funksjonshemmede: Regjeringen vil øke innslagspunktet for statlig finansiering av særlig ressurskrevende tjenester i kommunene, med 50.000 kroner utover prisvekst. Dette er ofte saker med sterkt pleietrengende pasienter som multihandikappede eller trafikkskadde. Sterkt pleietrengende vil ikke merke denne omleggingen, men kommunene kan komme til å merke den. Rettighetene til sterkt pleietrengende ligger fast. Omprioriteringen gjelder derfor ikke de pleietrengende, men kommunene. Staten vil fremdeles dekke 80 pst. av utgiftene utover innslagspunktet på 1,31 mill. Tilbudet skal vil...

Har i dag hatt viktige kulturaktører (Det Norske Blåseensemble, Opera Østfold, Østfold kulturutvikling og Østfold fylkeskommune) fra Østfold på besøk. Sammen er vi opptatt av å bidra til mer og bedre kulturtilbud flere. Sammen blir vi 💪

Noen har sagt mer enn andre 😂😂 Fikk denne boken i dag med 1.586 sider med ord fra Trygve Hegnar. Og dette er bok nr to 🤭

– I forslaget til statsbudsjett for 2019 settes det av om lag 13 millioner kroner til opptrappingsplanen for rusfeltet i Østfold. Moss får vel 1.6 millioner kroner og Rygge får drøyt en halv million kroner. – Opptrappingsplanen for rusfeltet er regjeringens viktigste satsing og et historisk løft for dette området. Bevilgningen til rusfeltet skal økes med 2,4 milliarder kroner i planperioden (2016-2020), sier Pettersen.

Kjære Ryggevenner. Om dere vil kritisere så tror jeg KrF bør være med i lagoppstillingen for kritikk 😉 Så er det ingen hemmelighet at barnehagesektoren i Rygge har vært langt nede på deres prioriteringsliste i mange år. Da er det jo ikke så rart at kostnaden blir høy når en norm vedtas... Så sier dere jo her at andre områder er prioritert over fastsatte normer, så da blir vel ikke sluttsummen så gal? Og prinsippet er at tidlig innsats er veien å gå 👍

Som du ser på bildet så er hele statsbudsjettet tungt!! Jeg har i tidligere poster sagt litt om hva dette betyr for Østfold, men her skal jeg si litt om hva det betyr for de to områdene jeg jobber med - budsjettene fra; kulturdepartementet og barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kulturområdet får en stor økning på 4,5% til 14,8 mrd. Det satses på frivilligheten og kultur som bygges nedenfra - i hele landet. Mva-kompensasjonsordningen for frivillighten får hele 134 mill ekstra (til 1,6 mrd). I BLD legger man inn nye tiltak på 181 mill for å hjelpe barn i fattige familier....

Her kan du i detalj se hva budsjettforslaget inneholder for oss i Østfold 💙

Det blir stadig lettere å kombinere arbeidsliv og familieliv, ettersom flere får tilgang på barnehageplass og et godt skolefritidstilbud. Regjeringen har motbevist venstresidens spådommer om at likestillingen ville settes i revers - les mer her:

Sammen med Jan Tore Sanner var vi i dag på besøk i en kombinasjonsklasse. Elevene var tydelige på at dette er langt bedre enn å gå i ordinær voksenopplæring. I statsbudsjettet dobles posten for dette tiltaket fra 35 til 70 mill.

I 2019-budsjettet setter regjeringen av 50 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene. Dette tilsvarer cirka 125 nye psykologårsverk og betyr at alle kommunene i Østfold får penger til psykolog, opplyser stortingsrepresentant for Østfold, Tage Pettersen (H). – Én av fire med psykiske helseproblemer kan få god nok hjelp i kommunene. Nå blir det mulig i hele Østfold. Psykisk helse er kanskje den største folkehelseutfordringen vi har. Det er gledelig at regjeringen tar dette på alvor.

Da er statsbudsjettet lagt frem. Et nøkternt, men godt budsjett som sikrer fortsatt vekst i norsk økonomi. Her er noen av Østfoldnyhetene; O-VM får 2 millioner over statsbudsjettet, i tillegg til 2,7 mill via spillemidler. Da har de fått 4,7 av de 7 millionene de søkte om. Østfoldmuseene får 1 + 5 (med løfte om 4 til i 2020) som er omtalt tidligere her på siden min. Alle kommuner får midler til psykolog og ekstra midler til opptrappingsplanen for rusfeltet. Det settes av 1 milliard til bygging av jernbanen gjennom Moss og midler til å fullføre utbedringen av ferjekaia i...

Fredag kunne tidligere mosseordfører Tage Pettersen (H) fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget fortelle at Østfoldmuseene er tildelt en million kroner i tillegg til ordinære driftsmidler i 2019. Midlene skal bidra til å styrke museenes samfunnsrolle. I tillegg får Østfoldmuseene fem millioner i 2019 og fire millioner i 2020 til det nye fellesmagasinet Nye veveri i Tistedalen i Halden.

En aktiv uke med blant annet trontaledebatt er lagt bak oss og en ny uke med fremlegg av statsbudsjett ligger klar. Utover det ser den slik ut: Mandag 👉Trening 👉Orientering om statsbudsjettet 👉Fremlegg av statsbudsjettet på Stortinget 👉Rundreise i deler av Østfold Tirsdag 👉Stortingsmøte 👉Fraksjonsmøte 👉Møte i regjeringsfraksjonen 👉Møte i familie- og kulturkomiteen 👉Møte med kulturaktører fra Østfold Onsdag 👉Stortingsmøte 👉Møte på vegne av Ishockeyforbundet 👉Møter i regjeringsfraksjonen 👉Gruppemøte 👉Sosialt arrangement Torsdag 👉Trene 👉Møte med forsterhjemsforeningen 👉Stortingsmøte 👉Koordineringsmøte med Ingjerd Schou 👉Avtale med en journalist 👉Møte vedrørende O-VM i Østfold Fredag 👉Østfolddag Lørdag/søndag 👉Til Stavanger for å markere Stiftelsen Stavanger...

Fredag 5. oktober fikk Halden besøk av Tage Pettersen (H) fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget. På vegne av regjeringen presenterte han budsjettlekkasjer som har skapt stor begeistring i Østfoldmuseene. Blant annet på Spinneriet i Halden. Ved Spinneriet møter vi ordfører Thor Edquist (H), Per-Egil Evensen (Frp), enhetsleder for kultur og idrett Stein Wilhelmsen, nestleder i Østfold Venstre Joakim Karlsen, avdelingsdirektør i Haldens historiske samlinger Lillian Nyborg og direktør i Østfoldmuseene Hege Hauge Toft. De gleder seg over regjeringens bidrag til Østfoldmuseenes nye fellesmagasin for kulturhistoriske gjenstander på Nye veveri.

Det er farlig å takke noen, i frykt for å glemme andre. Men jeg tar sjansen. Grete Moræus Stray har vært en bauta i Sarpsborg gjennom mange år. Både som næringsdrivende og i Høyre. Grete er en dame jeg har satt pris på og som har betydd mye for lokallaget i Sarpsborg. Nå takker hun nei til gjenvalg, men stiller seg heldigvis til disposisjon for partiet. Takk så langt Grete - gleder meg til å samarbeide med deg i andre sammenheng. Men først har du ett år igjen i bystyret 💙

Laster...
Laster...