Beta
Søket ga 301 treff.
Alfred Bjørlo
2022-02-23 22:39:54

@hvor_vanskelig @anebrei Du har helt sikkert rett i at det er det - også.. 😉

Alfred Bjørlo
2022-02-23 20:07:16

RT @filiprygg: Tenk hvis Stortinget vedtok et skatte- og trygdeamnesti ut året. Alle som frivillig melder inn og ordner opp i gamle synder, slipper straff. \n\nDet ville garantert gitt en del nordmenn bedre søvn og mindre stress. Samtidig ville vi nok fått inn en del penger.

Alfred Bjørlo
2022-02-23 14:00:16

Dagens regelverk for fjernarbeid og heimekontor er håplaust utdatert, noko m a dagens NRK-sak om heimekontor i utlandet syner. Eg har no stilt dette spørsmålet til Arbeidsminister @HadiaTajik https://t.co/QXZcDUt7jr

Alfred Bjørlo
2022-02-23 13:12:38

@anebrei @littufinkanskje @ungevenstre Trur vi må ta dette over ei øl når eg er tilbake i Oslo. No vart det multimedia-overload, her.

Alfred Bjørlo
2022-02-23 12:41:36

@asbjorn1975 @anebrei Det var eit supergodt tips, takk!

Alfred Bjørlo
2022-02-23 11:40:37

@anebrei Aha! Takk for tips. Er nybegynnar. Har skydd Twitter fordi det er ei elite-leikegrind for politikarar, journalistar og andre m altfor god tid til å henge på sosiale media - men innser at det er einaste måten å få journalist-bobla til å interessere seg på for meg som folkevald..

Alfred Bjørlo
2022-02-23 10:16:00

@erlendfri Enig med deg, dette var unøyaktig frå mi side. Verdien av gratis bustad som det skal reknast skatt av er på “fleire hundre tusen kroner”, men sjølve skattefordelen er ca som du skriv

Alfred Bjørlo
2022-02-23 10:12:31

@Sveander58 @HadiaTajik Ho seier noko anna om dette sjølv, sjå klipp frå VG vedlagt her. https://t.co/w34V8PJKND

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:50:42

..men handteringa av krisa som er hovudproblemet. Ein NAV-klient hadde aldri sluppe unna med det NAV-statsråden her gjer. Norske politikarar har eit omdømmeproblem etter avsløringane om systemutnytting dei siste åra. Det problemet har ikkje blitt mindre dei siste to døgna. (7/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:49:37

..er særleg alvorleg når det kjem frå ein statsråd i landets regjering. I Aftenposten-saka valde Tajik å stå fram i media – medan ho i VG-saka konsekvent ikkje stiller opp på same måte.\nI sum: Saka er alvorleg. Og som vanleg er det ikkje krisa i seg sjølv.. (6/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:47:25

..med eit kjensleladd angrep på Aftenposten for ei anna sak i sosiale media, og kalla ei upublisert sak for ei «presseskandale» utan at Aftenposten hadde reellt høve til å forsvare seg fordi saka ikkje hadde stått på trykk. Denne type angrep «under beltestaden» på media.. (5/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:45:18

..med eit kjensleladd angrep på Aftenposten for ei anna sak i sosiale media, og kalla ei upublisert sak for ei «presseskandale» utan at Aftenposten hadde reellt høve til å forsvare seg fordi saka ikkje hadde stått på trykk. Eit slikt angrep «under beltestaden» på media.. (4/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:43:46

I desse åra var Tajik vald inn på Stortinget frå Oslo og eigde leilegheit i Oslo. Då har ho sjølvsagt ikkje gjort skattebetalarane noko storsinna teneste ved IKKJE å ha gratis pendlarleilegheit i tillegg. Vidare: Då Tajik visste at VG si sak snart kom for dagen, kontra ho.. (4/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:42:54

..anna spinnvilt argument: «De siste 12 årene har jeg valgt å betale for egen bolig i Oslo, selv om jeg lett kunne gjort krav på pendlerleilighet» (VG 21/2).\nAlvorleg talt: Dette gjev uttrykk for ei haldning som er urovekkande, og er nesten det verste i heile saka (3/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:41:45

Tajik har levert inn ei fiktiv leigekontrakt til Statsministerens kontor for å få skattefritak på fleire hundre tusen kroner – med vitande og vilje. Ho nektar å unnskylde seg for det, men seier i staden at «ho hadde hatt rett på gratis leilighet uansett», og brukar også.. (2/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:40:30

Er Hadia Tajik-saka alvorleg? Samanlikna med Russlands invasjon av Ukraina: Nei. Samanlikna med andre saker om politikarar som har tøya regelverk til eiga økonomisk vinning: Ja. Då er dette ei av dei alvorlegaste sakene som er rulla opp. Fordi: (1/7) https://t.co/5YpJiKLV6a

Alfred Bjørlo
2022-02-22 21:16:55

Dette trur eg Aps gruppeleiar i #innlandet har heilt rett i. Det skjer enormt mykje spennande på grøn næring i Innlandet no - og dei står mykje sterkare saman https://t.co/VWx0GoMMET

Alfred Bjørlo
2022-02-22 21:02:07

@kjetilba SP sit jo både på Forsvars- pg Kommunaldept, så neste trekk kan vere å sende inn fredsbevarande Heimevern-styrker i dei kommunane i Innlandet som ønskjer lausriving, for å støtte separatist-ordførarane

Alfred Bjørlo
2022-02-22 12:48:23

“Alle tener på glade grisar”. Innlegg om norsk landbruk og #dyrevelferd i @Nationen_as i dag @Venstre https://t.co/uK05j9weni

Alfred Bjørlo
2022-02-22 12:32:01

RT @jenskihl: Energipolitikk har alltid vore tryggleikspolitikk. Kva om norske kraftkablar til Tyskland og andre europeiske land er heilt naudsynt for å sikre eit russlandsuavhengig Europa – sjølv om det fører til høgare straumprisar her heime?

Laster...
Laster...