Beta
Søket ga 295 treff.
Alfred Bjørlo
2022-02-23 10:16:00

@erlendfri Enig med deg, dette var unøyaktig frå mi side. Verdien av gratis bustad som det skal reknast skatt av er på “fleire hundre tusen kroner”, men sjølve skattefordelen er ca som du skriv

Alfred Bjørlo
2022-02-23 10:12:31

@Sveander58 @HadiaTajik Ho seier noko anna om dette sjølv, sjå klipp frå VG vedlagt her. https://t.co/w34V8PJKND

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:50:42

..men handteringa av krisa som er hovudproblemet. Ein NAV-klient hadde aldri sluppe unna med det NAV-statsråden her gjer. Norske politikarar har eit omdømmeproblem etter avsløringane om systemutnytting dei siste åra. Det problemet har ikkje blitt mindre dei siste to døgna. (7/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:49:37

..er særleg alvorleg når det kjem frå ein statsråd i landets regjering. I Aftenposten-saka valde Tajik å stå fram i media – medan ho i VG-saka konsekvent ikkje stiller opp på same måte.\nI sum: Saka er alvorleg. Og som vanleg er det ikkje krisa i seg sjølv.. (6/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:47:25

..med eit kjensleladd angrep på Aftenposten for ei anna sak i sosiale media, og kalla ei upublisert sak for ei «presseskandale» utan at Aftenposten hadde reellt høve til å forsvare seg fordi saka ikkje hadde stått på trykk. Denne type angrep «under beltestaden» på media.. (5/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:45:18

..med eit kjensleladd angrep på Aftenposten for ei anna sak i sosiale media, og kalla ei upublisert sak for ei «presseskandale» utan at Aftenposten hadde reellt høve til å forsvare seg fordi saka ikkje hadde stått på trykk. Eit slikt angrep «under beltestaden» på media.. (4/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:43:46

I desse åra var Tajik vald inn på Stortinget frå Oslo og eigde leilegheit i Oslo. Då har ho sjølvsagt ikkje gjort skattebetalarane noko storsinna teneste ved IKKJE å ha gratis pendlarleilegheit i tillegg. Vidare: Då Tajik visste at VG si sak snart kom for dagen, kontra ho.. (4/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:42:54

..anna spinnvilt argument: «De siste 12 årene har jeg valgt å betale for egen bolig i Oslo, selv om jeg lett kunne gjort krav på pendlerleilighet» (VG 21/2).\nAlvorleg talt: Dette gjev uttrykk for ei haldning som er urovekkande, og er nesten det verste i heile saka (3/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:41:45

Tajik har levert inn ei fiktiv leigekontrakt til Statsministerens kontor for å få skattefritak på fleire hundre tusen kroner – med vitande og vilje. Ho nektar å unnskylde seg for det, men seier i staden at «ho hadde hatt rett på gratis leilighet uansett», og brukar også.. (2/7)

Alfred Bjørlo
2022-02-23 07:40:30

Er Hadia Tajik-saka alvorleg? Samanlikna med Russlands invasjon av Ukraina: Nei. Samanlikna med andre saker om politikarar som har tøya regelverk til eiga økonomisk vinning: Ja. Då er dette ei av dei alvorlegaste sakene som er rulla opp. Fordi: (1/7) https://t.co/5YpJiKLV6a

Alfred Bjørlo
2022-02-22 21:16:55

Dette trur eg Aps gruppeleiar i #innlandet har heilt rett i. Det skjer enormt mykje spennande på grøn næring i Innlandet no - og dei står mykje sterkare saman https://t.co/VWx0GoMMET

Alfred Bjørlo
2022-02-22 21:02:07

@kjetilba SP sit jo både på Forsvars- pg Kommunaldept, så neste trekk kan vere å sende inn fredsbevarande Heimevern-styrker i dei kommunane i Innlandet som ønskjer lausriving, for å støtte separatist-ordførarane

Alfred Bjørlo
2022-02-22 12:48:23

“Alle tener på glade grisar”. Innlegg om norsk landbruk og #dyrevelferd i @Nationen_as i dag @Venstre https://t.co/uK05j9weni

Alfred Bjørlo
2022-02-22 12:32:01

RT @jenskihl: Energipolitikk har alltid vore tryggleikspolitikk. Kva om norske kraftkablar til Tyskland og andre europeiske land er heilt naudsynt for å sikre eit russlandsuavhengig Europa – sjølv om det fører til høgare straumprisar her heime?

Alfred Bjørlo
2022-02-22 09:01:08

Putin sin ravgalne tale og invasjonen av Ukraina syner total mangel på respekt for andre land og folk. I denne omgang er det Ukraina som er offeret. Neste gong kan det vere andre. \n\nNoreg, NATO og Vesten må stå samla opp for Ukraina sin rett til å styre eige land og eiga framtid

Alfred Bjørlo
2022-02-21 18:42:17

@larsmartinbe @olesaue @HadiaTajik @vgnett @Aftenposten @TrineEilertsen Nei, men «timinga» av angrepet på Aftenposten har i alle fall ført til at VG si sak - som ho på fredag kveld må ha visst var rett rundt hjørnet - drukna i støyen..

Alfred Bjørlo
2022-02-21 18:09:47

Dess meir som kjem fram om @HadiaTajik sine pendlarbustader, dess mindre ser det ut som ei «presseskandale» - berre grundig journalistisk arbeid av @vgnett , @Aftenposten og @TrineEilertsen. Dette var Facebook-storm i eit vassglas. https://t.co/8SGyZQdQ5c

Alfred Bjørlo
2022-02-21 17:38:41

@worldwidewerner @LeneWestgaard Olve!!!

Alfred Bjørlo
2022-02-17 11:22:47

RT @TommyAarethun: God runde om desentralisert utdanning i @Stortinget no. Kompetanse som er "tett på" i heile landet vert avgjerande framover. Ein må ha tilbod og strukturar som gjer at folk kan tilegne seg ny kompetanse gjennom livet utan å måtte flytte. @alfredbjorlo

Alfred Bjørlo
2022-02-16 08:16:36

Kommunalministeren avblæs kampen for å splitte Vestland - Finansministeren foreslår ekstraomgang. Alt er mulig for ei #reverseringsregjering https://t.co/f5OiBEN4Pi

Laster...
Laster...