Beta
Søket ga 212 treff.

Endelig støtte for at ting skal være Norsk..

En av Franksdottirs hjertesaker er matproduksjon og matsikkerhet. – Vi må styrke Norges allerede sterke posisjon som matnasjon på det globale markedet, og på den måte ta et ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst.

Sandra har gode poeng

Senterpartiet nekter å godta dyrere bensin og diesel

Senterpartiet har bestemt seg for å si blankt nei til avgiftsendringer som øker pumpeprisen.

Vi i Senterpartiet har målsetting om at flest mulig biler skal ha null eller lave utslipp. Men vi kan ikke stille krav som ikke er tilpasset vår virkelighet. Det går kanskje helt fint at alle nye biler i Oslo er nullutslippsbiler, men det er ikke sikkert det er klokt å gjøre det samme i hverken i Folldal eller Kautokeino.

Debatt: – Vranglære om Sps ruspolitikk

Kjersti Toppe (Senterpartiet) svarer BT-kommentator.

Regjeringa og støttepartiet FrP må gjøre en ordentlig jobb slik at ikke noen urettmessig skor seg på disse ordningene. Senterpartiet vil ha en rettferdig krisepolitikk som sikrer de som er hard ramma.. Hør innlegget til Sigbjørn

Folk tenker selv

Mange av oss på kysten føler det nok slik Jan Olav Evensen beskriver det her..

Innlegg på Stortinget om EØS Geir Adelsten Iversen (Sp) [16:28:15]: I forslaget fra Senterpartiet sies det: «1. Stortinget ber regjeringen gå i forhandlinger med EU med mål om å redusere tollfrie kvoter for import av landbruksvarer fra EU til Norge etter brexit. 2. Stortinget ber regjeringen avvise nye forhandlinger som tar sikte på videre liberalisering av handelen med landbruksprodukter etter artikkel 19 eller andre bestemmelser i EØS-avtalen.» Bakgrunnen er altså at brexit har kommet og vi har mistet et marked på 70 millioner mennesker. Komiteens flertall, medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til statsrådens brev til komiteen...

Laster...
Laster...