Beta
Søket ga 707 treff.
Mari Holm Lønseth
2023-01-23 10:24:35

Hyggelig å være med på medlemsmøte i Oppdal Høyre ☺️

Mari Holm Lønseth
2023-01-22 21:31:01

Forenklinger i regelverk for bygg- og anleggsbransjen, fjerne regjeringens rigide innstramminger på arbeidslivsområdet og mer målrettet strømstøtteordning for bedriftene var blant innspillene jeg fikk på besøk sammen med Oppdal Høyre denne uken! 💪🏻\n\nOppdal Turisthotell fortalte om svært høye strømregninger. Tilbakemeldingene fra bedriftene er entydige på at dette kommer til å bli en krevende vinter. Derfor mener vi at å stille opp for bedriftene i første kvartal er en god løsning. Høyre vil at det innføres en strømstøtte til bedriftene igjen. Vi mener vi må ha en ordning som treffer flere bedrifter, og der de som får støtte får mer. Vi...

Mari Holm Lønseth
2023-01-20 15:36:52

På vei inn i helga anbefaler jeg denne filmen for å bli bedre kjent med Kent Ranum - Ordførerkandidat Høyre 😊 Håper du får en fin fredag 💙

Mari Holm Lønseth
2023-01-12 14:40:22

Vi trenger en klima- og miljøpolitikk som kutter utslipp og tar vare på naturen.💙💚 Vi skal ikke stoppe utviklingen, men skape jobber og muligheter for verdiskaping. Vi skal nå klimamålene med tiltak som monner, ikke symbolpolitikk.\n\nFor å få til dette, må både lokalsamfunn og næringsliv være med på laget. Vi må stille klimakrav, satse på teknologi og gjøre det lønnsomt å velge grønt. Vi må skape en mer sirkulær økonomi og unngå overforbruk. Kommunene og fylkeskommunene har en nøkkelrolle i klimakampen gjennom arbeid med grønn transport, kommuneforvaltning og arealplanlegging.\n\nI dag arrangerte Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle, Mathilde Tybring-Gjedde og jeg seminar om...

Mari Holm Lønseth
2023-01-09 12:59:47

Godt å starte det nye året med en inspirerende helg med Høyre-venner 💙 Trøndelag Høyre er klare for et spennende år 💪🏻

Mari Holm Lønseth
2023-01-08 18:21:27

Det haster å få opp farten for å produsere mer fornybar energi! Høyre legger frem 12 forslag som regjeringen raskt kan gjennomføre. Les mer her 👇🏻

Mari Holm Lønseth
2023-01-03 14:54:09

God integrering gir muligheter for alle! 💙 Erna og jeg presenterte i dag en fornyelse av vår integreringspolitikk. Dette er et felt som har vært viktig for Høyre over flere tiår, men vi kan alltid strekke oss lenger for å inkludere flere i vårt samfunn. \n\nVi må få flere innvandrere ut i arbeid og samfunnsliv. Det er ikke bærekraftig om vi ikke lykkes med å få flere inkludert i jobb eller utdanning. Både for velferdssamfunnet og for den enkelte er det viktig at flere deltar. Særlig nå, når vi ser at mange sliter med å få endene til å møtes,...

Mari Holm Lønseth
2023-01-02 19:42:14

Veldig hyggelig å være med Erna for å snakke med ungdommer hos Lif Laga! Frivilligheten er en viktig arena for inkludering og integrering. I morgen skal vi lansere ny integreringspolitikk. 💙

Mari Holm Lønseth
2022-12-24 10:01:17

Dessverre er julen også en høytid for vold i nære relasjoner. \n\nVi må styrke politiet, jobbe mer forebyggende og bruke omvendt voldsalarm mer. Dersom du er utsatt for vold: Husk at det finnes hjelp! Kontakt krisesenter, Politiet eller hjelpelinjen for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner på telefon 116 006.\n\nVold i nære relasjoner er aldri en privatsak. Om du mistenker at noen er utsatt for vold, vær ei brysom nabokjerring i jula.

Mari Holm Lønseth
2022-12-22 09:47:40

Ap, Sp og SV har vedtatt store innstramminger for bruk av innleie som vil gå hardt ut over små og mellomstore bedrifter i distriktene. \n\nMange næringer, for eksempel bygg og anlegg eller reiseliv og servering har behov for å få inn arbeidskraft i en kortere periode. \n\nI vanskelige tider bør det ikke være et mål for regjeringen å gjøre det enda vanskeligere for disse arbeidsplassene. \n\nLandbruket skal regjeringen utrede nærmere. Jeg er bekymret de også vil bli hardt rammet. Les gjerne innlegget mitt i Opp 👇🏻

Mari Holm Lønseth
2022-12-21 10:03:11

2022 ble vel ikke helt slik vi hadde håpet. Etter år med pandemi var det ikke krig, uro og høye priser vi så for oss. Men nå skal vi gjøre alt vi kan for å komme ut av de krevende tidene på en bedre måte.\n\nVi må bruke muligheten til å omstille Norge slik at vi kommer bedre ut av denne krisen, enn da vi gikk inn i den. Vi skal fortsatt ha kraftfulle tiltak for å kutte klimagassutslipp. Det må satses mer på forskning, innovasjon og ny teknologi. Det legger grunnlag for nye, grønne jobber. Ingen region er bedre enn...

Mari Holm Lønseth
2022-12-20 14:39:47

Utrolig motiverende førjulsgave! Folk ønsker stødig ledelse i en urolig tid 💙

Mari Holm Lønseth
2022-12-15 11:00:13

En viktig modernisering som trygger arbeidsplasser 💙

Mari Holm Lønseth
2022-12-14 17:37:12

Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Trøndelag mener forslaget om skatt på havbruk må utsettes. Klokt signal fra et fylke som virkelig merker konsekvenser av regjeringens uforutsigbare skattepolitikk og som ser at dette setter mange distrikts-arbeidsplasser i fare. Regjeringen bør lytte mer til de som blir berørt at politikken de foreslår. Høyre har vært tydelige på at innføringen bør utsettes, og at det trengs en bedre dialog med næringa og vertskommuner for å komme frem til et system som ikke setter jobbene i fare.

Mari Holm Lønseth
2022-12-13 19:25:40

Veldig motiverende måling 😎

Mari Holm Lønseth
2022-12-10 13:24:55

Krysser fingrene for at snøen varer helt frem til jul, og håper du har en fin lørdag der du er! 😊💙

Mari Holm Lønseth
2022-12-08 21:46:16

En svært trist dag. Ap, Sp og SV har i dag vedtatt å fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg. Den gir deg som pasient rett til å velge mellom private, ideelle og offentlige sykehus - det offentlige tar regninga uansett. Nå er ventetidene i helsetjenesten på vei opp. Da må vi ta i bruk den ledige kapasiteten som også private og ideelle har. \n\nHøyre vil alltid sette pasienten foran systemet. 💙

Mari Holm Lønseth
2022-12-07 08:57:15

Høyre vil la lokale bryggerier få selge egenprodusert sterkøl fra eget bryggeriutsalg. Det ble svært godt mottatt da jeg besøkte Austmann tidligere denne uken. Dette er en etterlengtet og ansvarlig modernisering i alkoholregelverket.🍻\n\nArbeidsplassene i bryggeriene er viktige både i by og bygd. Vi må legge til rette for flere arbeidsplasser i privat sektor, og trygge jobbene som allerede finnes. Derfor mener vi at de som brygger også skal ha mulighet til å tilby sine kunder et bredere utvalg, og dermed kunne sitte igjen med mer av pengene selv. Det er viktig for arbeidsplassene og bedre for forbrukeren.

Mari Holm Lønseth
2022-12-02 11:55:39

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud fremstår opptatt av å snakke ned Høyres politikk, fremfor å fortelle hva hun selv vil gjøre for å løse folk sine problemer i hverdagen. Hun om det!❌ Jeg er mest opptatt av å fortelle hva Høyre vil gjøre for en enklere hverdag.✅\n\nHøyre har prioritert å gi folk bedre privatøkonomi og økt barnetrygd. VI vil gi skattelettelser til folk og bedrifter. Det er viktig for å trygge jobber i hele landet. Vi vil også satse mer på forskning og utdanning. Vi må fortsatt legge til rette for innovasjon og nye grønne jobber. I urolige tider må vi også...

Mari Holm Lønseth
2022-12-01 21:02:07

Politiet gjør en fantastisk jobb for å trygge deg og meg i hverdagen 💙🚓\n\nFikk besøke Stovner politistasjon i dag. Vi snakket om hvordan vi kan forebygge og slå ned på alvorlig kriminalitet, særlig blant unge. \n\nNoe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge kriminalitet er å gi alle en god oppvekst. 💙 Barn og unge må oppleve mestring på skolen, det trengs gode fritidsaktiviteter og gode bomiljøer. Det er en utfordring med for stor opphopning av personer med levekårsutfordringer på et og samme sted. Høyre vil prioritere tiltak for å flere ut i arbeid og utdanning i disse...

Laster...
Laster...