Beta
Søket ga 360 treff.
Kulturdepartementet
2023-12-14 13:30:20

– Dataspillfeltet har endret seg mye de senere årene. Derfor må politikken også bli mer offensiv. Med denne nye strategien tar vi grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery 🎮🦄💻\n\nhttps://t.co/NaGmeHzVmU

Kulturdepartementet
2023-12-14 13:22:44

– Dataspillfeltet har endret seg mye de senere årene. Derfor må politikken også bli mer offensiv. Med denne nye strategien tar vi grep for å løfte dataspillfeltet ytterligere, sier Lubna Jaffery 🎮🦄💻\n\nhttps://t.co/NaGmeHzVmU

Kulturdepartementet
2023-11-30 15:43:30

– Dette er en viktig avtale for mediemangfoldet. Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo-området. Det gir andre perspektiver, ulike historier og nye stemmer i samfunnsdebatten, sier Jaffery.https://t.co/b7mlEXH5uK

Kulturdepartementet
2023-11-30 15:39:03

– Dette er en viktig avtale for mediemangfoldet. Den sikrer at vi fortsatt har en kommersiell allmennkringkaster med sterk tilstedeværelse i Bergen. Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo for andre perspektiv, historier og nye stemmer i samfunnsdebatten, sier Jaffery.

Kulturdepartementet
2023-11-24 14:41:03

– I heile landet har vi levande musikkmiljø som vi ønsker at fleire barn og unge skal kunne ta del i. Vi vil ikkje at økonomi skal vere eit hinder for å oppdage talent eller dyrke ei interesse, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.https://t.co/mGx9Dwzl7C

Kulturdepartementet
2023-11-24 13:55:27

– No er det fleire familiar enn før som slit med å betale kontingent og utstyr. Vi vil at flest mogleg skal få moglegheita til å oppleve både meistring, helse og tilhøyregheit, seier kultur- og likestillingsminister Jaffery.https://t.co/a0W85fApwh

Kulturdepartementet
2023-11-24 13:51:55

– Frivilligheita er ein viktig berebjelke i samfunnet vårt. Kvar dag trår frivillige til for dei som treng det mest - det blir ekstra tydeleg no i førjulstida når mange slit, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.https://t.co/4G2N2HYQY9

Kulturdepartementet
2023-11-17 15:20:58

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer til mottaking for å markere den norske innsatsen i Special Olympics World Games 2023 i Berlin 🏆🏸🤾🎳🤸🥋🏇🏌️🏅\n\n@idrett \n\nhttps://t.co/tez5aFX1az

Kulturdepartementet
2023-11-16 16:07:49

Nå starter regjeringen arbeidet med en handlingsplan mot hets og diskriminering av samer. Planen skal være klar i løpet av neste høst ❤️💚💛💙\n\nhttps://t.co/SKKuT2CB23

Kulturdepartementet
2023-11-15 15:52:27

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overrasket @aryforevig med statuett og 100 000 kroner på konsertscenen Blå på Grünerløkka tirsdag kveld 🎶🏆\n\n@Gramart_artist\n\nhttps://t.co/mctrr7R9dK

Kulturdepartementet
2023-11-08 15:54:20

Mange opplever diskriminering på bakgrunn av sin religiøse tilhørighet, og at de ikke hører til. Regjeringen vil nå forlenge og fornye handlingsplanen mot diskriminering av og hat mot muslimer https://t.co/PDPiWzqYwI

Kulturdepartementet
2023-10-20 10:26:03

@Mediebedriftene og KUD inviterer til seminar om Mangfold i mediene tirsdag 24. oktober https://t.co/iMqst4HIR3

Kulturdepartementet
2023-10-12 10:55:46

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og administrerende direktør i @Kopinor, Hege Munch Gundersen, legger fram en ny Bokhylla-avtale i morgen kl. 14 på @Nasjonalbibl 📚💻\n\nhttps://t.co/2HEM777c7n

Kulturdepartementet
2023-10-06 11:02:37

– Vi tek aktive grep for å legge til rette for at alle kan delta i kulturlivet, idretten og i frivillige organisasjonar, uansett bakgrunn og kvar ein bur, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. https://t.co/Yxrnk5EDVP

Kulturdepartementet
2023-10-04 11:37:54

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery presenterer kultur- og likestillingsbudsjettet fredag kl. 13:30 på IBSEN Museum & Teater 🎩\n\nhttps://t.co/8eTbUQN69W

Kulturdepartementet
2023-10-04 11:37:21

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery presenterer kultur- og likestillingsbudsjettet fredag kl. 13:30 på IBSEN Museum & Teater 🎩\n\nhttps://t.co/8eTbUQN69W

Kulturdepartementet
2023-09-29 12:43:57

Kultur- og likestillingsdepartementet utvidar no den nasjonale bibliotekstrategien, og styrker arbeidet for lesestimulering og tilgjengelege digitale tenester i biblioteka 📚🏛️🛜\n\nhttps://t.co/zkplEvwbwm \n\n@Nasjonalbibl

Kulturdepartementet
2023-08-22 12:30:20

– Desse arrangementa aukar mangfaldet i idretten i Noreg. Eg er sikker på at vi får sjå store prestasjonar av fantastiske utøvarar og mykje glede, båe på toppnivå og på breddenivå, seier kultur- og likestillingsministeren ⚽️🏒⛳️🏊\n\nhttps://t.co/ZOlyCZyctd

Kulturdepartementet
2023-07-17 10:33:18

– Riddu Riđđu gjer oss som publikum og deltakarar bevisste og stolte over både samisk kultur og annan urfolkskultur, i Noreg og internasjonalt, og det vil vi sjølvsagt støtte, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.\nhttps://t.co/HKfpaAXgud

Kulturdepartementet
2023-07-17 10:29:07

– Riddu Riđđu er uvurderleg for å fremje samisk og annan urfolkskultur, men festivalen er òg veldig viktig for det internasjonale kultursamarbeidet i nord, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.\nhttps://t.co/HKfpaAXgud

Laster...
Laster...