Beta
Søket ga 747 treff
Samferdselsdep
2020-09-18 15:18:01

I dag signerte statssekretær @ingelin_n en belønningsavtale på 300 millioner kroner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransporten, sykkel og gange i Nedre Glomma. https://t.co/5QrS60Ulfv

Samferdselsdep
2020-09-18 14:27:57

- Gjennom at vi nå forlenger kjøpet av minimumstilbudet sikrer vi at folk kommer seg til sykehus og jobb der hvor fly er eneste mulighet, sier samferdselsminister @KAHareide. https://t.co/MmUWpBuP7Y

Samferdselsdep
2020-09-17 08:30:09

Syklistenes Landsforening lyste opp dagen til samferdselsministeren med å dele ut sykkellykter i Oslo, Torggata. 🚴🏾‍♂️🚴🏼‍♀️. Til NRK sa Hareide at det er viktig både å se og blitt sett nå som høstmørket faller på. https://t.co/V4Af2kDnHV

Samferdselsdep
2020-09-15 19:05:19

- Tana bru bind Øst-Finnmark saman med Vest-Finnmark og resten av Noreg. Brua er difor eit viktig knutepunkt for både folk og næringsliv, seier samferdselsminister @KAHareide. I dag opna statssekretær @ingelin_n ny Tana bru i Finnmark. https://t.co/YwQRAHLq8Z

Samferdselsdep
2020-09-15 19:04:29

- Tana bru bind Øst-Finnmark saman med Vest-Finnmark og resten av Noreg. Brua er difor eit viktig knutepunkt for både folk og næringsliv, seier samferdselsminister @KAHareide. I dag opna statssekretær @ingelin_n ny Tana bru i Finnmark https://t.co/YwQRAHLq8Z

Samferdselsdep
2020-09-14 15:53:25

Samferdselsminister @KAHareide har i dag mottatt rapport fra et ekspertutvalg som anbefaler å utrede veiprising og å avvikle elbilfordeler i bomringene. Statsråden debatterer saken i #Dax18 i kveld. https://t.co/HqbV4nfI1T https://t.co/WbuTUkhrh7

Samferdselsdep
2020-09-14 10:53:10

- Å betre vegane i Noreg består av mange ulike former for arbeid. Ny asfalt på E6 nord for Gardermoen er gode nyhende for bilistane, seier @KAHareide @Presserom https://t.co/BCTPz80Akw

Samferdselsdep
2020-09-10 12:12:16

I dag deltar samferdselsminister @KAHareide på digitalt åpent hus hos statsministeren i forbindelse med lanseringen av regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord. Sendingen starter kl. 16.00, og kan ses her: https://t.co/uaz7E4hP9G

Samferdselsdep
2020-09-08 09:15:47

Presseinvitasjon: Næringslivet og organisasjonar møter samferdselsminister @KAHareide om kva som bør prioriterast i neste Nasjonal #transportplan #NTP https://t.co/OndxLIF42Z

Samferdselsdep
2020-09-04 16:24:17

Samferdselsdepartementet viderefører kjøp av flyruter. - Dette vil sikre befolkning og næringsliv over hele landet fortsatt tilgang til viktige flyruter, sier samferdselsminister @KAHareide. https://t.co/28xBpxJHJD https://t.co/yoyEQMTvrs

Samferdselsdep
2020-09-04 11:17:32

Zero og Nye Veier har laget en sjekkliste for hvordan anleggsbransjen kan kutte i klimagasser. @KAHareide: Regjeringen jobber jo med en handlingsplan for dette. Er det sånn at vi kan kopiere det som står der rett inn i den😉? https://t.co/o8rM3VXM0N

Samferdselsdep
2020-09-03 15:15:44

I dag åpnet statssekretær @ingelin_n 30 km ny vei på E6 Helgeland sør. Den nye veien reduserer reisetiden og bedrer trafikksikkerhet på strekningen, og den står ferdig ett år før tiden. https://t.co/dcWaKjplgM

Samferdselsdep
2020-09-02 17:49:28

#Elnett21 er et samarbeidsprosjekt i stavangerregionen som jobber med å finne gode løsninger for effektiv energibruk, bl.a. lading, innenfor en rekke transportformer. Samferdselsminister @KAHareide fikk en innføring av @avinor Sola, som er en del av prosjektet. @EnovaSF https://t.co/R33rxDRAiE

Samferdselsdep
2020-09-02 14:05:32

Tunnelsikkerhet er spesielt viktig i Norge. Samferdselsminister @KAHareide fikk høre hvordan det jobbes med dette i Norge og hva som kan gjøres bedre. @Presserom @BaneNORSF @UniStavanger, VIA Cluster og Rogaland brann og redning delte sine erfaringer. https://t.co/FuawGGYQPL

Samferdselsdep
2020-09-02 13:53:39

- Dette er Norges flotteste sykkelvei. Den vil gi bedre helse, miljø og trafikksikkerhet, sa @KAHareide, da han fikk være den første til å sykle på ny sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes. I dag åpnet han pilotprosjektets første av syv strekninger. @Presserom @Rogalandfylke https://t.co/Ya4bW1ea3M

Samferdselsdep
2020-09-01 15:48:20

- Bygging av strekningen mellom Ranheim og Værnes er et stort veiprosjekt som store deler av Trøndelag får nytte av når det står klart, sier samferdselsminister @KAHareide. https://t.co/hk8Fr0MvrS

Samferdselsdep
2020-09-01 14:35:23

I dag mottok samferdselsminister @KAHareide et forprosjekt for testfasilitetene på Fiskebøl. - Dette forprosjektet gir oss ulike alternativer til hvordan testfasilitetene kan innrettes og hvor mye det kommer til å koste, sier Hareide. https://t.co/mWciOCZlpT

Samferdselsdep
2020-09-01 14:30:39

Samferdselsminister @KAHareide er i Stavanger og Sandnes i morgen, onsdag. Han åpner sykkelstamvegen på Nord-Jæren og har bl.a. møter med @NhoTransport om rasteplasser, Elnett21 om lading av transport og @Rogalandfylke om tunnelsikkerhet. https://t.co/Q4Z0nmofX1

Samferdselsdep
2020-08-31 14:19:45

-Jeg ber nå Statens vegvesen utrede nærmere hvordan vi bør stramme inn på de generelle reglene som gjelder parkering og bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, sier samferdselsminister @KAHareide. https://t.co/hpN2C5ULH4

Samferdselsdep
2020-08-31 09:05:43

Bergensområdet får ny byvekstavtale og 13 milliardar kroner frå staten. - Målet er miljøvennleg byutvikling med reduserte klimagassutslepp, mindre kø, lågare luftforureining og støy, seier samferdselsminister @KAHareide #Bergen https://t.co/VK4v6k8fIX

Laster...
Laster...