Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Fremskrittspartiet FrP
2020-12-02 07:34:00

FrP vil styrke pensjonistenes økonomi. Derfor har vi sikret pensjonistene mer enn 2 milliarder kroner ekstra i neste års statsbudsjett. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2020-12-01 21:51:22

FrP sikrer trygghet i hverdagen for økonomi, jobb og hjem i statsbudsjettet for 2021. Vi har blant annet fått gjennomslag for: 💸 Kutt i avgifter på typiske grensehandelsvarer 💰 Styrking av pensjonistenes økonomi 🚘 Mindre bompenger og mer vei 😷 At egenandelene i helsesektoren ikke økes 📈 Å øke botiden fra 3 til 5 år for å få permanent opphold i Norge 🚓 Styrking av alle landets politidistrikt 👮 Mer penger til kampen mot gjengkriminalitet 😻 Dyrepoliti i hele landet 👶 Konkurransedyktige betingelser for private barnehager 🛳 Styrking av nettolønnsordningen

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-29 10:34:00

Adventstiden er endelig her, og vi ønsker alle våre følgere en hyggelig tid frem mot jul. Ta vare på de du er glad i og kos deg masse! Har du startet juleforberedelsene?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-28 18:34:00

Er du enig med FrP? Da er det mange gode grunner til å bli medlem😄 Les mer her: https://www.frp.no/aktuelt/2017/09/du-kan-pavirke-fremtiden

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-26 18:36:00

Nå må vi trygge og skape norske arbeidsplasser. Derfor vil FrP redusere avgiftene på grensehandelsutsatte varer. Vi må slutte å sponse Sverige. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-26 07:34:00

Boplikt er et unødvendig inngrep i eiendomsretten, som fører til at boligprisen holdes nede på et kunstig lavt nivå. Derfor vil FrP fjerne boplikten. Hva mener du?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-25 18:28:00

Du skal få hjelp når du trenger det. Derfor vil FrP kutte helsekøene, blant annet ved å ta i bruk ledig kapasitet hos private aktører. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-25 07:34:00

FrP mener det er den som truer og utøver vold som skal straffes, ikke offeret. Derfor vil vi blant annet sikre mer bruk av omvendt voldsalarm. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-24 18:31:00

Ingen familier er like. Derfor mener FrP at familien i større grad må få tilpasse og organisere sin egen hverdag. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-23 18:29:00

FrP vil at du skal komme deg raskt og sikkert frem dit du skal. Derfor jobber vi for trygge veier i hele landet. Vi vil bygge mer vei, samtidig som vi tar bedre vare på veiene vi allerede har. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-22 18:29:00

Folks trygghet er en av våre viktigste oppgaver. Derfor vil Fremskrittspartiet styrke politidistriktene i neste års statsbudsjett. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-22 10:31:00

Tusen takk for alle du har vervet til FrP, Trygve!💙 Vi trenger flere på laget for å få størst mulig gjennomslag for vår politikk. Er du enig med FrP? Meld deg inn på frp.no/innmelding i dag😃

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-21 10:33:00

Regjeringen foreslår at hele borettslaget eller sameiet skal belastes økonomisk dersom elbileiere ønsker å installere ladere eller oppgradere strømnettet. Det er urettferdig politikk, ikke miljøvennlig politikk. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-20 18:32:00

Statens viktigste oppgave er å forsvare grensene og sikre trygghet til sine innbyggere. Det er derfor svært gledelig at vi har fått gjennomslag for en betydelig styrking av den nye langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-20 07:27:00

Dyra våre fortjener gode og trygge liv. Derfor vil FrP ha dyrepoliti i hele landet. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-19 07:26:00

FrP reagerer på den svært høye prislappen på nytt regjeringskvartal, og mener regjeringen må legge frem flere alternativer og kostnadsbesparende tiltak. Prisen må ned. Er du enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-18 07:26:00

Det er viktig å bevare mangfoldet og valgfriheten private barnehager bidrar til. Derfor legger FrP opp til reell likebehandling av offentlige og private barnehager i vårt alternative statsbudsjett for 2021. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-17 18:33:00

Luftfarten er i krise som følge av koronapandemien. Fremskrittspartiet foreslår derfor å fjerne flypassasjeravgiften for å lette byrden for flyselskapene noe i 2021. Vi må sikre konkurranse i luften også i årene som kommer. Enig?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-17 07:32:01

FrP har fått gjennomslag for å styrke krisepakken til næringslivet og folk flest med 4,4 milliarder kroner. Det er mange som står i fare for å bli permittert før vi går inn i julen, og vi ønsker at de skal ha en jobb å komme tilbake til når denne krisen er over. Bra?

Fremskrittspartiet FrP
2020-11-16 19:07:48

FrP har fått gjennomslag for å ta hensyn til folks arbeidsplasser og norske bedrifter i krisepakke. Kraftige avgiftsreduksjoner og mer penger for å kompensere de inngripende tiltakene til regjeringen som følge av pandemien har vært helt avgjørende

Laster...
Laster...