Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Fremskrittspartiet FrP
2019-10-13 18:43:00

Visste du at vi foreslår å utvide forsøket med dyrepoliti til Nord-Norge? FrP vil ha et landsdekkende dyrepoliti, fordi våre firebeinte venner også fortjener trygghet. Lik og del hvis du synes dette er bra 🐶🐱🐾

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-13 10:29:00

FrP vil fjerne unødvendige reguleringer og gjøre hverdagen enklere for bilentusiaster. Nå foreslår vi å tillate bilskilt med amerikanske størrelser i Norge. Synes du dette er bra? Lik og del! 🚗🇺🇸

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-12 18:31:00

FrP tror på en uavhengig frivillighet, som styrer seg selv uten innblanding fra politikere. Derfor vil vi styrke økonomien i lag og foreninger med en ny økning i momskompensasjonen i 2020. Bra? Lik og del! 👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-12 10:32:00

Bilistene skal ikke være statens melkeku. Derfor gjør vi nå viktige justeringer for å sikre at nye målemetoder ikke øker bilavgiftene for folk flest. Bra? Lik og del! 👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-11 18:40:00

Norge er et langstrakt land hvor mange trenger bilen. Derfor må vi satse på trygge og gode veier. Med FrP i regjering gjør vi nettopp det, slik at du kommer deg trygt frem dit du skal. Bra? 🚙👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-10 18:27:00

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Det er viktig å snakke med hverandre. Nå stiller vi også krav om psykologkompetanse i alle kommuner, slik at du kan få hjelp uansett hvor du bor 🍎

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-10 07:32:00

I statsbudsjettet for 2020 styrkes politiet med 350 millioner kroner. Det gjør at vi endelig når målet om to politifolk per 1000 innbyggere. I tillegg satser vi på dyrepoliti, nye fengsler og bedre beredskap. Les mer her:

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-09 18:29:00

Vi vil gratulere Siv Jensen som lengstsittende finansminister siden 1945! Med Siv som finansminister har vi blant annet: 💰 Redusert skatter og avgifter med over 25 milliarder 🚙 Økt samferdselsbudsjettet med over 80 prosent 👵🏻 Gitt eldre mer valgfrihet og gitt tilsagn på 17 500 heldøgns omsorgsboliger 👮‍♀ Styrket politiet og folks trygghet betydelig

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-09 07:34:00

Vi legger til rette for en kraftig opprusting av eldreomsorgen over hele landet. I statsbudsjettet bevilges det nå penger til 2000 nye sykehjemsplasser og vi satser på matglede for eldre. Les mer her:

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-08 18:31:00

FrP har i alle år kjempet for å fjerne særrettigheter som flyktninger har hatt. Det skal være like regler for alle, sier Erlend Wiborg. Enig? 👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-08 07:29:00

Vi fortsetter satsingen på samferdsel i statsbudsjettet for 2020. I tillegg til å bevilge over 20 milliarder til investering på riksvei, skal vi også redusere bompengene i distriktene. Les mer her:

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-07 18:34:00

Statsbudsjettet for 2020 inneholder mye god FrP-politikk. Blant annet har vi sikret gjennomslag for mer vei, nye sykehjemsplasser og flere politifolk. Er du enig i at dette er bra? Lik og del! 👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-07 11:49:20

Statsbudsjettet for 2020 har klare FrP-avtrykk. Vi skal ansette flere politifolk, bygge mer vei, redusere bompengene, styrke eldreomsorgen og fjerne særfordeler for flyktninger. Er du fornøyd med budsjettet? Lik og del! 👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-07 10:00:04

Se Siv Jensen legge frem statsbudsjettet for 2020!

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-07 07:26:00

I dag legger Siv Jensen frem statsbudsjettet for 2020. Hvilke av FrPs kjernesaker håper du at vi har fått gjennomslag for i det nye budsjettet?

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-06 18:28:00

FrP i regjering har innført fritt behandlingsvalg. Det gir et bedre helsetilbud, kortere ventetid og mer valgfrihet for pasientene. Bra? Lik og del! 👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-06 10:31:00

Flere skal overleve kreft. Derfor har vi innført pakkeforløp, som sikrer raskere utredning, hurtigere behandling og bedre oppfølging. Lik og del hvis du synes dette er bra 👍

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-05 18:27:00

Vold og overgrep i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Derfor åpner regjeringen nå en nasjonal hjelpelinje for voldsutsatte. Bra? Lik og del 🍎

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-05 10:33:00

Endelig fikk Bård Hoksrud snakke litt om samferdsel. Det skjer så mye på vei og bane med FrP i regjering at det er vanskelig å fortelle alt på ett minutt, men her gjør Bård et godt forsøk 😁

Fremskrittspartiet FrP
2019-10-04 18:28:00

Skal du besøke venner eller familie i helgen? FrP mener at folk flest må ha valgfrihet, og vi vil tilrettelegge for et godt flytilbud i hele landet. Vi ønsker alle våre følgere en god helg, og en riktig god tur til alle reisende! ✈

Laster...
Laster...