Beta
Søket ga 354 treff
Heidi Nordby Lunde
2020-01-16 07:24:10

Så enig med Torbjørn: De som jobber og bidrar i samfunnet burde få høre fire enkle ord: TUSEN TAKK FOR INNSATSEN! Og da er det ikke forskjell på om jobben din er ingeniør, kassamedarbeider, bibliotekar, sykepleier eller tømrer! 💙🙌

Heidi Nordby Lunde
2020-01-15 17:52:40

Så enkelt kan det gjøres - og da gjør vi det. I dag er det flere yrker med pensjonsplikt når man når en viss alder. Ved å gjøre om fra plikt til rett, så kan flere velge å få bruke sin kompetanse og arbeidskraft lenger - men kan gå av hvis de vil. Dette er yrker som ofte har særlige fysiske og psykiske belastninger, hvor det er rimelig at retten beholdes - men helt topp om flere kan jobbe mer. Gode nyheter!

Heidi Nordby Lunde
2019-12-14 10:27:43
Heidi Nordby Lunde sitt framsidebilete
Heidi Nordby Lunde
2019-12-13 15:11:47

Det er over ett år siden jeg skrev at Storbritannias utmelding bør gå sin gang: "Brexit er ikke en god løsning (...), men når det først er kursen som er staket ut, så er det bedre å følge opp enn å forsøke å snu rundt. Det siste vil kunne skape mer kaos for flere enn det første." Det konservative partiet har skjøvet ut de moderate, og gått til valg på en nasjonalkonservativ plattform med løfter om økte subsidier til distriktene i nord, fikse et helsevesen som er helt avhengig av europeisk arbeidskraft for å løse en akutt mangel på sykepleiere,...

Heidi Nordby Lunde
2019-12-12 15:53:47

Med den bredsiden LO leverer mot nødvendige omstillinger av velferdsstaten, så er det grunn til å advare mot et regjeringsskifte der et nyradikalt LO og Arbeiderpartiet går sammen om å stoppe omstillingen av velferdsstaten og dermed må øke skatter og avgifter så kraftig for næringslivet at det kveler de arbeidsplassene vi er avhengige av for å finansiere vår felles velferd!

Heidi Nordby Lunde
2019-12-11 21:29:02

Norge toppet denne uke FNs levekårsindeks for 15. året på rad, og Norge skårer høyt på nesten alle parametre i OECDs landrapport, som viser at vi har mindre ulikhet og fattigdom enn land det er naturlig å sammenligne oss med. Likevel mener LO-leder Hans Christian Gabrielsen at regjeringen driver en røvertokt mot de som sitter nederst ved bordet. Han polariserer og mistenkeliggjør en debatt om velferdssamfunn og ulikhet som fortjener så uendelig mye bedre. De som tjener mest på polarisering av debatten, er populister til høyre og venstre, som for alvor kan spinne videre på en feilaktig fremstilling av samfunnet...

Heidi Nordby Lunde
2019-11-08 17:39:51

Jeg hadde akkurat blitt politisk aktiv og var seksten da muren falt i Berlin i 1989. Troen på enkeltmennesket og frihet, respekt og likeverd,var grunnen til at jeg meldte meg inn i et politisk parti. Jeg angrer fortsatt på at jeg ikke satte meg på et tog nedover for å møte folk som søkte frihet etter tiår med systematisk forfølgelse og undertrykking, og bare være i en by som med dette ble endret for alltid. Men ikke alt endret seg likevel. De samme politiske ideene som førte til at man måtte bygge en mur rundt byen for at folk ikke...

Heidi Nordby Lunde
2019-11-07 10:48:32

Samtidig som Greta Thunberg beskylder verdenslederne for å ha stjålet hennes fremtid, har tilgang til energi og økonomisk vekst bidratt til at flere barn faktisk har fått en fremtid. Vi trenger energi for framtida, men har tapt dersom vi må ta opp den siste olja. Menneskeskapte klimautfordringer vil løses av menneskeskapt teknologi, men det krever også gjennomgripende endringer i hvordan samfunnet er organisert og finansiert. Reformene må skje på markedsøkonomiens premisser, fordi ingen andre økonomiske systemer har de innebygde mekanismene for innovasjon og effektiv produksjon som en godt regulert markedsøkonomi der ressursene og innsatsfaktorene er riktig priset. Det grønne skiftet...

Heidi Nordby Lunde
2019-10-30 12:07:00

Bekymringsfullt fra Mathilde Tybring-Gjedde om nedbyggingen av Oslo-skolen, som var kjent for å løfte alle elevene uansett bakgrunn til det de rødgrønne nå bygger ned: «Det spiller ingen rolle om den «gratis» skolematen i Oslo blir kjøttfri eller ikke. Det som spiller en rolle er at Oslos politikere, i en by med større sosial uro og sosiale forskjeller, ikke prioriterer det viktigste for å løfte de elevene som trenger det mest. Byrådet demonterer nå skritt for skritt noen av suksessfaktorene bak Osloskolen. Det vil forsterke de sosiale forskjellene.»

Heidi Nordby Lunde
2019-10-28 10:55:13

Perspektivmeldingen den rødgrønne regjeringen la frem i 2013 slo fast at uten endringer vil våre barnebarn måtte velge mellom store velferdskutt eller økte skatter. Siden den gang har Arbeiderpartiet forlatt arbeidslinjen i norsk politikk og glemt betydningen av prioriteringer. Med deres politikk vil ikke barna våre kunne velge mellom velferdskutt eller økt skatt, men må innføre begge deler!

Heidi Nordby Lunde
2019-10-26 13:09:13

"Politikilder jeg snakker med, føler seg motarbeidet av politiledelsen, rettsvesenet og politikerne. Politiet som autoritetsfigurer er for lengst sosionomisert bort", skriver kommentator Therese Sollien.

Heidi Nordby Lunde
2019-10-25 08:24:20

Privatdrevne Oppsalhjemmet har vunnet internasjonale priser og fått ros av Riksrevisjonen for kvalitetsarbeid med de eldre. Men av ideologiske årsaker nekter Oslo-byrådet dem å fortsette.

Heidi Nordby Lunde
2019-10-24 15:44:39

Jeg mener det er uansvarlig og usosialt å se at en ordning ikke fungerer, uten uten å gjøre noe. Forskerne er også krystallklare: Unge uten alvorlig sykdom bør ikke få høyere inntekt enn jevnaldrende på en ytelse som kan fungere som et rullebånd ut av arbeidslivet. Nå endrer vi på arbeidsavklaringspenger for unge under 25 år og sørger for at alt som spares går tilbake til Nav for å gi denne gruppen bedre og tettere oppfølging, slik Nav selv ba om i 2016. Ap kan snakke så mye de vil om sysselsettingsgrad og utenforskap, men de uthuler og utvider ordninger...

Heidi Nordby Lunde
2019-10-23 13:50:03

Økningen i antall unge som får innvilget uføretrygd når de fyller 18 år skyldes i hovedsak at barn med alvorlige misdannelser faktisk lever opp og fyller 18 år. Å sikre disse inntekt er ikke en feil, men velferdsstaten på sitt beste. Så Aslak Bonde har både litt rett og litt feil når han mener at regjeringens inkluderingsdugnad ikke virker, skriver jeg her:

Heidi Nordby Lunde
2019-10-19 13:34:14

Friske fraspark fra vår nye statssekretær i arbeid- og sosial. Ting tyder på at vi har fått rett mann på rett plass, gitt!

Heidi Nordby Lunde
2019-10-18 00:04:21

Var ikke på middagen, men denne talen - denne talen er helt nydelig. Morsom, litt rørende og ettertenksom. Så stolt av Tone Wilhelmsen Trøen som stortingspresident! 💙

Heidi Nordby Lunde
2019-10-14 13:32:10

Som EU-kommissær for handel har Cecilia Malmström betydd enormt mye for inkluderende, bærekraftig handel over hele verden - ikke minst for kvinner og likestilling. En fantastisk bra dame, rett og slett! 🇪🇺💙💪✌️

Heidi Nordby Lunde
2019-10-10 12:05:09

I 2015 viste LO fingern til samferdselsministeren. I dag viser de fingern til deg:

Heidi Nordby Lunde
2019-10-10 06:56:13

De fleste ser nødvendigheten av å bruke ressurser bedre i offentlig sektor, men jeg har selv blitt nedbemannet ut i arbeidsledighet. Jeg kjente meg ikke akkurat som en frigjort ressurs da jeg meldte meg som arbeidsledig på Nav. Det er ikke rart høyresida ofte taper diskusjonene om offentlig ressursbruk...

Heidi Nordby Lunde
2019-10-09 00:31:58

Når folk på bygda slår ring rundt skattefuten, er det noe som ikke helt stemmer, skriver Tone Sofie Aglen i VG. Det har hun nok rett i. Dilemmaet er at vi har behov for store omstillinger i Norge, samtidig som vi vil ha sterke lokalsamfunn og arbeidsplasser over hele landet. Dette trenger ikke være motsetninger, men når reformene blir for mange, kan det fort bli etterlatt inntrykk.

Laster...
Laster...