Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-20 09:21:07

Luftambulansetjenesten er en samfunnskritisk tjeneste, betalt og eid av folket i fellesskap, avgjørende for å redde liv og helse. Nå er det store problemer med tjenesten. Da er det viktig at folkets ombudsmenn får innsikt i problemer og muligheter ved å få snakke med dem som har støvlene på. Derfor er det helt absurd at selskapet Babcock nektet meg adgang til Luftambulansebasen i Kirkenes i går. Babcock begrunnet det med flysikkerhet og skjerming av ansatte. Men jeg har møtt mange ansatte i forskjellige virksomheter som står i vanskelige situasjoner (seinest på Kirkenes sykehus tidligere i går). Mange sier det er...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-19 15:50:59

Her ser vi at regjeringa har stått med begge bein dypt plantet i uretten i NAV-skandalen i flere år. Nå blir det avslørt at regjeringa var aktivt involvert i en avgjørende trygdesak i EU-domstolen der dommen falt i 2017. Dommen slår fast at et EU/EØS-land ikke kan stille som eget krav at trygdemottakere må oppholde seg i landet. Anniken Hauglie departement var til og med OPPDRAGSGIVEREN for regjeringsadvokaten, da regjeringsadvokaten intervenerte i denne saken på vegne av den norske stat. Det virker stadig mer sannsynlig at Hauglie og regjeringa har vært klar over at det har blitt begått urett mot...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-18 20:33:31

Jeg fikk en høtt i gave fra Kystopprøret 💪 Stort engasjement på folkemøtet i Vardø. Det som står på spill er et spørsmål av strategisk betydning for Norge som nasjon: Skal fisken i havet på ny tilhøre folket, eller skal et titalls steinrike kvotebaroner få stikke av med fortjenesten? Norge råder over enorme havområder med noen av verdens rikeste fiskerier. Vardø, i likhet med mange lokalsamfunn langs finnmarkskysten, ligger nærmest de mest fiskerike områdene i verden, men kan ikke leve av det. Når denne fiskerbyen ikke får leve av sine rike fiskeressurser, er det noe grunnleggende galt. Det som har...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-18 13:57:50

På plass i Vardø - arnestedet for Kystopprøret! Gjennom mange tiår har fiskeressursene blitt privatisert på stadig færre hender, og kystsamfunnene fratatt ressursene. Nå eier et 20-talls familier halvparten av nasjonens kvoter. Kravet er klart: Fisken skal tilbake til folket, slik det har vært i uminnelige tider, og skape arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten vår!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-18 08:57:09

Rødt vil fase inn gratis tannhelse. Vi foreslår to steg på veien dit: • Gjøre tannlege gratis for alle opp til 25 år • Innføre 40 % refusjon av alle utgifter utover en egenandel på 2000 kr Hvor henter vi pengene fra? Fra økte skatter på høye inntekter, millionformuer og aksjeutbytte. Våre forslag er basert på beregninger gjort av Finansdepartementet. Les mer her: https://frifagbevegelse.no/nyheter/rodt-vil-at-staten-skal-dekke-alle-dyre-regninger-hos-tannlegen-6.158.661421.024a7b6e86

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-17 19:42:33

Vi må sikre at barnetrygden også går til dem som trenger den mest. Derfor sørger vi i vårt budsjettforslag for at de over 40.000 barna som lever i familier med sosialstønad, får beholde barnetrygden. Vi øker også sosialhjelpssatsene, og barnetillegget for uføre. Sånn bekjemper vi klasseskiller og familiefattigdom.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-15 11:21:18

I Rødts alternative statsbudsjett foreslår vi at alle som tjener mindre enn 600.000 kr får utbetalt en klimarabatt. Det er viktig at alle skal kunne leve miljøvennlig, uavhengig av hvor folk bor eller hvor stor lommeboka er.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-15 09:14:32

Vi mener det er blodig urettferdig at folk blir kastet ut av AAP og må leve på sosialhjelp. Regjeringa presser syke folk ut i fattigdom. Vi reverserer regjeringas kutt både til unge AAP-mottakere, og innstramminga i ordninga.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-14 15:48:51

Lommeboka skal ikke bestemme om du har god tannhelse eller ei, men sånn er det dessverre for mange i dag. Men det ER mulig å behandle tennene som en del av kroppen, når det fins politisk vilje – og den har Rødt. Silje Josten Kjosbakken forteller hvordan vi gjør det 💪

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-14 09:15:28

Dette er trist og opprørende. Vi vil ikke at folk skal bli behandlet på denne måten. Problemet er at de ikke har faste jobber, så de kan si fra om uverdige forhold, men jobber på sjefens nåde i et bemanningsbyrå. Dette kombinert med uregulert flyt av arbeidskraft over hele EØS, gjør at kyniske arbeidsgivere kan hente folk fra fattigere land som er lette å utnytte.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-13 09:02:43

Det koker i nord - og i dag drar jeg til Alstahaug, Rødts sterkeste kommune med 17,9 % i høstens valg, der distriktsopprøret raser med orkans styrke. Catrine Hole setter ord på frustrasjonen - og kampviljen: «Den beskjeden Erna Solberg og regjeringa sender oss her på kysten, er at våre barn ikke skal ha samme rett til faglærte lærere som deres barn. At våre eldre ikke skal ha samme rett til faglærte sykepleiere som deres eldre. Det forundrer meg egentlig at regjeringa i det hele tatt tør å sette fremtiden på spill i en region med så stor verdiskaping, rike...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-12 14:33:06

Under og etter kuppet har den ekstreme høyresiden, som nå er i ferd med å ta makten, systematisk angrepet og forfulgt folkevalgte, urfolksbevegelsen, fagorganiserte og kvinneorganisasjoner som støtter den lovlig valgte regjeringa til Evo Morales. Rødt forventer at regjeringa fordømmer kuppet og gjør det den kan for å bidra til en fredelig løsning som gjenoppretter demokratiet og rettsstaten i Bolivia.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-12 12:56:07

Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland er på Stortinget

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-11 20:25:08

All ære til Siv-Hilde som ikke lenger mottar varer levert av utenlandske vogntog, for å øke sikkerheten på veien 💪 Men vi kan ikke basere oss på frivillige ildsjeler i kampen mot dødsfeller på veiene. Vogntogene må stanses på grensa, bremser, kjettinger og sjåførenes hviletid kontrolleres. Dette er et politisk ansvar som Jon Georg Dale må ta!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-11 13:21:45

NAV ønsket et møte med Anniken Hauglie «så snart som mulig» da de innså at folk satt uskyldig dømt i fengsel. Men først fire dager etter lokalvalget møtte statsråden dem. Da var det to uker etter at alarmen gikk. Hauglie må svare på hvorfor dette tok så lang tid.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-11 10:19:46

Sykehusansatte streiket for pensjon fra første krone. Nå har de vunnet fram i Rikslønnsnemnda. Kamp fører fram - gratulerer ! Les mer: https://frifagbevegelse.no/aktuell/sykehusansatte-streiket-for-pensjon-fra-forste-krone-na-har-de-vunnet-fram-med-kravet-i-rikslonnsnemnda-6.158.660324.7884f3635e

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-10 12:55:52

Viktig av Mímir Kristjánsson. Nav-skandalen handler også om politikk: «Den politiske mistilliten mot dem som oppsøker velferdsstaten for å be om økonomisk hjelp, drypper ned i Nav-systemet»

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-07 17:32:41

Nyttig gjennomgang av regjeringas urettferdige kutt, punkt for punkt. Ingen tvil om at de borgerlige går løs på sårbare grupper. Det er dette vi må endre på 💪

Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-07 11:23:09
Bjørnar Moxnes - Rødt sitt framsidebilete
Bjørnar Moxnes - Rødt
2019-11-07 09:04:21

Først 18. oktober varslet Anniken Hauglie statsministeren Erna Solberg om NAV-skandalen. Solberg svarer ikke på om hun syntes Hauglie brukte for lang tid på å ta grep, og om hun selv ble varslet for seint.

Laster...
Laster...