Beta
Søket ga mer enn 1000 treff
Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-07-03 12:51:23

På denne målinga får Rødt 5,8 % og 10 mandater på stortinget. Erna Solberg mister flertallet og Rødt trengs for å kaste regjeringa. I intervjuet med TV2 (se video) gir nestleder Marie Sneve Martinussen klar beskjed til Støre om å bestemme seg for hvem han vil samarbeide med. Rødt vil ha et kraftfullt oppgjør med forskjells-Norge og står klare til å sikre arbeidsfolks rettigheter, bedre velferdsordninger, rettferdig miljøpolitikk og profittfri velferd!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-07-02 10:55:36

Rødt står sammen med 10.000 personer og 26 organisasjoner som har underskrevet kravet om at den norske regjeringa tar grep for å stoppe Israels annektering av palestinsk land. Vi mener tida for prat er over og krever handling nå!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-07-01 14:29:34

Viktig fra Marie Sneve Martinussen: Forskjells-Oslo i koronastistikk. Viruset ser ikke forskjell på fattig og rik, men det ser forskjell på folk som bor trangt og de som kan isolere smittede familiemedlemmer i kjellerstua. Det ser forskjell på de som kan holde seg unna kollektivtrafikk i rushen og de som må på jobb når jobben starter. Det ser forskjell på de som kan barrikadere seg på hjemmekontoret med mat levert på døra, og de som jobber med å lage og kjøre ut maten til hjemmekontoristene. Mellom de som kan gjøre jobben sin fra laptop og de som har kroppen og...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-29 13:28:34

Makan til dobbeltkommunikasjon. Greit å vite neste gang Frp framstiller seg som arbeidsfolks beste venn. Marie Sneve Martinussen sier det godt: «Vi er rimelig provoserte på Frp her. Det er ganske parodisk når de på halvannen uke først har stemt mot, sagt ja, og så stemt mot igjen. Jeg mistenker at Frp bruker de permitterte som billig PR i sommervarmen, men ikke er villige til å stå på kravet når det skal gjøres faktiske vedtak på Stortinget»

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-28 12:43:27

I Norge var homofili forbudt fram til 1972. Siden den gang har vi heldigvis kommet langt. Men fortsatt er homofili kriminalisert i 68 land i verden. Det stiller blant annet krav til hvordan vi behandler skeive flyktninger. 🏳️‍🌈 ✌️ Les mer: https://roedt.no/lhbt

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-26 14:18:48

NOK PRAT - TID FOR HANDLEKRAFT: Rødt har i dag sendt brev til Stortingspresidenten der vi ber om at presidentskapet avbryter Stortingets sommerferie og kaller inn til stortingsmøte så raskt som mulig, slik at landets nasjonalforsamling kan samles og vedta at de permitterte får forlenget permitteringsperioden. Dette er avgjørende for å hindre at titusenvis av permitterte blir sagt opp og mister jobben. Oppsigelsene vil nemlig komme i sommer, hvis ikke Stortinget vedtar å utvide permitteringsperioden. Rødt har krevd dette helt siden den første krisepakka i mars. Vi fremmet forslaget på nytt nå i juni. Det har blitt stemt ned ved...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-26 12:26:46

Is til alle - tak over Valle! En flott dag for skøyte- og bandyfolket, for Oslo Øst og for alle som har stått på i denne årelange kampen! Valle Hovin er østkantens største breddeidrettsanlegg og ekstremt viktig for barn og unge som snart kan glede seg over et flott vintertilbud. Godt jobba av Rødt Oslos Marit Halse, Siavash Mobasheri og resten av opposisjonen i Oslo bystyre - og ikke minst alle ildsjelene som aldri har gitt opp!💪💪💪

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-25 20:59:36

I Politisk Kvarter i dag tidlig diskuterte jeg veien ut av korona-krisa med Aps Rigmor Aasrud. Da sa hun noe interessant - som jeg straks kommer tilbake til! Mitt poeng var at det fins to veier ut av krisa: Høyresidas vei som gir mer ulikhet, mer utrygghet i arbeidslivet og business as usual. Eller en alternativ vei som gir mindre forskjeller, sikrer at folk kommer tilbake til faste jobber, og får fortgang på utvikling av klimavennlige industriarbeidsplasser. Jobben vår er å gjøre dette veivalget tydelig, og da bør vi samle oss om noen hovedgrep. Aasruds svar var at Ap vil...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-25 08:51:20

Følg med live på Rødts facebook-side nå kl 09.00!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-24 10:04:18

Privatisering av politioppgaver, mindre tilstedeværelse i lokalsamfunn og kutt i politiutdanninga kan i sum svekke tilliten mellom befolkninga og politiet. Vi trenger det motsatte for å unngå amerikanske tilstander.

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-22 20:34:21

Rødt har som første parti gått inn for å si nei til alle nye vindkraftanlegg på land. Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen. Når det først tillates nye vindkraftanlegg, så må det stilles samme krav til offentlig eierskap for vindkraft som for vannkraft. Siden 90 prosent av den norske vannkraftproduksjonen er offentlig eid, så kommer vannkrafta fellesskapet til gode. Det er ingen grunn til at vi skal ha andre regler for vindkraft, for akkurat som vann er vind en ressurs som skal tilhøre folket. Når vi nå ser hvordan utenlandsk kapital raserer norsk natur for å sikre profitt...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-22 11:30:30

På fredag kunne Stortinget sikret feriepenger til alle som nå står uten jobb og går en usikker tid i møte. Det hadde vært fint - før stortingsrepresentantene selv tar seg en lang ferie, med solid trygghet for egen inntekt. Det ble dessverre ikke flertall for forslaget. Men det kommer en ny mulighet til høsten - da fremmer Rødt lovforslag om å gjeninnføre ferietillegget på dagpengene. Har regjeringa råd til å kutte formuesskatten for de rike, har de også råd til å sikre feriepenger for de arbeidsløse!💪

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-21 19:19:57

I Sikkerhetsrådet bør Norge arbeide konsekvent og med troverdighet for å styrke folkeretten. Men da må vi feie for egen dør gjennom å ratifisere Kampala-tillegget til Roma-vedtektene, som kriminaliserer angrepskrig av den typen Norge var med på i Libya i 2011. Som den amerikanske juristen og folkerettseksperten Benjamin Ferencz har bedt den norske regjeringa om å gjøre. Ferencz er den eneste gjenlevende aktoren fra Nürnbergprosessene etter andre verdenskrig. 27 år gammel ledet han straffesaken mot lederne for nazistenes Einsatzgrupper. I brevet til regjeringa oppfordrer han Norge til å slutte seg til forbudet mot aggresjonsforbrytelse: «Stater som ikke ratifiserer tillegget om...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-19 16:24:43

Den går hardt ut over mange folk, denne krisa - samtidig bidrar nullrente til at de velstående shopper hytter som aldri før. Det trengs et kriseprogram som sikrer inntekten til de ledige, får ned forskjellene, skaper jobber og styrker velferden for alle! Det er dette arbeidet Rødt har begynt på med vårt Korona-program 2020 - for en mer rettferdig og kortreist vei ut av krisa. Les mer om det her: https://roedt.no/koronaprogram

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-19 10:53:00

Et skritt i riktig retning - men dette forslaget fra regjeringspartiene, Frp, Sp og Ap hindrer ikke ødeleggelsen av norsk natur. Det gir ingen garanti for at pågående utbygginger kan stanses, og gjør ingenting med det udemokratiske systemet vi har i dag. Rødt mener at tildelte vindkraftkonsesjoner må behandles på nytt - etter et nytt konsesjonsregime som tar hensyn til natur og demokrati. Og all utbygging av konsesjonsgitte vindkraftverk må stilles i bero fram til Stortinget har vedtatt det nye konsesjonssystemet. For det er jo synd om fjell allerede er sprengt bort, myrer drenert og svære anleggsveier bygd opp på...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-18 19:47:57

Godt jobba av Eivor Evenrud, Siavash Mobasheri og Rødt Oslo!!! Eivor oppsummerer: Rødt har fått gjennomslag for: 15 millioner til oppgradering av badeplasser, brygger, benker og andre ting over hele byen, med fokus på ytre by.🐳🌱🏄‍♀️👏🏖🌻😎 5 millioner til mer sommeråpne tilbud for barn og unge 🤸‍♀️⚽️🏸🏩📚🎶 3,5 million til flere midlertidige toalett, renhold og avfallsinnhenting på steder mange folk samles🧻🚽👍😊🗑 2,5 million til kulturtilbud i sommer🎭🎨🎶 4 millioner til idrett og frivilliget ⛹️‍♂️🚴‍♀️🤽‍♀️👫🏓 1,5 million til gratis svømmekurs for barn og unge🏊‍♂️🌊 5 millioner ekstra til flere sommerjobber 5,5 million til elsykkelstøtte (tas fra klimafondet)🚴‍♀️🚴‍♀️🚴‍♀️👏 4 millioner til AKS...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-18 14:39:39

Ikke nok med at regjeringa har tatt feriepengene fra de arbeidsløse, de nekter også å gi Heimevernssoldatene feriepenger. Lars Bugge Aarset er en av soldatene som har tatt kampen mot staten, og han sier det godt: «Da jeg begynte i HV var vi 93.000 mann med våpen, ammunisjon og sjøheimevern. Nå er Heimevernet "styrket" til under halvparten, uten våpen, uten ammunisjon og uten sjøheimevern. Det som gjenstår er soldatenes forsvarsvilje. At FD nå i tillegg utfordrer HV-soldatenes både frivillighet og forsvarsvilje tror jeg er mer skadelig for landets forsvarsevne enn å senke en fregatt» Her må regjeringa slutte å tulle...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-18 08:31:05

Når Norge nå går inn i Sikkerhetsrådet må vi ha en klar plan for hva vi vil oppnå der. Her er Rødts forventninger, som vi i dag sender til utenriksministeren: - Styrke Folkeretten, bl.a. gjennom å jobbe mot Israels annektering av Vestbredden og for at Norge skal ratifisere Kampala-tillegget til Roma-traktaten. - Utfordre Sikkerhetsrådets sanksjonspolitikk overfor land som Iran, Cuba, Venezuela og Nord-Korea. - Fri oss fra rollen som USAs lojale lillebror - Jobbe for at Sikkerhetsrådet skal anerkjenne og behandle klimaendringene som den globale sikkerhetstrusselen det er. Styrke folkeretten I Sikkerhetsrådet bør Norge arbeide konsekvent og med troverdighet for...

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-17 15:23:45

Det er bra at hele Stortinget nå kritiserer regjeringa for å ha vært for treige med å sikre at arbeidsløse får pengene de har rett på. Men synd at Ap, Frp og Senterpartiet går sammen med de borgerlige og stemmer mot Rødts forslag om hasteutbetaling til folk som ikke får pengene sine innen 1. juli!

Bjørnar Moxnes - Rødt
2020-06-17 10:33:46

Regjeringa gir et knippe folk fra toppen av samfunnet jobben med å vurdere hvordan pensjonsreformen slår ut for dem som har minst. De verner om seg og sine egne privilegier, mens de mener at arbeidsfolk skal få livsvarige innstramninger i pensjonen sin.

Laster...
Laster...