Beta
Søket ga 415 treff

JA, jeg vil bli med videre🌹 Etter 13 år i arbeidslivet, kom jeg inn i lokalpolitikken i Ski i 2011. Det ble starten på en fantastisk reise der vi tok partiet fra opposisjon til posisjon i Ski, og jeg fikk det ærefulle oppdraget å være ordfører i hjemkommunen min før jeg ble valgt inn på Stortinget. Til høsten er det 10 år siden jeg gikk på mitt første medlemsmøte i Arbeiderpartiet. Og det har utviklet seg til å bli et dypt kjærlighetsforhold til både politikken og partiet. Stormfullt til tider. Akkurat sånn det skal være. Jeg har brukt en del...

Eldreomsorgen må styrkes‼️ I dag har Arbeiderpartiet fremmet forslag om opptrappingsplan i eldreomsorgen. En av våre viktigste saker fram mot valget i 2021. 🌹Vi må øke grunnbemanningen og sørge for flere ansatte på jobb. 🌹Vi må sikre aktivitetstilbud for eldre, for å fremme livsglede og motvirke ensomhet. 🌹Vi må styrke satsningen på dagaktivitetstilbud for mennesker med demens. 🌹Vi må ha gode skjermingstilbud for forebygge vold i eldreomsorgen. Enig med oss? Del gjerne 💫

Stord, Valen, Odda og Haugesund. En spennende, innholdsrik og veldig lærerik komitereise i Helse Fonna-regionen. Det er dessuten veldig nyttig at vi reiser rundt i distriktet med buss, slik at vi får kjenne på avstand, veistandard og værforhold. Dette er x-faktorer som ansatte i helsetjenesten må forholde seg til, særlig ansatte i ambulansetjenesten. Takk for nå 🤩

Mange vurderer å slutte som fastlege, mens stadig færre velger dette yrket. Glad for at lokalavisa mi bidrar til å sette fokus på #fastlegekrisen (for abonnenter). Nå haster det at regjeringen ordner opp. Fastelegeordningen er den viktigste helsetjenesten for de aller fleste av oss, og nå står den i fare for å kollapse.

Takk til Juvente som inviterte meg til å ta en prat i dag. Nyttig med innspill om å se det rusforebyggende arbeidet i sammenheng. Skole, idrett, frivillighet - og ikke minst foreldre - må spille på lag for å bygge trygge rammer rundt ungene.

En av oppgavene mine som folkevalgt, er å skaffe meg kunnskap om komplekse saker - for å ta gode beslutninger på vegne av fellesskapet. Etter min oppfatning er det behov for økt kunnskap og oppmerksomhet rundt EØS-avtalen i norsk offentlighet. I resten av denne stortingsperioden har jeg bestemt meg for å sette meg bedre inn i temaet 🇪🇺 I dag har jeg deltatt i et nyttig kurs på Ski bibliotek i regi Europabevegelsen i Follo. En god start 💫

Nok en gang får vi rapporter om hvor hardt presset landets fødeavdelinger er. Dette er uhørt - alle kvinner fortjener et trygt og godt fødetilbud! Underfinansieringen av norske sykehus må stanses. Vi må satse mer på fødselsomsorgen i hele landet. Enig? #fulltpåføden

På en dag som denne. For min del velger jeg å holde blikket festet på politikk som betyr noe for enkeltmenneskene som har valgt oss inn. Leste du kronikken av professor Ole Didrik Saugstad, der han peker på at ME-syke i for stor grad får behandling som ikke virker - og i verste fall er skadelig for pasienten? Jeg er bekymret for om tilfeldigheter avgjør hvilken forståelse, behandling og oppfølging ME-syke møter. Jeg har utfordret helseminister Bent Høie på dette.

Veldig nyttig møte med generalsekretær Marianne Bremnes i Livsglede for Eldre. En stiftelse som gjør et viktig arbeid for å skape å helsefremmende aktiviteter i sykehjem. Fokus på livsglede gjennom generasjonsmøter, kontakt med dyr, fysisk aktivitet, kultur og mye annet. Gleder meg til videre samarbeid!

Ordentlig gøy å bidra i Akershus Arbeiderparti sin folkevalgtopplæring i dag❣️ Jeg holdt innledning om hvordan man kan bli en god helsepolitiker lokalt, og sammen med Morten Ellingsen steppet jeg inn i en bolk om sosiale medier. Ellers hadde Truls Wickholm, Åsmund Aukrust og Morten innledninger om skole, miljø og plan. Partiarbeid er givende og lærerikt. Vil du være med? Heng gjerne på🌹

Hei fra Kirkenes sykehus 🚑🚑 Et utrolig nyttig besøk med partimøte sammen med Sør-Varanger Arbeiderparti i går kveld, og besøk til Kirkenes sykehus i dag. Gjennom samtaler med tillitsvalgte, verneombud og ledelse har vi fått utrolig mye viktig informasjon og kunnskap. Hele stortingsgruppa til Arbeiderpartiet er på reise i Nord-Norge. Vi må forstå hva som er viktig for samfunnsutviklinga i nord. Den kunnskapen skal vi bruke for å bygge tillit til å komme i regjering neste år.

Fra dagens interpellasjonsdebatt om vold i eldreomsorgen. Her er et utdrag fra mitt innlegg: «Før jul kom det fram at Aftenposten har avdekket 13 000 avvik knyttet til voldsepisoder på norske sykehjem i fjor. Dette inkluderer både fysisk og psykisk vold og omhandler både mindre alvorlige og svært alvorlige episoder, med både medbeboere og ansatte som er blitt rammet av tilfellene med vold, trusler og utagering. I etterkant av avsløringene har også vi på Stortinget fått tilbakemeldinger om hendelser som har skjedd i eldreomsorgen. Det har gjort sterkt inntrykk på meg. Det er ganske brutalt å erkjenne at det slett...

Både tidligere i høst, men også etter de siste ukers fokus på selvmord, har vi blitt kontaktet av fortvilte pårørende som forteller om selvmord som har skjedd til tross for at avdøde har tatt kontakt med hjelpeapparatet. Vi kan ikke oppfordre folk til å søke hjelp, hvis den ikke finnes når akuttsituasjoner oppstår. Dette må vi få klarhet i. Jeg har derfor stilt følgende spørsmål til statsråden: Hvordan registreres selvmord der vedkommende har blitt avvist eller ikke fått tilstrekkelig hjelp i hjelpeapparatet, og hva er omfanget de siste fem årene?

Kvelden brukes til forberedelser. I morgen skal Terje Søviknes møte i Stortinget som vår nye eldre- og folkehelseminister. Jeg har tatt initiativet til en interpellasjonsdebatt i etterkant av Aftenpostens avsløringer om omfattende tilfeller av vold i eldreomsorgen. Jeg kommer blant annet til å ta opp behovet for flere ansatte og økt kompetanse. Jeg vil også fokusere på bekymringen knyttet til det strammeste kommunebudsjettet på 15 år. Jobber du i eldreomsorgen? Hva ville du sagt til Søviknes i morgen?

MIDDELALDERTREFF: Når man må krysse av i aldersboksen 40-50✔️, er det jo bare å omfavne en slik bildetekst. Dette ga meg en god latter og en morsom start på dagen 😂 Lokalavisa Akershus Amtstidende var med da Nina Sandberg og jeg dro på bli kjent-treff til Frogns nye ordfører Hans Kristian Raanaas (Sp). Nyttig prat der også varaordfører Rita Hirsum Lystad (Ap) var med. Kommunene står overfor store utfordringer i dette tiåret, og vi vil være en god samarbeidspartner på nasjonalt nivå 🌹

Om lag 20.000 kvinner er rammet av lipødem i Norge. Det må være utrolig fortvilende ikke å få hjelp, når man er rammet av en diagnose som gjør at man får opphopning av fettceller i legger og lår. Smertefullt, og mange opplever det som skjemmende. Dette er ikke noe man kan trene bort. Dette blir ikke borte om man spiser mindre. Det som trengs er behandling! Jeg har utfordret helseminister Bent Høie på dette:

En av de fremste kvalitetene med landet vårt, er at vi har tatt hele landet i bruk. Når verdier skapes over hele landet, og framtidas gull ligger langs kysten, må vi gjøre det mulig for folk å bo der. Verdier skaper seg ikke selv. Man trenger folk for å få til det. Nå ropes det varsku langs hele kysten om en prisgalopp for å komme seg på jobb, dra på trening eller treffe venner. Ja, for å leve livet, rett og slett. Fylkeskommunen trenger skikkelig finansiering for å sikre gode transporttjenester til innbyggerne. Det sku bo folk i husan❣️

Godt nyttår 💫 Jeg vil bruke 2020 til å besøke kommuner, bedrifter, organisasjoner og personer som har noe på hjertet ❤️ Jeg har noen på lista allerede som jeg ikke rakk i 2019. Som politiker i helse- og omsorgskomiteen er jeg særlig interessert i å lære ting som kan gjøre meg i stand til å gjøre en bedre jobb der. Men jeg er også representant for Akershus valgkrets, og vil gjerne reise rundt her også. Har du tips til steder jeg bør besøke, eller vil du ha besøk selv? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet.

Hvis du abonnerer på lokalavisa, kan du lese et juleintervju med meg her. Jeg kan avsløre at jeg fikk det jeg ønsket meg 🧩🗽 til jul, og mere til ❤️

Da gyver vi løs på årets siste stortingsmøte. Jeg ser fram til en lang og god juleferie med familien min ❤️ Ønsker deg og dine riktig god jul 🎄

Laster...
Laster...