Person / Aktør:
M Tybring-Gjedde
M Tybring-Gjedde
Parti: H

Innlegg:
@MartinHenriksen @Ap_utdanning @NinaSandberg Ja, og jeg har kommet med hovedargumentene her. Jeg har lest alle høringsinnspillene, og hatt møter med de ulike aktørene hvor utfordring med lærerrekruttering ble adressert. Døren vår er åpen for alle som har gode innspill.

Postet:
2018-05-07 17:35:20