Person / Aktør:
Justisdepartementet
Justisdepartementet

Innlegg:
Justis- og beredskapsdepartementet og @Advokatforening er enige om ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen. \n\nLes hele pressemeldingen under⬇️\n\nhttps://t.co/utZiWmXoV6

Postet:
2022-06-24 12:52:49

Delt innhold:
Justis- og beredskapsdepartementet og Advokatforeningen inngår avtale
Etter dialog, har Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet inngått en avtale om en ny modell for innspill knyttet til den årlige reguleringen av den offentlige rettshjelpssatsen.