Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
https://t.co/mglOkTacKZ

Postet:
2022-06-17 12:01:01

Delt innhold:
Regjeringen vedtar miljøforbedringer for Tokke-Vinje-reguleringen
Det er i statsråd fredag 17. juni fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Tokke-Vinje reguleringen i Tokke og Vinje kommuner. Hovedformålet med revisjonen er å bedre miljøtilstanden i vassdraget.