Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
I dag vedtok regjeringen a-kriminformasjonsforskriften: \n\n– For å kunne forebygge og bekjempe arbeidslivkriminalitet på en effektiv måte, er det helt nødvendig at offentlige myndigheter kan dele informasjon med hverandre, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. \n\n

Postet:
2022-06-17 15:38:32

Delt innhold:
Ny forskrift åpner for informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet
I kampen mot arbeidslivskriminalitet er det viktig at ulike etater kan utveksle informasjon som er taushetsbelagt. Regjeringen vedtok 17. juni en forskrift som gjør dette mulig.