Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Det kinesiske Landbruksdepartement foreslår å opprette en norsk-kinesisk arbeidsgruppe som skal se på områder og prosjekter innen landbruket vi kan samarbeide om. De pekte på at bærekraftig matproduksjon, matsikkerhet og teknologiutvikling i landbruket er relevante temaer. https://t.co/emlAAyoN6r

Postet:
2018-08-09 10:56:15