Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
I dag ble Bård André Hoksrud utnevnt til ny landbruks- og matminister. https://t.co/15DUHwZjzX

Postet:
2018-08-31 14:11:55

Delt innhold:
Bård André Hoksrud er ny landbruks- og matminister
Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Bård Hoksrud (FrP) er utnevnt til ny landbruks- og matminister. Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal har fått avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jon Georg Dale, og er utnevnt som st...