Person / Aktør:
Haltbrekken på Tinget
Haltbrekken på Tinget
Parti: SV

Innlegg:
På Tyholt i Trondheim planlegges det nye Ocean Space Centre. Et viktig forskningssenter for utslippsfrie løsninger til havs. Men, vi må sikre at det blir en bra plassering. Hvor vi tar hensyn til folks hverdagsnatur. Jeg er helt enig med Silje Naper Salomonsen i Trondheim SV som sier: - Den massive utbyggingen på Tyholt forutsetter en anleggsperiode med massetransport nesten like lang som en barndom for ungene i nabolaget, og skissene som har blitt presentert for Ladehammeren, fortjener en seriøs vurdering. Under er Efia Marie Damba og meg sjøl fra området tidligere i sommer. SV kommer til å jobbe for at En plassering nær sjøen utredes skikkelig. Enig? https://www.nidaros.no/gigantprosjektet-skal-na-avgjores-jeg-er-uhyre-skeptisk/s/5-113-220476?hideLimbs=1

Postet:
2021-07-27 20:14:57

Delt innhold:
På Tyholt i Trondheim planlegges det nye Ocean Space Centre. Et viktig forskningssenter for utslippsfrie løsninger til havs. Men, vi må sikre at det blir en bra plassering. Hvor vi tar hensyn til folks hverdagsnatur. Jeg er helt enig med Silje Naper Salomonsen i Trondheim SV som sier: - Den massive utbyggingen på Tyholt forutsetter en anleggsperiode med massetransport nesten like lang som en barndom for ungene i nabolaget, og skissene som har blitt presentert for Ladehammeren, fortjener en seriøs vurdering. Under er Efia Marie Damba og meg sjøl fra området tidligere i sommer. SV kommer til å jobbe for at En plassering nær sjøen utredes skikkelig. Enig? https://www.nidaros.no/gigantprosjektet-skal-na-avgjores-jeg-er-uhyre-skeptisk/s/5-113-220476?hideLimbs=1