Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)

Innlegg:
– Vaksinestrategien angår oss alle. Fordelingen og bruken av vaksinene skal bidra til å beskytte liv og helse og bringe oss tilbake til hverdagen. Derfor gjøres det grundige vurderinger når strategien justeres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Noen områder i landet har over lengre tid hatt et høyere smittetrykk enn resten av landet. Det er grunn til å tro at de områdene også vil ha utfordringer med å holde smitten nede i tiden som kommer. Folkehelseinstituttet mener at det er riktig å prioritere dem med aller høyest risiko først, i hele landet, og har tidligere ikke anbefalt prioritering etter smittetrykk. Vi har sett hvor raskt situasjonen kan endre seg. Et område som har hatt lav smitte store deler av pandemien, kan plutselig få et stort utbrudd. Det så vi i Trondheim før jul, i Ulvik etter jul og nå senest i Kristiansand. Fordi vi ikke har visst hvor neste utbrudd ville komme, har det vært viktig og riktig å vaksinere de mest sårbare av oss først – uansett hvor i landet de bor. Derfor er vaksinene til nå fordelt mellom kommunene etter hvor mange eldre innbyggere de har. Steder med en yngre befolkning, som Oslo og Rogaland, har derfor vaksinert en lavere andel av befolkningen enn de som har en større andel eldre befolkning. De har likevel fått vaksinert de mest sårbare på lik linje med andre. Oslo er et godt eksempel på dette. Oslo er det fylket som har vaksinert størst andel av sykehjemsbeboerne. Nesten 90 prosent av sykehjemsbeboerne er vaksinert, og man er godt i gang med aldersgruppen 75-84 år. Selv om en mindre andel av totalbefolkningen er vaksinert. Vi har hele tiden sagt at vaksinestrategien skal justeres i tråd med ny kunnskap og endrede forutsetninger. Når de mest sårbare nå er i ferd med å bli vaksinert, kan vi gå over til å fordele vaksinene etter antall innbyggere. Det vil gi kommuner med en yngre befolkning flere doser, enn med dagens fordeling. I dag får for eksempel Oslo 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom en endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene. FHI har allerede mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter folketall, og ikke etter alder. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid. Onsdag sist uke fikk vi en ny vurdering fra FHI om geografisk skjevfordeling. I tillegg til å gå over til å fordele vaksinene etter folketall, peker instituttet på tre muligheter når det gjelder geografisk skjevfordeling: • Det ene er å fortsette som nå og ikke innføre geografisk skjevfordeling. • Det andre er en betydelig skjevfordeling ved at 20 prosent av dosene for resten av landet omfordeles til Oslo. • Det tredje alternativet er en mer beskjeden skjevfordeling. Det er det siste alternativet, med en beskjeden skjevfordeling som FHI anbefaler. Her foreslår FHI at det gis flere vaksiner til en del Oslo-bydeler og enkelte østlandskommuner som har hatt en høy andel innlagte på sykehus sammenliknet med andre kommuner. Dette gjelder bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Med denne modellen vil de få om lag 20 prosent flere doser. De ekstra dosene hentes ved at de om lag 330 kommunene som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en reduksjon i antall doser på 3 prosent. De nye beregningene fra FHI viser at når de mest sårbare i hele landet i hovedsak er beskyttet, vil en slik geografisk skjevfordeling trolig føre til samlet sett færre sykehusinnleggelser og risiko for dødsfall. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike beregninger. Det mindre forskjellene er, til større usikkerhet. Men samlet sett mener FHI nå at den beste faglige anbefalingen de kan gi er å innføre en beskjeden skjevfordeling. Regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål, og vi legger derfor stor vekt på FHIs anbefaling. Derfor ber vi nå FHI begynner arbeidet med å forberede en beskjeden geografisk skjevfordeling. Som dere vil se av utredningen peker FHI selv på noen uavklarte juridiske og etiske problemstillinger knyttet til en slik skjevfordeling. Vi har derfor allerede gitt Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å raskt avklare disse spørsmålene som en del av denne forberedelsen. Selv om en slik beslutning bør komme raskt, har vi litt mer tid på oss til å få avklart disse spørsmålene endelig. Det har liten praktisk betydning å bruke litt mer tid fordi det uansett ikke ville vært mulig å innføre geografisk skjevfordeling i de nærmeste ukene. De fleste vaksinedosene som sendes ut de kommende ukene går nemlig til å sette dose to på personer over hele landet som allerede har fått første dose. En eventuell endring vil derfor først være aktuelt å gjøre når vi igjen skal øke vaksineringen med dose 1. Det vil det først være fra midten av mars. En geografisk skjevfordeling nå vil ikke ha effekt på smittespredningen, og vil heller ikke føre til at kommuner som får mer vaksiner kan lette på tiltakene. Før vi får flere vaksinedoser senere i vår vil ikke vaksinering ha mye å si for selve smittespredningen. Det ser vi ikke effekten av før en betraktelig større del av befolkningen er vaksinert. Det er også fordi mye av smitten skjer i de yngste aldersgruppene som ikke vaksineres enda. Men effekten vil være at vi beskytter risikogruppene bedre i områder med vedvarende høy smitte. En overgang til å fordele etter innbyggertall vil gi flere vaksiner til Oslo og de andre større byene våre med en yngre befolkning, sammenliknet med dagens fordelingsnøkkel. Heldigvis er det kun snakk om kort tid før vi regner med å få tilgang til større mengder vaksiner. Vi anslår nå at vi får om lag 650.000 vaksinedoser i løpet av mars måned, inkludert en stor leveranse i påskeuken. Denne leveransen blir trolig den største ukeleveransen hittil. Og det blir ingen påskeferie fra vaksineringen, men fortsatt fullt tempo. Er det din tur i vaksinekøen, kan du dermed få tilbud om vaksine også i påskedagene. Dette vil du i så fall få beskjed om av kommunen din. Jeg oppfordrer alle som får vaksinetime til å stille opp – selv om det er i påskeferien. #koronaNorge #korona #koronavaksine

Emneknagger:

Postet:
2021-03-02 14:17:32

Delt innhold:
– Vaksinestrategien angår oss alle. Fordelingen og bruken av vaksinene skal bidra til å beskytte liv og helse og bringe oss tilbake til hverdagen. Derfor gjøres det grundige vurderinger når strategien justeres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Noen områder i landet har over lengre tid hatt et høyere smittetrykk enn resten av landet. Det er grunn til å tro at de områdene også vil ha utfordringer med å holde smitten nede i tiden som kommer. Folkehelseinstituttet mener at det er riktig å prioritere dem med aller høyest risiko først, i hele landet, og har tidligere ikke anbefalt prioritering etter smittetrykk. Vi har sett hvor raskt situasjonen kan endre seg. Et område som har hatt lav smitte store deler av pandemien, kan plutselig få et stort utbrudd. Det så vi i Trondheim før jul, i Ulvik etter jul og nå senest i Kristiansand. Fordi vi ikke har visst hvor neste utbrudd ville komme, har det vært viktig og riktig å vaksinere de mest sårbare av oss først – uansett hvor i landet de bor. Derfor er vaksinene til nå fordelt mellom kommunene etter hvor mange eldre innbyggere de har. Steder med en yngre befolkning, som Oslo og Rogaland, har derfor vaksinert en lavere andel av befolkningen enn de som har en større andel eldre befolkning. De har likevel fått vaksinert de mest sårbare på lik linje med andre. Oslo er et godt eksempel på dette. Oslo er det fylket som har vaksinert størst andel av sykehjemsbeboerne. Nesten 90 prosent av sykehjemsbeboerne er vaksinert, og man er godt i gang med aldersgruppen 75-84 år. Selv om en mindre andel av totalbefolkningen er vaksinert. Vi har hele tiden sagt at vaksinestrategien skal justeres i tråd med ny kunnskap og endrede forutsetninger. Når de mest sårbare nå er i ferd med å bli vaksinert, kan vi gå over til å fordele vaksinene etter antall innbyggere. Det vil gi kommuner med en yngre befolkning flere doser, enn med dagens fordeling. I dag får for eksempel Oslo 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom en endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene. FHI har allerede mandat til å endre fordelingsnøkkelen, slik at vaksinene kan fordeles etter folketall, og ikke etter alder. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid. Onsdag sist uke fikk vi en ny vurdering fra FHI om geografisk skjevfordeling. I tillegg til å gå over til å fordele vaksinene etter folketall, peker instituttet på tre muligheter når det gjelder geografisk skjevfordeling: • Det ene er å fortsette som nå og ikke innføre geografisk skjevfordeling. • Det andre er en betydelig skjevfordeling ved at 20 prosent av dosene for resten av landet omfordeles til Oslo. • Det tredje alternativet er en mer beskjeden skjevfordeling. Det er det siste alternativet, med en beskjeden skjevfordeling som FHI anbefaler. Her foreslår FHI at det gis flere vaksiner til en del Oslo-bydeler og enkelte østlandskommuner som har hatt en høy andel innlagte på sykehus sammenliknet med andre kommuner. Dette gjelder bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Med denne modellen vil de få om lag 20 prosent flere doser. De ekstra dosene hentes ved at de om lag 330 kommunene som har hatt færrest innlagte på sykehus, får en reduksjon i antall doser på 3 prosent. De nye beregningene fra FHI viser at når de mest sårbare i hele landet i hovedsak er beskyttet, vil en slik geografisk skjevfordeling trolig føre til samlet sett færre sykehusinnleggelser og risiko for dødsfall. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike beregninger. Det mindre forskjellene er, til større usikkerhet. Men samlet sett mener FHI nå at den beste faglige anbefalingen de kan gi er å innføre en beskjeden skjevfordeling. Regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål, og vi legger derfor stor vekt på FHIs anbefaling. Derfor ber vi nå FHI begynner arbeidet med å forberede en beskjeden geografisk skjevfordeling. Som dere vil se av utredningen peker FHI selv på noen uavklarte juridiske og etiske problemstillinger knyttet til en slik skjevfordeling. Vi har derfor allerede gitt Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å raskt avklare disse spørsmålene som en del av denne forberedelsen. Selv om en slik beslutning bør komme raskt, har vi litt mer tid på oss til å få avklart disse spørsmålene endelig. Det har liten praktisk betydning å bruke litt mer tid fordi det uansett ikke ville vært mulig å innføre geografisk skjevfordeling i de nærmeste ukene. De fleste vaksinedosene som sendes ut de kommende ukene går nemlig til å sette dose to på personer over hele landet som allerede har fått første dose. En eventuell endring vil derfor først være aktuelt å gjøre når vi igjen skal øke vaksineringen med dose 1. Det vil det først være fra midten av mars. En geografisk skjevfordeling nå vil ikke ha effekt på smittespredningen, og vil heller ikke føre til at kommuner som får mer vaksiner kan lette på tiltakene. Før vi får flere vaksinedoser senere i vår vil ikke vaksinering ha mye å si for selve smittespredningen. Det ser vi ikke effekten av før en betraktelig større del av befolkningen er vaksinert. Det er også fordi mye av smitten skjer i de yngste aldersgruppene som ikke vaksineres enda. Men effekten vil være at vi beskytter risikogruppene bedre i områder med vedvarende høy smitte. En overgang til å fordele etter innbyggertall vil gi flere vaksiner til Oslo og de andre større byene våre med en yngre befolkning, sammenliknet med dagens fordelingsnøkkel. Heldigvis er det kun snakk om kort tid før vi regner med å få tilgang til større mengder vaksiner. Vi anslår nå at vi får om lag 650.000 vaksinedoser i løpet av mars måned, inkludert en stor leveranse i påskeuken. Denne leveransen blir trolig den største ukeleveransen hittil. Og det blir ingen påskeferie fra vaksineringen, men fortsatt fullt tempo. Er det din tur i vaksinekøen, kan du dermed få tilbud om vaksine også i påskedagene. Dette vil du i så fall få beskjed om av kommunen din. Jeg oppfordrer alle som får vaksinetime til å stille opp – selv om det er i påskeferien. #koronaNorge #korona #koronavaksine