Person / Aktør:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd Emil Ingebrigtsen
Parti: H

Innlegg:
Skape mer og inkludere flere! Det er viktig å se på hva som faktisk er gjennomført👍🏻😀

Postet:
2020-06-23 04:36:35

Delt innhold:
De siste årene har det funnet sted en storstilt helsesatsning over hele landet, og de neste fem årene skal det investeres for rundt 95 milliarder kroner i norske sykehus 🏨 Det er nærmere 20 milliarder kroner hvert år! Gjennom det store investeringsløftet som nå foregår ved norske sykehus vil det legges til rette for nye moderne og fremtidsrettede sykehusbygg som vil bidra til bedre pasientbehandling og arbeidsforhold for de ansatte 😊 På bildet ser du noen av de prosjektene som er under planlegging eller utbygging. Høyre i regjering fornyer og forbedrer Sykehus-Norge 💙