Person / Aktør:
Landbruks- og matdep
Landbruks- og matdep

Innlegg:
Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad følger situasjonen med koronaviruset tett. Landbruksnæringen og Mattilsynet har satt i gang en rekke tiltak rettet mot den enkelte gård og videre i verdikjeden. https://t.co/aoGy65AYyv

Postet:
2020-03-13 23:21:37

Delt innhold:
Matproduksjonen går som normalt
Ansvaret for matforsyningen i Norge ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, men Landbruks- og matdepartementet (LMD) har ansvaret for matproduksjonen, fra bonde og frem til meieri og slakteri. Landbruks- og matministeren følger situasjonen med k...