Beta
Søket ga 180 treff.
Solveig Schytz
2020-08-24 19:50:03

Noen sårbare personer og grupper er ekstra sårbare under COVID19-pandemien. Personer som selger sex er blant dem. Nå har også FHI anbefalt at det bør vurderes å gi økonomiske ytelser til de som faller mellom alle stoler, og som ikke har rett på hjelp til livsopphold overhodet. Vi mener det er på høy tid at Norge gjør de nødvendige regelendringene for å få dette på plass så raskt som mulig, slik blant annet Portugal har gjort. Personer som selger sex må få økonomiske ytelser! Det vedtok Venstres sentralstyre etter forslag fra Margrethe Prahl Reusch og meg. Les hele uttalelsen her:...

Solveig Schytz
2020-08-21 21:07:05

Regjeringen har besluttet at Norge skal hente ut barn og familier fra flyktningeleire i Hellas sammen med andre europeiske land. Venstre jobber hver dag for at det kan skje så raskt som mulig. Sv driver spill for galleriet.

Solveig Schytz
2020-08-16 21:37:58

Klar tale om vern av vassdrag fra Per Flatberg, et av mine store forbilder. Mannen som både er dømt etter oppviglerparagrafen og har fått kongens fortjenestemedalje i gull - for samme sak: naturvern, vassdragsvern. Takk for at du aldri gir deg Per!

Solveig Schytz
2020-08-14 21:34:22

I høst skal Stortinget behandle regjeringens forslag til ny finansavtalelov, den inneholder flere viktige grep som styrker forbrukernes rettigheter. Et av dem er å legge mer ansvar på bankene i svindelsaker, og gjøre BankID tryggere å bruke. Jeg skriver i Digi:

Solveig Schytz
2020-08-10 21:54:02

I dag åpna Sveinung Rotevatn det nye solcelleanlegget til Møller på Lillestrøm. Anlegget produserer strøm tilsvarende det årlige ladebehovet til 100 elbiler! #grøntskifte #elbil #solceller

Solveig Schytz
2020-07-30 16:21:38

Regjeringen har besluttet at Norge skal hente ut sårbare barn og familier fra flyktningleirer i Hellas sammen med andre europeiske land. Vi skal ta ansvar fordi vi har ansvar.

Solveig Schytz
2020-07-06 21:43:46

Norge har bedre forutsetninger for å gi skeive frie og gode liv enn mange andre land har! Derfor er jeg veldig glad for denne nye prioriteringen fra regjeringen!

Solveig Schytz
2020-06-29 12:36:25

Hva leser du i sommer? Jeg leser Jon Kalman Stefansson og regjeringens forslag til ny finansavtalelov!

Solveig Schytz
2020-06-20 21:08:37

Det har vært en lang og grundig prosess. Etter en respektfull og god diskusjon fattet Venstres landsstyre et historisk vedtak i kveld. Endelig vedtak fattes i landsmøtet i september.

Solveig Schytz
2020-06-20 07:31:25

Jeg elsker toget og er vant til å ta toget hver dag. I dag tar jeg toget for første gang siden 10.mars: Fra Moss til Oslo, til landsstyremøte i Venstre. Store saker i dag: vi skal innstille til landsmøtet på endringer i prinsipprogrammet. Stor ansvar, store muligheter. Vi er tre passasjerer på 07.27-toget fra Moss en lørdag morgen. Men toget og bussen må gå. Tross Covid-19 skal vi tilbake på sporet med fortsatt vekst i kollektivtrafikken. Det kommer til å bli krevende, men vi må lykkes. God lørdag!

Solveig Schytz
2020-06-19 22:30:58

Viktig vedtak i Stortinget i dag i saken om E18 i vestkorridoren er forutsetning også for Fornebubanen. Dette er enormt viktig for Osloregionen! #fornebubanen #kollektivtrafikk

Solveig Schytz
2020-06-18 21:33:19

Stortinget som lovgiver må følge med på den raske utviklinga av ansiktsgjengkjenningsteknlogi. Jeg mener bruken må reguleres strengt. At det europeiske personvernrådet har slått fast atl Clearview AI sin løsning er ulovlig er en kraftig advarselog må få konsekvenser også i Norge:

Solveig Schytz
2020-06-18 21:14:03

Nye "utenfor -Storinget-bilder" Foto: Oda Scheel

Solveig Schytz
2020-06-16 20:00:09

I dag var det markering foran stortinget der ressursgruppa «evakuer barna fra Moria» overleverte kravliste til regjeringspartiene. Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra til å hente ut sårbare barn og familier fra flyktningeleirene i Hellas sammen med andre europeiske land. Venstre og KrF kjemper videre i regjering for at det kan skje så snart som mulig. (foto: Thomas Lien) #evakuerbarnaframorianå https://www.vl.no/nyhet/6-007-barnesko-foran-stortinget-aksjonerer-for-moria-barna-1.1730732

Solveig Schytz
2020-06-15 17:46:25

FrP og Sp eier ikke skam. Dette er å føre velgerne bak lyset. Uttalelser som «regjeringen har krysset en grense» og «regjeringen har ikke hatt kontroll på personvern» kommer altså fra de samme som forrige uke uten å blunke stemte for full masseovervåking av innbyggerne i Norge i ny etteretningslov. Personvern er grunnlovsfestet i Norge, og skal vi greie å ivareta det må det vektlegges i alle saker. Jeg er mektig lei av politikere som for personvern av og til, når det passer for egen politisk vinning, men gladelig overser det i største og viktigste sakene. Når det er sagt...

Solveig Schytz
2020-06-12 17:32:41

Bedre kollektivløsninger har alltid vært mål nummer en for Venstre. Nå sikres mer bussfelt, mindre bilfelt, ny Lysaker kollektivterminal og gode sykkelveier! Krangelen om E18 har også satt Fornebubanen på vent i alt for lang tid. Med denne enigheten kan vi endelig sette i gang!

Solveig Schytz
2020-06-09 07:19:36

God morgen! Tune inn på #politiskkvarter klokka07.45: Jeg diskuterer innvandringspolitikk med Torbjørn Røe Isaksen.

Solveig Schytz
2020-06-02 20:23:02

Stein Vegar Leidal og Ullensaker Venstre tok opp kampen for #Jødalsmåsan. Det satte vern av myr på agendaen for fullt. En lokal vernesak i Ullensaker og Nes ble avgjørende for å endre nasjonal politikk på klima og naturvern: Vi må ta vare på myra! I dag kom ny forskrift med forbud mot nydyrking på plass. De neste skrittene er å fase ut bruken av torv som dyrkingsmedium («blomsterjord») og at det må tas mer hensyn til myr og andre naturverdier i alle utbyggingssaker. (Og vi gir oss ikke før Jødalsmåsan er restaurert!) Takk for godt samarbeid lokalt Stein Vegar Leidal,...

Solveig Schytz
2020-05-29 21:42:20

Framover!

Solveig Schytz
2020-05-27 17:23:47

Hurra! Valglovutvalget anbefaler at 16- og 17-åringer får stemmerett i lokalvalg! Demokratiet bør utvides, og klimastreikerne bør få stemmerett! Les denne kronikken av Trine Skei Grande og Sofie Høgestøl!

Laster...
Laster...