Beta
Søket ga 294 treff.
Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-15 15:50:59

Det trengs flere lærlingeplasser ombord på norske fiskefartøy. Jeg håper Rainer Aronsen tilgir at jeg deler denne denne oppfordringen fra han og Meløy Vgs

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-15 11:44:21

Fiskere tjener godt – og de fleste er menn. Den gjennomsnittlige norske fisker er en mann på 45 år med ei bruttoinntekt på nesten 900.000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-14 19:39:08

Vi starter nå arbeidet med ny Havbruksstrategi for å legge grunnlag for ny bærekraftig vekst i en særdeles viktig kyst-og distriktsnæring

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-14 19:33:58

Frihandelsavtalen mellom UK og EU har skapt STORE problemer med eksport av skotsk sjømat til EU etter Brexit. Dette problemet har ikke Norge gjennom EØS-avtalen.

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-13 20:43:30

Vi må tenke helt nytt når det gjelder fiskerikontroll. Det må på plass en mer effektiv og smartere ressurskontroll med ny teknologi og nye digitale løsninger for å ta opp kampen mot de som driver urent spill.

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-13 14:17:53
Lanserer nye tiltak mot fiskekrim
Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-13 11:00:11

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet. Økokrim-sjef Pål Lønseth deltar også. Les mer: regjeringen.no/id2828027

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-12 12:13:16

Norsk fiskerinæring er preget av høy kompetanse, tilpasningsdyktighet og et stadig mulighetsfokus. Konkurransen om å tiltrekke seg mennesker vil tilta både innad i næringen og mellom de ulike maritime næringene i årene som kommer. Derfor må vi gjøre det vi kan for å øke rekrutteringen av også kvinner inn i alle ledd av næringen. Jeg ser frem til møtet. 🛥🐟💪 ✅Ved utgangen av 2020 var det ifølge Fiskeridirektoratet 360 kvinner og 9144 menn med fiske som hovednæring, og 67 kvinner og 1409 menn med fiske som binæring.

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-12 10:15:22

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen lanserer nye tiltak mot fiskerikriminalitet. Økokrim-sjef Pål Lønseth deltar også. Les mer: regjeringen.no/id2828027

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-06 20:04:49

Er du interessert i sjømatnæringen så se utdrag fra Sjømatrådets Årskonferanse her:

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-06 13:01:05

Tross alle utfordringene koronakrisen har ført med seg, er det en lettelse å kunne slå fast at fiskeri- og havbruksnæringen har kommet seg godt gjennom dette året. En næring full av omstillingsdyktige folk har bidratt til at vi nå kan slå fast at sjømateksporten for 2020 endte omtrent på nivå med året før. https://e24.no/naeringsliv/i/JJ6MqJ/en-handlekraftig-sjoematnaering

Odd Emil Ingebrigtsen
2021-01-05 15:31:38

EØS er fundamentet for eksport av fisk og sjømat

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-24 10:58:45

Ønsker alle en god julefeiring🌟

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-22 12:44:57

Reguleringene for 2021 er første året vedtakene i Kvotemeldingen skal iverksettes. Reguleringene innebærer en viss omfordeling av ressurser fra den havgående flåten til kyst. Samtidig har regjeringen fulgt opp Stortingets vedtak om at ressursfordelingen ikke skal endres vesentlig.

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-21 21:26:56
Strammer inn kongekrabbe-reglene

Fra neste år blir det forbud mot salg av kongekrabbe fra mobile kjøpestasjoner. Målet er å unngå ulovlig salg og bedre dyrevelferden. I tillegg blir det strengere bostedskrav for fiskerne.

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-19 09:14:59

Maskorama i Stortinget. Klar for behandling og debatt vedr statsbudsjettet for landbruk, næring og fiskeri. Med Olaug Bollestad, Steinar Reiten og Iselin Nybø

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-18 11:17:20
Masterchef-Truls fikser sjømat-jula
Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-16 08:56:33

Høyre har styrt Norge siden 2013 og ledet landet gjennom oljekrise, flyktningkrise og nå koronakrisen. Vi har jobbet for et trygt, fremtidsrettet og bærekraftig Norge med muligheter for alle. Her kan du lese litt mer om hva vi har gjort:

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-12 08:59:57

Bruker du å ha nyttårsforsett? Da kan det å spise mer fisk kan være et av dem🐟 Prøv også å gi sjømat større plass på menyen i jula. Det skal jeg. 😊

Odd Emil Ingebrigtsen
2020-12-10 19:22:03

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-ikke-omsetningskravet-i-kongekrabbefisket/id2791268/

Laster...
Laster...