Beta
Søket ga 1339 treff.
Sivert Bjørnstad
2021-11-08 13:33:28

Reverserer regjeringen kuttet i brillestøtten som de var sterkt imot da det kom, eller har de akseptert denne også - i likhet med ABE-reformen?

Sivert Bjørnstad
2021-11-08 13:30:17

@PepsiGro @jonasgahrstore @Senterpartiet Det må du nesten spørre Støre om

Sivert Bjørnstad
2021-11-08 13:27:48

Om drivstoffavgiftene neste år sier @jonasgahrstore at «det kommer til å kjennes på pumpa». En ganske annen beskjed enn hva @Senterpartiet forsøker å formidle🤷🏼‍♂️

Sivert Bjørnstad
2021-11-08 12:50:22

En viktig del av pensjonsreformen, som både Støre og Vedum var pådrivere for, var at folk måtte spare mer til egen pensjon. I neste års budsjett svekkes de økonomiske incentivene til pensjonssparing gjennom Individuell Pensjonssparing (IPS)🤷🏼‍♂️ Nå blir det dyrere for folk å spare.

Sivert Bjørnstad
2021-11-08 12:36:56

@KrisHansen_ Hvor mange får økte egenandeler i helsevesenet? Hvor mange barn mister en ekstra time i naturfag? Hvor mange barn mister fritidskortet sitt? Hvor mange får økte drivstoffpriser?

Sivert Bjørnstad
2021-11-08 12:25:28

Den ABE-reformen som har gitt staten større handlingsrom i budsjettene, men som Ap og SP har kritisert på inn og utpust de siste årene, blir den fjernet eller..? Ja, et retorisk spørsmål

Sivert Bjørnstad
2021-11-08 12:22:51

For noen få uker siden var økt egenandel i frikortordningen svært usosialt. Nå velsignes økningen av Støre-regjeringen🤷🏼‍♂️ De sykeste skal betale for morgengaven til LO og nye kunstnerstipend.

Sivert Bjørnstad
2021-11-03 18:17:53

@Knuthov Altså, både Statkraft, Equinor, Yara, Hydro og flere andre helt eller delvis eide statlige selskaper holder på med dette. Spørsmålet er om vi trenger enda ett som utelukkende skal drive med hydrogen

Sivert Bjørnstad
2021-11-02 18:44:52

Men nå skal det jo flomme over av melk og honning i alle landets kommuner, Kjersti Toppe, så da blir det vel ikke noen problemstilling for kommunene å avkorte sosialhjelp mot barnetrygd lengre? #dax18

Sivert Bjørnstad
2021-11-02 18:13:17

@mortk Jeg kan ikke forstå at de har noen annet valg enn det.

Sivert Bjørnstad
2021-11-02 18:10:54

Den demokratiske kontrollen, Ola Borten Moe, skjer ikke ved at du velsigner eller ikke velsigner vedtak i styrene på universitetene/høyskolene. Den kontrollen skjer ved at du utnevner styrerepresentanter ved de samme univ/hskolene.

Sivert Bjørnstad
2021-10-25 21:42:43

@LarsJoakimH @dnb_hjelp 3,84??

Sivert Bjørnstad
2021-10-25 11:12:00

@Rotevatn Fantastisk. Her kan du samle et tverrpolitisk initiativ.

Sivert Bjørnstad
2021-10-25 11:08:43

@Rotevatn Nå må vel Mercator endelig tape?

Sivert Bjørnstad
2021-10-14 11:37:41

@NilsMKilling @BaardSchumann Så det å være stortingsrepresentant, som Ola Borten Moe er, er ikke å være politiker?🧐

Sivert Bjørnstad
2021-10-13 23:15:33

@SnorWik @MortenGNormann @filiprygg Slett ikke, det har vel ikke antydet heller. Men nedleggelse/opprettelse av ulike campus ved den enkelte institusjon har aldri vært behandlet i Stortinget tidligere. Der har Stortinget og Regjering hatt tillit til styrene ved inst. (hvor ansatte og studenter har flertall).

Sivert Bjørnstad
2021-10-13 15:23:49

@EllenSReitan Hvilke konkrete klimagrep er du mest fornøyd med, og hvor mye vil disse kutte utslippene med?

Sivert Bjørnstad
2021-10-13 15:15:10

RT @knutandresande: @sbjoernstad Er dette et skjult "ja" til ACER? Regjeringen vil: Arbeide for at det nordiske og europeiske kraftsamarbei…

Sivert Bjørnstad
2021-10-13 15:15:04

@knutandresande Godt sett!

Sivert Bjørnstad
2021-10-13 15:04:36

Med Senterpartiets «mer aktive Europa-politikken», så blir det vel slutt på Acer nå da? Noen som har sett noe om det i plattformen? #hurdal

Laster...
Laster...