Beta
Søket ga 522 treff.

Regjeringen har i dag, som varslet, lagt fram et stramt budsjett for å sikre et trygt hverdagsliv og arbeidsplasser, redusere prisstigninga og styrke beredskapen. \n\nPå eget felt er jeg svært fornøyd med at det legges opp til en storstilt satsing på energieffektivisering. Den beste og billigste energien er den vi ikke bruker.

Nær 18 timer med trontaledebatt er over. Jeg tok opp behovet for at energipolitikk ikke bare må handle om behovet for ny kraft gjennom utbygging men også energieffektivisering. Vekst er ikke alltid å forbruke mer, men å forvalte bedre. \n\nNå behandler Stortinget regjeringens forslag om at sikringsordningen på strøm også skal være på 90 prosent når prisen overstiger 70 øre/kWh for september, på samme måte som det allerede er vedtatt for oktober, november og desember. Forslaget får bredt flertall.

Gode legetjenester handler om trygghet. Senterpartiet og Kjersti Toppe har gjennom år kjempet for å styrke og redde fastlegeordningen🩺. Se innlegg fra Toppe i 2018 nedenfor👇🏻. Nå styrker regjeringen ordningen med 690 millioner. Det kommer i tillegg til den styrkingen man fikk til for inneværende år da man tiltrådte i fjor med 100 millioner kroner.

I et budsjett som er varslet stramt finner regjeringen plass til å kutte dieselavgiftene med én milliard kroner. Kuttet vil primært hjelpe anleggsnæringen, men også bensin- og dieselbiler vil få reduserte avgifter.\n- Vi reduserer avgiften der òg. Men i praksis er det egentlig anleggsarbeiderne som vil merke dette, sier Vedum.

I dag er det Trontaledebatt. Det er et krevende bakteppe for debatten med krig i Europa, forsyningsproblemer, inflasjon og innstramming i økonomien både for folk og land. \n\n-Dette betyr en kronglete vei framover. For Senterpartiet er det tre pilarer som vil være en slags veiviser for oss. Det er å bidra til;\n1) trygghet for landet vårt og for folks økonomi\n2) økt nasjonal kontroll over naturressursene \n3) å ta hele landet i bruk, sa vår parlamentariske leder Marit Arnstad da hun holdt Senterpartiets hovedinnlegg.\nLes hele Marits innlegg her👇🏻

Høytidelig og god stemning på Østfoldbenken før H.M. Kongen kommer for å åpne Stortinget!

Da er vi i gang med det 167. Storting. Navneopprop og valg av presidentskap. Til uka kommer Kongen, trontaledebatt og fremleggelse av statsbudsjett for 2023. Det blir en lang og krevende høst.

Krevende tider krever djerve grep. Bruk av våre felles naturressurser har historisk kommet oss som felleskap til gode. Sånn skal det fortsatt være. Derfor innføres det nå grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. \n\nDessuten innfører regjeringen et høyprisbidrag for kraftselskapene på kraftpriser over 70 øre/kWh. Det vil gi en stimulering for kraftselskapene til å tilby forutsigbare fastprisavtaler til akseptable priser. \n\nI sum gir dagens grep en omfordeling i en krevende tid.

Kraftbransjen sår tvil om fastprisavtalene på strøm. \n-Om ikke kraftselskapene tar de politiske signalene nå, må vi som eiere – altså stat og kommune – bruke eiermakten for å ta en tilstrekkelig andel av kraften av børs, sier jeg til NRK.

Senterpartiets kamp for å opprettholde høyskolen på Nesna har blitt forsøkt latterliggjort av våre motstandere. I dag besøkte forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe Indre Østfold, der han fikk høre om og møte studenter ved studiested Mysen der både Fagskolen i Viken og Høyskolen i Østfold har tilbud. Studentene var krystallklare på at det var avhørende viktig med lokalt studietilbud. Sånn sett kan vi si at Mysen er Indre Østfolds svar på Nesna.

Nå starter regjeringen arbeidet med å styrke kommunenes sjølstyre i arealsaker! Det er en gledelig nyhet, særlig for kommuner som er opptatt å styrke bygdene og sikre spredt bosetning!

Stortinget får i dag en energipolitisk redegjørelse fra olje- og energiministeren, men først møtte jeg medlemmer av alternativ energikommisjon, blant annet Saxe Frøshaug. Vi er enige om målene; nok og rimelig kraft, og nasjonal kontroll over energipolitikken.

Uka både starta og ble avslutta med småkraft. Mandag besøkte jeg Sør-Fron og ordfører Ole Muriteigen der et prosjekt etter over ti års kamp mot byråkratiet endelig er under realisering. Heldigvis har vi nå ei regjering som jobber for enklere konsesjonsprosesser og kortere saksbehandlingstid.

Endelig! Partene i arbeidslivet og regjeringen ble i dag enige om en strømordning for næringsliv som sliter med de høye strømprisene. I tillegg vil et nytt fastprisregime gi forutsigbarhet fra nyttår.\nRegjeringen leverte i dag også en bedring av ordningene for frivillighet og idrett, samt til matproduksjon. \nDet er krevende tider for mange - dette vil bidra til å gjøre børa litt enklere å bære.

Vi trenger mer kraft framover og småkraft er et av svarene. Da må vi legge til rette for slik utbygging. Papirmølla må reduseres og samfunnet må i større grad spille på lag med de som vil bygge ut.

Regjeringen sender ulvedommen til Høyesterett. Dette er viktig fordi vi ikke kan ha en ulveforvaltning som handler i strid med Stortingets føringer.

I en situasjon med kritisk høye strømpriser og en mulig forsyningskrise på norsk kraft der vi nær hver dag får bevis på at norsk sjølråderett på energifeltet er avgitt til overnasjonale organ vil Høyre knytte oss enda tettere til det europeiske energimarkedet😳Forstå det den som kan. For Senterpartiet er det et mål å få mer kontroll med energipolitikken, vi sier nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

Nyttig møte med domstolene i Østfold på Mysen med kollegaer på Østfoldbenken. Nye tinghus i Halden og på Mysen står høyt på prioriteringslista.

For drøyt tre år siden møtte jeg folk i Nord-Østerdalen. Frustrasjonen over en rovdyrpolitikk som gikk utover næringsgrunnlag og lokalsamfunn var stor. I går var jeg tilbake. Nå var det en annen stemning. Nå oppleves det at det lyttes og handles. Sist var regjeringens beslutning om å fremskynde lisensjakta på jerv til starten av reinsjakta for å øke mulighetene for vellykket lisensfelling. Regjeringa følger opp målet om en mer restriktiv rovviltpolitikk for at vi skal kunne fortsette å produsere mat på rene ressurser og fordi vi skal lytte til se som opplever rovdyra på nært hold.

Energimarkedets veier viser seg gang etter gang som uransakelige, og er vanskelig å forstå for noen enhver. Når nettselskapene nå varslet kraftige prisøkninger i nettleia som følge av økte kostnader knyttet til tap i regionalnettet, tar regjeringa grep for å unngå dette. Det kommer både folk og næringslivet til gode. Så fortsetter selvfølgelig jobben for strømstøtte til næringslivet, og ikke minst tiltak for en mer normal og levelig strømpris.

Laster...
Laster...