Beta
Søket ga 3637 treff.
Guri Melby
2023-09-20 16:09:14

Fantastiske nyheter! Regjeringen skroter sitt eget forslag om å innskrenke innsynsretten. Det har Venstre og en rekke organisasjoner og mediehus vært sterkt i mot. Dette er en gledens dag.\n\nSjeldent har det vært viktigere at folk har muligheten til å kikke oss politikere i kortene. Åpenhet er nødvendig for tillit. Vi trenger mer åpenhet, ikke mindre.

Guri Melby
2023-09-16 17:50:24

Jeg er så glad for at en av våre aller dyktigste lokalpolitikere nå har kapret ordførervervet! I Oppdal gjorde Elisabeth Hals og resten av den fantastiske Venstre-gjengen et fantastisk valg og ble største parti. Gjennom forhandlinger har de nå også sikret at Oppdal får ei veldig dyktig dame i ordførerstolen!\n\nElisabeth ble litt overraskende varaordfører etter forrige valg, og i den rollen har hun vist oppdalingene hva som bor i henne. I Venstre-sammenheng har hun vært en tydelig og viktig stemme for distriktspolitikk, for å ta vare på naturen og for en næringspolitikk tilpasset både bygd og by. Hver gang jeg...

Guri Melby
2023-09-12 20:23:25

Tusen takk til deg som stemte Venstre! Bli gjerne med på laget for å ta Norge framover, på venstre.no/blimedlem 💚

Guri Melby
2023-09-12 00:10:34

Tusen takk til alle som stemte for et grønnere og friere lokalsamfunn 💚 \n\nMed deres tillit skal vi ta Norge framover. Vi skal ta vare på mer natur, skape et yrende næringsliv, gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg og skape en skole som gir elevene stjerner i øynene.\n\nTusen, tusen takk! 💚

Guri Melby
2023-09-11 17:42:03

Det er valgdag og jeg vil benytte dagen til å løfte fram noen av demokratiets helter. Valgkampens helter er alle de tusener frivillige fra alle parti som kjemper for saker de brenner for og står på for å gjøre kommunen de bor i enda litt bedre. Jeg blir så imponert av Anders som stiller opp i time etter time for å stå med lister på valgdagen i sitt aller første valg og av Julie som har sagt ja til å stå på liste for første gang. Og jeg blir inspirert av ildsjeler som Odd Einar som aldri gir seg, selv...

Guri Melby
2023-09-11 17:41:55

Det er valgdag og jeg vil benytte dagen til å løfte fram noen av demokratiets helter. Valgkampens helter er alle de tusener frivillige fra alle parti som kjemper for saker de brenner for og står på for å gjøre kommunen de bor i enda litt bedre. Jeg blir så imponert av Anders som stiller opp i time etter time for å stå med lister på valgdagen i sitt aller første valg og av Julie som har sagt ja til å stå på liste for første gang. Og jeg blir inspirert av ildsjeler som Odd Einar som aldri gir seg, selv...

Guri Melby
2023-09-10 22:46:19

I morgen er det valgdag. Nå er det opp til deg å bestemme hvordan din kommune skal styres de neste fire årene. \n\nNår du stemmer på Venstre, stemmer du for at kommunen du bor i skal kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen. Du stemmer for å prioritere skolen, så alle barn og unge får et godt og trygt skolemiljø. For at næringslivet skal blomstre. For at folk som sliter møtes med hjelp - ikke straff eller fordommer.\n\nJeg mener stemmeseddelen er det kraftigste virkemiddelet i demokratiet. Når du stemmer på Venstre, stemmer du på at vi tar Norge framover -...

Guri Melby
2023-09-10 22:33:54

I morgen er det valgdag. Nå er det opp til deg å bestemme hvordan din kommune skal styres de neste fire årene. \n\nNår du stemmer på Venstre, stemmer du for at kommunen du bor i skal kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen. Du stemmer for å prioritere skolen, så alle barn og unge får et godt og trygt skolemiljø. For at næringslivet skal blomstre. For at folk som sliter møtes med hjelp - ikke straff eller fordommer.\n\nJeg mener stemmeseddelen er det kraftigste virkemiddelet i demokratiet. Når du stemmer på Venstre, stemmer du på at vi tar Norge framover -...

Guri Melby
2023-09-10 08:25:21

Vi trenger en barnehagegaranti rett etter endt permisjon, for dagens ordning er en likestillingsfelle. \n \nJeg mener det er på høy tid å etablere et mer fleksibelt tilbud, hvor man får plass når det passer for familien – ikke kommunen. Derfor bør retten til barnehageplass gjelde fra den betalte foreldrepermisjonen slutter, uansett barnets alder. Det går Venstre til valg på og det snakker Isabelle Kristine Ringnes og jeg om i VG. \n \nEr du enig? Da bør du stemme Venstre i år 💚

Guri Melby
2023-09-09 10:26:41

Hjelp er bedre enn straff 💚 \n\nJeg mener at ruspolitikk må være basert på kunnskap, ikke fordommer. Ruspolitikken må sette mennesket i sentrum og gi folk mulighet til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte rusavhengighet med hjelp og behandling, ikke med straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere væresteder for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.\n\nStem Venstre for en human rusomsorg!

Guri Melby
2023-09-08 21:27:19

Venstre lover billigere og bedre kollektivtransport! For at livet ditt skal bli enklere og for å kutte utslipp🌱🚌⛴️ \n\nVi vil kutte prisen på månedskort med 250 kroner nasjonalt. Men noen kommuner vil vi også gå lengre: Oslo Venstre lover for eksempel makspris på 499 kroner i måneden for å reise med buss, trikk og t-bane internt i Oslo, med halv pris for studenter 💪 I andre kommuner er det kanskje ikke prisen som er viktigst, men hyppigere avganger. \n\nUansett mener vi at kollektivtransport er bra for klimaet, folkehelsa og lommeboka, og skal prioriteres 💚 Stem Venstre for billigere kollektivtransport.

Guri Melby
2023-09-08 18:51:26

På plass i Stavanger og snart klar for valgkampens siste partilederdebatt💚 \n\nSpent og klar, men gleder meg litt til det er overstått 😅 Skal du se på? Kl 2005 på NRK1!

Guri Melby
2023-09-08 11:38:07

Er du student, men har ikke stemt enda? I dag er den siste dagen du kan forhåndsstemme i din studieby. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen du er folkeregistrert. Vi i Venstre er opptatt av at du skal ha en god studietid 🧑‍🎓 Her er noen grunner til å bruke din stemme på oss 💚\n\nVi har 5 tiltak for å styrke studentøkonomien og øke trivselen i studietida:\n1. Bygge 3000 nye studentboliger 🏢\n2. Kutte prisen på månedskort 🚌\n3. Tilby flere lavterskeltilbud for studenters psykiske helse 🧠\n4. Øke studiestøtten til 1,5 G, så studenter får i snitt 3600kr mer...

Guri Melby
2023-09-08 08:30:04

Ingen politikere skal ta hemmelige beslutninger og skjule prosessen fra innbyggerne 🤝\n\nVenstre mener at mer åpenhet styrker demokratiet. Vi ønsker at alle i kommunen skal ha mer tillit til at politiske prosesser foregår på en god og ryddig måte. Derfor vil vi prioritere mer innsyn og innbyggermedvirkning i politiske prosesser. \n\nJeg garanterer at alle kommuner hvor Venstre får en hånd på rattet, skal gi innbyggerne mer åpenhet etter valget, ikke mindre. Stem Venstre 11. september 💚

Guri Melby
2023-09-07 17:01:13

100 timer til valglokalene stenger! 👀💚 Har du bestemt deg? Vi håper du har landet på Venstre allerede, men om ikke så lytt gjerne til denne videoen og la lokale venstrepersoner overbevise deg.\n\n Godt valg! 🗳️

Guri Melby
2023-09-07 15:07:20

Lærerne går på jobb hver eneste dag for å gjøre den jobben de brenner for: Å gi våre barn og unge den dannelsen og utdannelsen de trenger videre i livet 😍🧑‍🏫\n\nDet har blitt vanskeligere, blant annet fordi de har fått så mange nye oppgaver som går utover tiden til å være lærer. Mange lærere slutter i jobbene sine og søkertallene til lærerutdanningene har falt som en stein.\n\nRegjeringen sa ifjor at det ikke var noen krise, og de har kuttet i penger og viktige tilbud til lærerne. Regjeringen har ingen troverdige løsninger på lærerkrisen ❌, men det har Venstre 💚\n\nVenstre vil...

Guri Melby
2023-09-07 11:33:30

Dyr fortjener trygge, gode liv 💚\n\nDyr har en egenverdi ut over den nytteverdien de har for oss mennesker og for samfunnet. Kunnskapen om dyrevelferd og dyrenes vilkår har blitt stadig bedre, da må politikken følge etter. \n\nVenstre vil:\n🐴 Jobbe for at det etableres gode og forpliktende samarbeidsforum mellom kommuner og dyrevernorganisasjoner.\n🐶 Tydeliggjøre hvilke offentlige instanser som har ansvar for å ivareta skadde dyr.\n🐷 Jobbe for at kommunene har egne dyrevelferdsplaner.\n🐱 Jobbe for at dyrevelferd ivaretas i arealplane\n\nDyra har ikke en stemme, men det har du. Bruk stemmeretten - stem Venstre! 💚

Guri Melby
2023-09-07 06:43:38

Antallet unge som var i skole eller jobb gikk opp hvert år fram til 2021. Men etter pandemien har utviklingen dessverre gått i feil retning. I fjor var det minst 15 000 unge utenfor skole og arbeid. \n\nVi må gjøre mer for de som sliter med å komme seg igjennom grunnskolen og videregående. Og jeg synes regjeringspartiene gjør for lite for å gjennomføre alle tiltakene i fullføringsreformen jeg la fram som kunnskapsminister. Tiltak for å få flere med. \n \nVenstre vil blant annet: \n📚 Innføre et 11. skoleår for de som trenger et ekstra år for å fullføre ungdomsskolen. Det...

Guri Melby
2023-09-06 07:54:27

Venstre vil alltid prioritere skolen 📚 Fordi en god utdanning utjevner forskjeller og gir barn frihet og muligheter i livet. Venstres mål er å skape en skole som ser alle elever, og som klarer å gi mestring og læringsglede for alle.\n\nStem Venstre for en mer motiverende skole for elever og lærere 💚\n\nDu kan lese mer om vår politikk for skolen her: www.venstre.no/skole

Guri Melby
2023-09-05 19:23:58

9,4! 🥳 Jeg er så utrolig stolt over Unge Venstres innsats i årets skolevalgkamp! Gratulerer med et brakvalg @ungevenstre og @anebrvk ! For klimaet, for en mer motiverende skole og for de faller utenfor 💚

Laster...
Laster...