Beta
Søket ga 522 treff.

Takk til Trøndelag og Heim Senterparti for en svært interessant dag om energi, prosessindustri og energieffektivisering!

Så glad ble vi for at Hvaler får sommerpoliti! Hvaler kommune har siden lensmannskontoret ble lagt ned i 2017 ønsket seg tilstedeværende kontor på sommeren. Ordfører Mona Vauger strekker derfor hendene i været når vi i dag kommer med nyheten om at kommunen får ønsket oppfylt! #nærfolk

Siste kontordag på Stortinget i dag. Kollega Kjerstin Wøyen Funderud og jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år! Måtte menneskeheten finne fred i 2023💫

I statsbudsjettet💰 som ble vedtatt👍🏼 torsdag ble det endelig satt av penger for å starte re-etablering av et beredskapslager for korn🌾. Den sikkerhetspolitiske situasjonen understreker viktigheten av dette, så det er smått utrolig at Høyre fjernet denne satsingen i sitt forslag. Her bilder fra Østfoldkorn sitt anlegg i Sarpsborg tatt i forbindelse med valgkampen i fjor da Senterpartiet hadde dette som en av våre viktigste saker.

I går ble statsbudsjettet vedtatt. Der er det mange store og små satsinger. Et av de vedtakene jeg er mest fornøyd med er at det ble satt av penger til å starte med mudring av Borg havn i Fredrikstad. Det er viktig for å bevare og trygge arbeidsplasser, sikre matberedskapen og forsvarsberedskapen.

Regjeringens budsjett var i utgangspunktet et historisk budsjett for omfordeling, beredskap og sikkerhet i en krevende tid og innenfor en trygg økonomisk ramme.\n\nI dag ble Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV enige om budsjettet for neste år ved sterkt å styrke de med lav og middelsinntekt gjennom skatte- og avgiftslette. \n\n✅Barnetrygden økes, enslige forsørgere får\n5000 kroner mer.\n✅Minstepensjonene økes varig med 4000 kroner.\n✅Støtten til matsentralene økes.\n✅Uføre på minsteytelse får en engangsutbetaling på 3000 kroner.\n✅Elavgiften reduseres for månedene januar-mars og strømstøtten videreføres.\n✅Drivstoffavgiftene reduseres, særlig på anleggsdiesel ved at grunnavgiften på mineralolje fjernes.\n✅ Støtten til heldøgns omsorgsplasser videreføres.

Gratulerer med dagen alle nei-folk! Denne flotte Oddvar Torsheim plakaten henger på kontoret mitt og minner meg stadig på at EUs ensretting ikke er løsningen hverken på utfordringene i Sunnfjord eller i kongeriket forøvrig! Ja til samarbeid - nei til union!

Pandemien reduserte grensehandelen og skapte nye arbeidsplasser både i varehandelen, landbruket og næringsmiddelindustrien. I dag kom nye tall som viser at grensehandelen nærmer seg gamle høyder. Samtidig foreslår Høyre økte matpriser gjennom å innføre CO2-avgift på landbruk, emballasjeavgift på melk og kakao-produkter og økt pris på drivstoff. \nDet er som å be om ytterligere økt grensehandel. Heldigvis har regjeringen gjennom landbruksoppgjøret redusert prisstigningen på mat her hjemme sammenliknet med andre land, og foreslått å redusere avgiftene for diesel, bensin og mineralolje med én milliard kroner.

En god dag for kommunene i Østfold! I dag kom nemlig nyheten om at regjeringen med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik i spissen sørger for at kommunene får full kompensasjon for utgifter de har hatt i forbindelse med pandemien. Det betyr at staten stiller opp med 7,3 milliarder kroner til kommunene for å dekke de økte utgiftene i 2022.

Det er verdt å merke seg at der Senterpartiet og regjeringen i budsjettet senker📉 drivstoffavgiftene for blant annet anleggsbransjen varsler Høyre en økning📈 Pumpeprisen på en typisk dieselblanding vil med Høyres budsjett øke med ca 80 øre inkludert mva og på en typisk bensinblanding med ca 40 øre inkludert mva. Pumpeprisen på anleggsdiesel vil øke med ca 1,45 kroner eksklusive mva. Det vil bety en stor økning i kostnader for næringsliv, særlig for anleggsbransjen.

Møte med urfolksrepresentanter fra Brasils regnskog🌴🌴🌴 på klimatoppmøte i dag. De har fått nytt håp etter at president Bolsenaro tapte valget, og Lula de Silva vant. De siste årene har vært skrekkelige for regnskogen og klimajobben. Med ny regjering er et av de viktigste landene igjen ombord for å stanse tap av regnskog og stanse klimaendringene.

Gamlebyen i Fredrikstad er en av Østfolds store attraksjoner. Derfor er det gode nyheter når staten nå ønsker å bidra til å skape mer liv i Gamlebyen i Fredrikstad ved å selge kaserna for utvikling!

Nå har regjeringen lagt til rette for at kraftselskapene kan tilby næringsliv og husholdninger fastprisavtaler, ved en skatteendring som i praksis tar en del av strømmen av børs. I en tid med svært svingende kraftpris i spotmarkedet vil dette være et godt alternativ som sikrer forutsigbarhet. \nNå er det opp til kraftbransjen å tilby gode avtaler!

I dag ble det 🤝-enighet mellom regjeringspartiene Sp og Ap og SV i Stortinget om ⚡️strømstøtteordning for næringslivet. Det er bra. Ordningen har støtte fra NHO, Virke og LO. Dessuten fikk man forhandlet på plass 💰penger til utsatte nærbutikker, blant annet i Aremark! Uten nærbutikken dør lokalsamfunnet!

Har hatt gleden av å lede nominasjonsmøte i Østfold Senterparti sammen med Skiptvet-ordfører Anne-Grethe Larsen😀 Møtet nominerte Annette Lindahl Raakil, Fredrikstad som partiets første kandidat, mens Mattis Minge fra Havnås ble valg som 2. kandidat. Videre følger Elin Tvete, Fredrikstad, Håkon Tolsby, Aremark, Elise Lilletorp Lien, Rakkestad og Jens Bakke fra Halden.

Det her er så bra. Regjeringen sørger for nasjonalt eierskap og kontroll med en av landets største eiendommer som eller risikerte å havne på utenlandske hender.\n

Da er energi- og miljøkomiteen i gang med todagers høring på statsbudsjettet. Et nittitalls organisasjoner, bedrifter og virksomheter skal si sin mening. Høringer er en viktig del av folkestyret for å belyse konsekvenser og meningsforskjeller før vedtak fattes.

En kan si at det er mange utfordringer om dagen. Dette er ikke en av dem. At eierne av vindkraft i Norge må betale for bruk av naturen og skatte til samfunnet der de er etablert er ingen skandale, tvert om er det på høy tid.

I dag er det verdensdagen for mental helse. Kollega Kjerstin Wøyen Funderud skriver i Dagsavisen👇🏻\n\nSå vil jeg også få sitere prest Per Anders Nordengen fra en tidligere markering av verdensdagen for mental helse som vi hadde i gamle Trøgstad, og som jeg mener stadig har mye for seg:\n-Husk å være takknemlig for alt vi har. Sutring gjør oss sykere!\n\nDet er lov å bry seg! Alt er ikke bare det du ser.

Regjeringen styrker beredskapen, eller sagt på en annen måte øker forsikringspremien for oss alle!\n✔️Forsvaret styrkes med syv milliarder kroner.\n✔️Matberedskapen styrkes - beredskapslager for korn gjenopprettes.\n✔️Den sivile beredskapen styrkes med over 400 millioner kroner.

Laster...
Laster...