Beta
Søket ga 355 treff.

Her er oversikt over de nasjonale tiltakene! Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak, disse finner du på din kommunes nettside. Andre spørsmål om korona? Se helsenorge.no/koronavirus Tusen takk for at du er med på krafttaket for å unngå en ny smittebølge💜 #koronaNorge #korona

Klart språk er viktig! Husk å nominer dine kandidater til klarspråkprisene 2021 🥇🥈🥉

Statsrådene Linda Hofstad Helleland og Nikolai Astrup er i rute og har pynta juletreet🎄🌟 Gjetter dere riktig eier av de to trærne?

Har du planer om å pusse opp eller gjøre endringer på boligen din? Nå foreslår regjeringen å gjøre reglene enklere . I dag kan det være vanskelig å vite hvilke regler og krav som gjelder. I tillegg må man ofte oppfylle tekniske krav som er beregnet for nybygg. Mange eiere har erfart at det er både vanskelig og kostbart å få til. Her kan du lese mer om innholdet i det nye forslaget: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-vil-gjore-det-enklere-a-endre-boliger-og-bygg/id2815130/ Foto:Unsplash/Eric Mclean

Statsråd Linda Hofstad Helleland kommenterer den nye stortingsmelding om nasjonale minoriteter som legges frem i dag. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-stortingsmelding-om-nasjonale-minoriteter/id2814611/

Statsråd Linda Hofstad Helleland kommenterer den nye stortingsmelding om nasjonale minoriteter som legges frem i dag. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-stortingsmelding-om-nasjonale-minoriteter/id2814611/

Gratulerer til Hedvig som vinner av Den gylne hjelm! 🥳👏🏽🏆Hun har engasjert seg sterkt i arbeidet mot trakassering og diskriminering på byggeplass! Statsbygg deler ut Den gylne hjelm til prosjekter som utmerker seg i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø siden 2008. I år går altså prisen for første gang ikke til et prosjekt, men til en ildsjel.

By- og levekårsutvalet har kartlagt omfanget av levekårsutfordringar i og omkring dei større byane i Noreg. Onsdag kl. 13.15 vil utgreiinga bli presentert av utvalsleiar Frank J. Jensen. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil kommentere resultata. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil også seie noko.

By- og levekårsutvalet har kartlagt omfanget av levekårsutfordringar i og omkring dei større byane i Noreg. Onsdag kl. 13.15 vil utgreiinga bli presentert av utvalsleiar Frank J. Jensen. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby vil kommentere resultata.

Valget neste år skal gjennomføres som planlagt, men det vil kreve mer ressurser og forberedelser av kommunene dersom det fortsatt er smitteutbrudd. Derfor foreslår regjeringen å innføre midlertidige regler for valget i 2021. Forslagene ble sendt på høring i dag. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/legger-til-rette-for-et-trygt-valg-neste-ar/id2814526/

Friske koronamidler fra regjeringen baner vei for offentlig-privat samarbeid i 17 havner langs hele kysten! Privat næringsliv bruker helt ny teknologi til å samle inn detaljerte data om bunnforhold og egenskapene på kaiene på oppdrag fra Kartverket. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup var torsdag denne uken sammen med kartverkssjef Johnny Welle og representanter fra Terratec og Oslo Havn KF for å teste løsningen.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterer til digitalt seminar: Hvordan nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen under pandemien? Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet og Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, vil også delta. Seminaret streames på regjeringen.no og Facebook torsdag 10. desember klokken 09.30 - 11.30.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterer til digitalt seminar: Hvordan nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen under pandemien? Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet og Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, vil også delta. Seminaret streames på regjeringen.no og Facebook torsdag 10. desember klokken 09.30 - 11.30.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterer til digitalt seminar: Hvordan nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen under pandemien? Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet og Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, vil også delta. Seminaret streames på regjeringen.no og Facebook torsdag 10. desember klokken 09.30 - 11.30.

På attenårsdagen sin flyttet Linda Hofstad Helleland fra hjembygda Klæbu 🏡, til storbyen Trondheim🏢. Slik ble hun del av en trend vi har sett i alle land rundt oss; unge som flytter mot byene. Fredag fikk hun overrakt rapporten fra Distriktsdemografiutvalget, som har sett på hvilke utfordringer demografiendringene får for distriktene. Helleland mener arbeidsplasser er fundamentet for det gode livet på bygda.

- Vi gratulerer Oslo kommune ,Fylkesmannen i Oslo og Viken, Senter for oljevern og marint miljø og Offshore Simulator Centre AS for å ha laga dei beste døma på bruk av geodata til gode og nyttige føremål, seier Nikolai Astrup. Se meir om løysingane her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/diplom-for-geodata-mot-korona-og-strandsoppel/id2789852/ Kartverket

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottek ei utgreiing om konsekvensar av demografiutfordringar i distrikta. Hendinga skjer i ein digital pressekonferanse 4. desember kl. 10.00

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland mottek ei utgreiing om konsekvensar av demografiutfordringar i distrikta. Hendinga skjer i ein digital pressekonferanse 4. desember kl. 10.00

Statsminister Erna Solberg og 13 andre verdensledere har lagt en felles plan for havet. Vi presenterer Norges tiltak sammen med Havforskningsinstituttet, Equinor, WWF Verdens naturfond, Skretting Norge, Norges Rederiforbund og Aker Solutions.

Laster...
Laster...