Beta
Søket ga 3637 treff.
Guri Melby
2023-10-09 13:11:47

Det er grunn til å stille spørsmål ved om den økningen som ligger i forsvarsbudsjettet vil dekke de behovene vi har for å øke vår egen forsvarsevne. Ut over militær støtte til Ukraina, er det ikke rom for andre, større satsninger innenfor vårt eget forsvar med dette budsjettforslaget. Norge trenger å fylle lagrene, sikre reservedeler og investere i utstyr og personell. Venstre vil nå gå grundig inn i budsjettet, der vårt mål er å sikre at Ukraina får støtte ut fra det behovet de har og samtidig sørge for at norsk forsvarsevne, både på kort og lang sikt, øker i...

Guri Melby
2023-10-08 16:21:30

Det er rystende å se den dramatiske situasjonen som utspiller seg i Israel og på Gazastripen det siste døgnet. \n\nJeg fordømmer Hamas sine terrorangrep på det sterkeste. Det er dypt tragisk at så mange israelere og palestinere har mistet livet. \n\nNå må begge parter gjøre det de kan for å unngå ytterligere eskaleringer. \n\nMine tanker er hos de uskyldige sivile på begge sider av konflikten. Som alltid er det uskyldige barn, kvinner og menn som lider umenneskelige prøvelser i slike situasjoner. \n\nJeg håper instendig at konflikten deeskaleres raskt, men jeg frykter dessverre det motsatte.

Guri Melby
2023-10-06 14:27:44

Støre og Vedums statsbudsjett er dårlig nytt for norsk næringsliv, klimakutt og lommeboken til folk flest. Med dette budsjettet abdiserer regjeringen i kampen mot inflasjonen, og overlater hele jobben til Norges Bank. Jeg mener vi politikere må gjøre det vi kan for å lette presset på norsk økonomi og nordmenns privatøkonomi. Da må vi holde igjen på oljepengebruken og prioritere de som trenger det mest.\n \nBudsjettet bidrar heller ikke til å få oss ut av klima- og naturkrisen:\n \n🌱 Vi når ikke klimamålene våre. Det ser vanskeligere og vanskeligere ut å komme oss i mål med klimakuttene vi har lovet....

Guri Melby
2023-10-06 14:22:52

Støre og Vedums statsbudsjett er dårlig nytt for norsk næringsliv, klimakutt og lommeboken til folk flest. Med dette budsjettet abdiserer regjeringen i kampen mot inflasjonen, og overlater hele jobben til Norges Bank. Jeg mener vi politikere må gjøre det vi kan for å lette presset på norsk økonomi og nordmenns privatøkonomi. Da må vi holde igjen på oljepengebruken og prioritere de som trenger det mest.\n \nBudsjettet bidrar heller ikke til å få oss ut av klima- og naturkrisen:\n \n🌱 Vi når ikke klimamålene våre. Det ser vanskeligere og vanskeligere ut å komme oss i mål med klimakuttene vi har lovet....

Guri Melby
2023-10-06 11:47:41

Streng sosial kontroll og manglende tilgang på utdanning og inntektsgivende arbeid gjør det umulig for kvinner å leve et fritt liv. Jeg håper denne tildelingen kan bidra til å styrke kvinners menneskerettigheter i både Iran og i resten av verden.

Guri Melby
2023-10-06 11:47:40

Det brutale regimet må nå få et tydelig signal fra verdenssamfunnet om at fengsel og tortur ikke kan stilne ropet om rettferdighet for alle. I mange land har kvinners rettigheter gått i feil retning de siste årene.

Guri Melby
2023-10-06 11:47:40

Jeg vil gratulere Narges Mohammedi med Nobels fredspris. Det er et veldig godt valg og en viktig pris for kvinners rettigheter og for universelle menneskerettigheter. Narges sitter i fengsel for sitt menneskerettighetsarbeid i Iran.

Guri Melby
2023-10-06 11:35:29

Jeg vil gratulere Narges Mohammedi med Nobels fredspris. Det er et veldig godt valg og en viktig pris for kvinners rettigheter og for universelle menneskerettigheter. \n\nNarges sitter i fengsel for sitt menneskerettighetsarbeid i Iran, og jeg håper det brutale regimet nå får et tydelig signal fra verdenssamfunnet om at fengsel og tortur ikke kan stilne ropet om rettferdighet for alle. I mange land har kvinners rettigheter gått i feil retning de siste årene, der streng sosial kontroll og manglende tilgang på utdanning og inntektsgivende arbeid gjør det umulig for kvinner å leve et fritt liv. \n\nJeg håper denne tildelingen kan...

Guri Melby
2023-10-05 19:59:51

Gratulerer med dagen til alle lærere! 💪📚 Takk til alle dere som hver dag går på jobb for å gi barna våre frihet og muligheter i livet.\n\nDyktige lærere er det viktigste for å sikre opplæring av god kvalitet på alle skolen over hele landet. Derfor vil vi:\n\n✏️Vi vil motvirke frafallet fra læreryrket, blant annet gjennom mer variert praksis i lærerutdanningen. Lærerstudenter bør få erfaring med alle deler av læreryrket gjennom skoleåret. \n✏️ Nyutdannede lærere må få nødvendig oppfølging og veiledning i starten av karrieren. \n✏️ Vi vil se flere lærere med ulik fagbakgrunn, og vi vil sikre at eleven har...

Guri Melby
2023-10-05 13:36:42

Før henne har utmerkelsen gått til Bjørnstjerne Bjørnson i 1903 og Knut Hamsun i 1920. \n\nFor en dag for Fosse, norsk litteratur og for nynorsken!

Guri Melby
2023-10-05 13:36:41

Gratulerer så mye til Jon Fosse med Nobelprisen i litteratur, verdens viktigste litteraturpris! Kun tre nordmenn har mottatt prisen før ham og det er nesten 100 år siden sist, da Sigrid Undset mottok prisen i 1928.

Guri Melby
2023-10-05 13:21:11

Enormt!! Gratulerer så mye til Jon Fosse med Nobelprisen i litteratur, verdens viktigste litteraturpris! \n\nMed dette trer Fosse inn i nobelt selskap. Kun tre nordmenn har mottatt prisen før ham og det er nesten 100 år siden sist, da Sigrid Undset mottok prisen i 1928. Før henne har utmerkelsen gått til Bjørnstjerne Bjørnson i 1903 og Knut Hamsun i 1920. \n\nFor en dag for Fosse, norsk litteratur og for nynorsken!

Guri Melby
2023-10-04 18:21:22

Venstre åpner stortingssesjonens første dag med å legge inn et omfattende forslag for mer åpenhet i politiske prosesser. \n\nVi står midt i en tillitskrise. Og veien til tillit, er mer åpenhet.\n\nDerfor foreslår vi blant annet:
💚 Lobbyregister på Stortinget
💚 Styrkede klagemuligheter om man får avslag på innsynssøknad 
💚 Opprette et uavhengig klageorgan for innsynssaker 
💚 Innføre sanksjoner for brudd på offentlighetsloven 
💚 Innføre et oppdatert aksjonærregister i sanntid

Guri Melby
2023-10-04 10:32:08

Åpenhet er et avgjørende premiss for et liberalt demokrati. Innsyn, sterke institusjoner, en fri uavhengig presse og frivillige organisasjoner gjør oss sterke i kampen mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon.\n\nHabilitessakene vi har sett i sommer rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Venstre er klar på at vi trenger mer åpenhet, ikke mindre. \n\nDerfor foreslår Venstre i dag ni forslag for mer åpenhet i politiske prosesser. Blant annet lobbyregister på Stortinget som Venstre, som foreslått tidligere. Den gang stemte de store partiene det ned. Nå håper jeg de ser hvor nødvendig dette er for...

Guri Melby
2023-10-03 20:21:25

For en dag! ✨ I dag fant den høytidelige åpningen av Stortinget sted, hvor Kongen på vegne av Regjeringen holdt sin trontale. I morgen samles vi igjen for å debattere trontalen. \n\nDa vil vi i Venstre løfte et representantforslag om mer åpenhet i offentlige organer. Åpenhet er et viktig premiss for et liberalt demokrati, og den er helt grunnleggende for tilliten til det norske politiske systemet. \n\nÅpenhet, innsyn, sterke institusjoner, en fri uavhengig presse og frivillige organisasjoner gjør oss sterke i kampen mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon. Vi håper de andre partiene vil støtte vårt forslag.\n\nMen mer om det i...

Guri Melby
2023-10-03 20:05:44

En litt annerledes dag på jobben - i dag trakk vi i bunad eller dress, sang både Kongesangen og Ja, vi elsker, i anledning den høytidelige åpninga av det 168. Storting. Selv var jeg en del av en gruppe på sju som hadde som ansvar å lede Kongen med følge trygt gjennom stortingsbygget og de ulike delene av seremonien. Det heldigvis gikk det bra, og med den høytideligheten en slik anledning krever 😊 \n\nSelv om denne dagen er mye pomp, prakt og ritualer, så er det også en dag som markerer forholdet mellom Kongen, Stortinget og Regjeringen - og at...

Guri Melby
2023-10-03 20:05:38

En litt annerledes dag på jobben - i dag trakk vi i bunad eller dress, sang både Kongesangen og Ja, vi elsker, i anledning den høytidelige åpninga av det 168. Storting. Selv var jeg en del av en gruppe på sju som hadde som ansvar å lede Kongen med følge trygt gjennom stortingsbygget og de ulike delene av seremonien. Det heldigvis gikk det bra, og med den høytideligheten en slik anledning krever 😊 \n\nSelv om denne dagen er mye pomp, prakt og ritualer, så er det også en dag som markerer forholdet mellom Kongen, Stortinget og Regjeringen - og at...

Guri Melby
2023-09-28 15:54:18

God nyhet! Dette er et viktig tiltak for bedre kvinnehelse og en pasientgruppe som lenge har fått et for tilfeldig tilbud. Men den nylig fremlagte rapporten fra Kvinnehelseutvalget dokumenterer tydelig at vi fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder likeverdige helsetilbud 🏥 \n\nVi trenger et kraftig løft for kvinnehelse og Venstre foreslår 18 tiltak 💚 Les mer her: https://www.venstre.no/artikkel/2023/04/16/uttalelse-ja-til-et-likeverdig-helsetilbud/

Guri Melby
2023-09-25 21:45:57

Som småbarnsmamma har jeg mange ganger kjent på at døgnet har alt for få timer. For alle oss som er jobbende foreldre, blir hverdagen fort en evig kamp mot klokka for å rekke levering og henting, morgenmøter, matpakker og klesvask. Mange har veldig lyst til å både være der for barna sine, og samtidig jobbe fullt, og med dagens muligheter for fleksibilitet i arbeidslivet, burde det være gjennomførbart.\n\nAt mange foreldre ender opp utbrente og sykemelde fordi presset blir for vanskelig å håndtere, er et samfunnsproblem. \n\nJeg tror flere familier ville fått det bedre med mer fleksible arbeidstidsbestemmelser, tilpasset dagens muligheter,...

Guri Melby
2023-09-22 14:13:06

7,2 prosent på siste stortingsmåling, takk for tilliten! \n\nVenstre er den tydeligste stemmen for å ta vare på naturen og stoppe nedbyggingen i kommunene. For å kutte klimautslipp, sikre en mer motiverende skole for alle elever og for å legge til rette for at næringslivet kan lykkes. Det er ikke bare viktig for den grønne omstillingen, men for å sikre jobbene og lommeboka til folk i en krevende dyrtid. Den tydelige stemmen kan du være trygg på at Venstre skal fortsette å være. \n\nBli med på laget for å ta Norge framover 💚 Meld deg inn i dag, på venstre.no/blimedlem

Laster...
Laster...