Beta
Søket ga 649 treff.

Norge deltar i EUs program for sivil beredskap, rescEU. Som en del av programmet etableres det nå et ambulansefly med fast base i Tromsø som skal brukes til å frakte pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer i hele EU- og EØS-området 🇪🇺🇳🇴🇮🇸🇱🇮 Når det ikke er på europeiske oppdrag inngår flyet i vår nasjonale luftambulansetjeneste. Flyet styrker dermed både den europeiske og den norske beredskapen ✈️🚨 Les mer: http://regjeringen.no/id2844692/

I mer enn 70 år har Norge samarbeidet tett med USA om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Regjeringen videreutvikler dette samarbeidet med å undertegne en modernisert avtale om forsvarssamarbeid. Den er viktig for Norges sikkerhet. Les mer om avtalen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/undertegner-tilleggsavtale-om-forsvarssamarbeid-med-usa/id2844970/ Foto: Forsvarets mediesenter

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterer hovedtrekkene i ny tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen presenterer hovedtrekkene i ny tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA.

I dag markeres den internasjonale romfartsdagen for å vise viktigheten av å utforske verdensrommet 🛰🚀 Norge deltar i EUs romprogram for å kunne bruke data fra verdens ledende miljøsatellitter, og sikre pålitelig og rask satellittdekning i nordområdene. Les mer om Norges programsamarbeid med EU her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu_programmer/id2843246/

Klimaendringene er her. Det blir mer ekstremvær og matproduksjon blir vanskeligere. Norge styrker derfor innsatsen for at klimasårbare samfunn skal kunne tilpasse seg et klima i endring. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og statssekretær Jens Frølich Holte lanserte regjeringens strategi "Klima, sult og sårbarhet" i dag: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi_tilpasning/id2844121/

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein og statssekretær Jens Frølich Holte lanserer «Klima, sult og sårbarhet - Strategi for klimatilpasning, forebygging av klimarelaterte katastrofer og sultbekjempelse».

Programsamarbeidet er en sentral del av Norges samarbeid med EU 🇳🇴 🇪🇺 Gjennom flere av programmene får Norge tilgang til viktig forskning, infrastruktur og teknologi som vi vanskelig kan utvikle alene. Les mer om hvilke programmer regjeringen ønsker at Norge skal delta i: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/eu_programmer/id2843246/

Hva skjer i FNs sikkerhetsråd? Hver uke kan du lese ukebrev om Norges arbeid i Sikkerhetsrådet. Forrige uke sto Syria, DR Kongo, ikke-spredning av atomvåpen, Nord-Korea, Myanmar og Somalia på dagsorden. 👉 https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fn/sr_ukerapporter/id2827283/ 📸: OCHA, UN Photo

Syria-krisen er en av vår tids største tragedier. Fordi de humanitære behovene fortsatt er så store opprettholder Norge engasjementet i vår største humanitære innsats noensinne med bidrag på 1,6 mrd. kroner i 2021. Denne uken samles verdenssamfunnet i Brussel til den femte giverkonferansen for Syria ledet av EU og FN. Konferansen er viktig for å sikre hjelp og beskyttelse til syriske folket.

Utenriksdepartementets globale reiseråd er i dag forlenget til 15. mai.

Vi gratulerer Ingrid Gjerde med utnevnelsen som ny styrkesjef for FN-operasjonen UNFICYP på Kypros! Den erfarne norske offiseren får en ledende rolle i en av Europas mest fastlåste konflikter 🇺🇳

Digitalt diplomati fungerer godt, men noen ganger er det nødvendig å møtes - særlig når krevende sikkerhetspolitiske saker som situasjonen i Afghanistan, nedrustning og forholdet til Russland skal drøftes. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er derfor på Natos utenriksministermøte i Brussel denne uken og tilbringer påsken i karantene.

I dag er det ti år siden krigen i Syria startet. De humanitære behovene er fortsatt enorme.

Hvordan jobber Norge i FNs sikkerhetsråd? Det er tema i dag når UD og FN-sambandet inviterer til nettmøte for skoleklasser med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Leo Ajkic. Følg sendingen her!

Hvordan jobber Norge i FNs sikkerhetsråd? Det er tema i dag når UD og FN-sambandet inviterer til nettmøte for skoleklasser med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og Leo Ajkic. Følg sendingen her!

Rekordmange mennesker trenger humanitær assistanse og beskyttelse. FNs nødhjelpsfond er viktig for rask respons i akutte kriser, der behovene er store, men oppmerksomheten liten. Norge har vært en av de største giverne siden fondet ble etablert for 15 år siden. Norge har allerede gitt 420 millioner kroner til fondet i år. #InvestInHumanity

Reportere som arbeider i områder med krig og konflikt, eller der ytringsfriheten settes under press, har en farlig, men viktig jobb. Kvinnelige journalister er spesielt utsatt. Derfor startet utenriksminister Ine Eriksen Søreide kvinnedagen med et møte med en håndfull kvinnelige reportere. Innspillene blir med i arbeidet med ny ytringsfrihetsstrategi som vi jobber med. Utenriksministeren gratulerte dem og alle andre kvinner med kvinnedagen!

Kulturelle rettigheter og kunstnerisk ytringsfrihet er under press verden over. Ledere i mange land bruker dessuten koronapandemien som en unnskyldning for å stramme grepet om kunstnere, media og det sivile samfunn. Bli med på paneldebatt hvor vi diskuterer kunstnerisk ytringsfrihet og beskyttelse av kunstnere.

Kulturelle rettigheter og kunstnerisk ytringsfrihet er under press verden over. Ledere i mange land bruker dessuten koronapandemien som en unnskyldning for å stramme grepet om kunstnere, media og det sivile samfunn. Bli med på paneldebatt hvor vi diskuterer kunstnerisk ytringsfrihet og beskyttelse av kunstnere.

Laster...
Laster...