Beta
Søket ga 8963 treff.
SV - Bli medlem

Vil du bidra til et mer rettferdig og grønt Norge?  Da er det på tide å bli medlem.  Sosialistisk Venstreparti mener at klimakrisen og økende forskjeller er vår tids store utfordringer. For å møte utfordringene må vi forandre Norge til et foregangsland som viser vei og dytter verden i en k...

Vestland SV - Sosialistisk Venstreparti's cover photo

Velgarane har talt! Vi gler oss over auka støtte frå velgarane rundt om i Møre og Romsdal.\nDette inspirerer oss veldig til å stå på vidare, for god offentleg velferd, for jordvern og natur, for trygge fellesskap! \n\nhttps://www.sv.no/bli-medlem/

Photos from Nordland SV's post
Photos from Tromsø SV's post
Photos from Innlandet SV's post

🕯️ Tankene våre er med alle ofrene av den brutale flommen i Lybia\n\n💔 Over fem tusen mennesker er omkommet, hele nabolag er blitt tatt av vannet og skylt på sjøen, og folk leter desperat etter venner og famile. Fortsatt er cirka ti tusen mennesker savnet. \n\n⛑️ Norge må bidra med humanitær hjelp – fort.

Dersom du er misfornøyd med at høyresiden går frem så er den beste løsningen å gjøre noe med det.\n\n❤️ Bli med på laget for en sterkere venstreside og et bedre samfunn på sv.no/bli-medlem

✊🚩 Norge trenger en tydelig og samlet venstreside!\n\nDet har blitt klart i denne valgkampen. Når vi er i en usikker tid, leter folk etter løsninger, eller partier, som framstår sikre.\n\n🤝 Derfor vil SV være en trygg og sikker havn i den blågrå vinden, og vi vil fortsette å levere konkret sosial, rettferdig og omfordelende politikk. Vi vil fortsette kampen for en med rødgrønn framtid, og vi inviterer resten av venstresiden med oss. \n\n❤️ Om folk føler avmakt må vi gi de verktøyene til å ta makta tilbake. Det gjør vi best gjennom samarbeid. Vi håper du vil bli med i...

Valget er over i mesteparten av landet, og SV har sikret sitt beste resultat på 20 år.\n\n❤️ Det er grunn for fryd!\n\nDessverre har Høyresiden også gjort det sterkt, og kapret blågrå flertall, flere steder i landet. \n\n✊ Det er ikke grunn til frykt – det er en grunn til å melde seg inn i SV, og bli med i kampen for et mer rettferdig Norge!\n\nsv.no/bli-medlem

❤️ Takk for i år, kamerater.\n\nTakk for heiarop, for tidlige morgener på stand og sene kvelder på aksjon. Takk for en fantastisk innsats for et mer rettferdig Norge. \n\nSV har gjort sitt beste lokalvalg på mange år, og det ville simpelthen ikke vært mulig uten grasrota og kandidatene, og den viljestyrken dere har vist i valgkampen. \n\nI morgen fortsetter jobben for et mer rødgrønt Norge, men i kveld håper vi dere feirer dere selv, for det fortjener dere. \n\n🤝 Vel blåst!

🗓️ I dag er dagen.\n\n❤️ Dagen som så utallig mange flinke SVere, kandidater og aktivister, har jobbet på for å gjøre så rødgrønn som mulig. Vi er ubeskrivelig stolte og takknemlige for å ha en så vanvittig flink gjeng som aldri gir opp i kampen for et mer rettferdig samfunn.\n\n✊ For barna, for naturen, for dyra, for hen som trenger en hjelpende hånd, for dem som sliter med å få det til å gå rundt, for frivilligheten, klima, velferden og fellesskapet. \n\n🤝 Tusen takk for innsatsen, og lykke til.\nGodt valg!

🍽️ Mange barn vokser opp i familier med dårlig råd i Norge. \n\n👩‍👦 Barnetrygd er en enkel, ubyråkratisk og målrettet ordning som går rett til alle de familiene som trenger det. Å øke barnetrygden sikrer er derfor viktig for å utjevne forskjeller og hindre fattigdom. \n\n❤️✊ SV har presset regjeringen til å øke barnetrygden i alle forhandlingene med statsbudsjettet. Barnetrygden for barn mellom 6-18 år er blitt 3000 kroner høyere enn den var i 2022, enslige forsørgere får mer enn 5000 kroner mer i året på grunn av oss. \n\nDet har noe å si hvem som styrer! \n\n#StemSV

❤️ Velferden vår skal styres etter behovet for omsorg, ikke etter behovet for profitt!\n\n💰 Når kommersielle aktører styrer f.eks eldreomsorgen, så er det med én hensikt: Å tjene penger. Men eldreomsorgen vår er fullstendig skattefinansiert. Så når 80% av utgiftene i omsorg går til å lønne de ansatte, så sier det seg selv hvem profittjaget går utover.\n\n👎 Mange vet ikke at de kommersielle aktørene har langt dårlige lønns- og pensjonsbetingelser enn det offentlige, men det har de. Dette går utover både arbeideren og brukerne. De ansatte i velferdstjenestene må verdsettes mer, ikke mindre!\n\n✋ Høyresiden vil gjerne fortsette prosjektet sitt med...

👎 I dag jobber alt for mange ufrivillig deltid. \n\n⚖️ 7 av 10 ansatte i helse- og omsorgssektoren jobber deltid. Å utdanne seg til helsefagarbeider er nesten det samme som å frasi seg mulighet til å ha en hel stilling. \n\n❤️‍🩹 Du får ikke lån i banken, og hver måned vil du sannsynligvis være bekymret for om du har nok penger til å betale utgiftene dine. Oppå denne usikkerheten for arbeiderne går det også utover brukerne av omsorgstjenester, som ikke får den tryggheten som kommer med faste ansatte i hele stillinger.\n\n❤️✊ SV vil sikre lovfesta og reell rett til heltid,...

📊 Resultatet fra skolevalget er endelig her. Leder for @sosialistiskungdom, @synnovesnyen, var i går på besøk for å snakke om tirsdagen, innsatsen bak SV sin måling og hennes tanker om resultatene.\n\n🎤 Hør hele episoden av Det betyr noe hvem som styrer på Spotify: https://open.spotify.com/episode/2TCqo59lB5kLhzyOVUYfao?si=KZS5pbxMSz-PvsMno7t_gQ&context=spotify%3Ashow%3A6D4UwcdnIaH9N3V63kjf88\n\n#StemSV

⏰ Husket å forhåndsstemme? \n\n🗳️ Det kan du gjøre til og med i morgen, ellers er siste mulighet på valgdagen. Ditt nærmeste stemmelokale finner du via denne lenken: https://www.valg.no/valglokaler/valglokaler2/\n\nI mange kommuner kan noen stemmer til SV avgjøre om det blir et rød-grønt styre. Det står om et flertall som jobber for hele og faste stillinger, og mer og bedre velferd i fellesskap, eller et hvor omsorg privatiseres og penger som skulle gått til barn og eldre går til privat profitt. Det står nå om man får en kommune som tar miljøutfordringene på alvor, eller om utslipp skal øke og matjord,...

🧒🏻 Det skal ikke være sånn at barnas mulighet til å delta i idretten avgjøres av foreldrenes lønnsslipp.\n\n⚽️ Flere og flere bekymrer seg over de økende kostnadene i barneidretten, med god grunn. Det offentlige har brukt mer og mer penger på idretten de siste årene, men likevel øker prisene.\n\n🏀 Oslo SV sin ordførerkandidat, Omar Samy Gamal har vært ute å foreslått en makspris i barneidretten, for å hindre at det blir for dyrt å delta. \n\n🏊‍♀️ SV mener at den offentlig finansierte barneidretten er nødt til å ha rom for alle, uavhengig av foreldrenes lønnsnivå.\n\n❤️ Det betyr noe hvem som...

❤️‍🩹 Forskjellene øker i Norge. Det blir fler og fler fattige, og veldig mange sliter med å få ting til å gå rundt.\n\n🛟 Å løfte disse – og alle andre som trenger hjelp opp – det er SVs kjernesak. Det er vår førsteprioritet lokalt, nasjonalt og i budsjettforhandlingene med regjeringen. Stemmer du SV i valget, så stemmer du på et parti som vil jobbe på hver dag for at folk skal få en enklere hverdag og verdige liv. \n\n❤️ Det har mye å si hvem som styrer!\n\n#StemSV

Laster...
Laster...