Beta
Søket ga 8993 treff.

👎 I regjeringas budsjettforslag mangler klima og natur både kroner og ambisjoner.\n\n🌲 De har levert et budsjett som bl.a. Naturvernforbundet beskriver som tidenes dårligste på klima og miljø. \n\n✊ Snart er det budsjettforhandlinger og SV kommer til å ta opp kampen!

🌎 I dag er verdensdagen for psykisk helse. \n\n❤️‍🩹 1 av 5 har få personer å regne med ved store personlige problemer, og hver fjerde ungdom sier de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig.\n\n📌 Å investere i psykisk helsevesen er å investere i bedre liv og samfunn. SV jobber for et mer tilgjengelig og bedre psykisk helsetilbud. Enkelte studier viser at å stå i kø for psykiatrisk behandling kan være verre for den syke enn å ikke få behandling i det hele tatt. Da er det ikke et avansert regnestykke som skal til for å se...

💔 SV fordømmer angrepene på sivile i Israel og Gaza. \n\n🕊️ Norge må bruke alle kanalar mulig for å få til en fredsavtale. \n\n📍 Hamas og Israel må legge ned våpnene.\n📍 Alle angrep på sivile er brudd på folkeretten.\n📍 Det trengs humanitær tilgang til Gaza nå.\n📍 Norge må stille opp med humanitære midler.\n📍 Internasjonal tilstedeværelse på vestbredden for vern av sivile.\n📍 Brudd på folkeretten må dokumenteres for straffeforfølging.\n\n⛑️ Vern de sivile nå!

🕊️ Narges Mohammadi er årets vinner av Nobels fredspris!\n\n✊ Hun har i mer enn to tiår stått i spissen for krav om respekt for menneskerettighetene i Iran. Hun har forsvart minoriteters rettigheter og støttet samvittighetsfanger og deres familier, og hun har stått på barrikadene mot dødsstraff. \n\n🇮🇷 Kampen for kvinners rettigheter har likevel vært hennes hjertesak. Hun har understreket at utvikling av det iranske samfunnet ikke vil være mulig så lenge halve befolkningen er fratatt sine rettigheter\n\n⛓️ Iranske myndigheter har forsøkt å stoppe henne, først ved å frata henne arbeidet sitt, og siden ved å arrestere tobarnsmoren en rekke ganger....

🧑‍💼 I dag kom regjeringa med sitt forslag til statsbudsjettet 2024, og SVs finanspolitiske talsperson Kari elisabeth Kaski fikk kommunisere hva SV mener i stortingssalen: Dette er ikke bra nok.\n\n💸 Prisveksten er på vei ned, men dyrtida består, og det er den som griper inn i folks liv. \n\n📌 Dette budsjettet har to hovedoppgaver. Bedre kjøpekraft til folk flest og fart på et rettferdig grønt skifte. \n\n❤️ Det skal SV bidra til.

👎 Dette budsjettet fjerner ikke matkøene.\n\n❤️‍🩹 Rekordmange nordmenn sliter økonomisk og balanserer på, eller har passert, fattigdomsgrensa. Da trenger vi en seriøs, sosial politikk, som fungerer omfordelende og sørger for at de med minst får mer. Den politikken er ikke tilstede i regjeringas budsjettforslag.\n\n🚩 Her er noen av smertepunktene:\n\n📍 De øker ikke velferdsstatens minsteytelser for pensjonister, uføre og folk på arbeidsavklaringer. De øker heller ikke barnetrygden.\n\n📍 Studiestøtten økes med 3,8 pst, men det er under forventa prisvekst, og er da i realiteten et kutt. \n\n📍 Det vil bli dyrere å dra til legen: Regjeringen foreslår å øke egenandelene med 4,35...

🤕 Klimasatsingen ligger med brukket rygg i regjeringas ferske budsjettforslag.\n\n⚠️ Sommeren var prega av hetebølger og ekstremvær over hele Europa, mens folk i Norge har mistet hjemmene sine, og bønder har måttet tåle både tørke og flom. \n\n🤦 Dette er tida for offensiv miljøpolitikk, men det bærer ikke regjerings budsjett preg av. De har blant annet fjerna hele klimasatsordningen som har gitt støtte til mange kjempegode, lokale klimatiltak.\n\n💚 Vi må kutte mer utslipp og ta vare på mer natur – dét vil SV kjempe for i forhandlingene.

👎 Vi kan bedre enn dette. \n\n– Vi står i en tid hvor folk som sliter får det verre, og de med vanlig lønn rett og slett ikke får det til å gå rundt, fordi renta og prisene er høye. Det må regjeringa ta på større alvor, sier SV-leder Kirsti Bergstø om budsjettforslaget regjeringen presenterte i dag. \n\n🚩 Vi er i en dyrtid. Alt blir dyrere. Dette budsjettet fjerner ikke matkøene, og det hjelper ikke familier som har fått titusenvis av kroner i økte renter. Her må det sterkere lut til\n\n🛢️ Samtidig har regjeringen en lang vei å gå for...

💸 Ansvaret for å håndtere en økonomisk vanskelig tid må ligge på staten, ikke individet.\n\n🤦 Derfor blir det helt feil når statsministeren står i det besluttende organet og legger ansvaret på folk. Mannen i gata kan ikke rydde opp i bankenes rentefest, eller dyrtiden generelt. \n\n🤝 SV har foreslått grep som kan lette den økonomiske byrden for folk. Vi har foreslått å øke finansskatten på bankenes overskudd og at at bankene må øke renta på lån og innskudd samtidig.\n\n🚩 I morgen kommer statsbudsjettet for 2024 – og vi venter spent!

SV
2023-10-05 15:10:17

- Dette er så stort som det blir for norsk kunst. Ikke minst er det stort at prisen går til vår mest profilerte forfatter på nynorsk, sier Kirsti Bergstø om at Jon Fosse fikk årets Nobelpris i litteratur 📚 https://t.co/8pjWSVUeLP

🕊️ I morgen er hele verdens øyne rettet mot Norge. \n\n✊ Blant favorittene er Kirsti Bergstø sin nominasjon av Niloofar Hamedi og Elahe Mohammadi – de iranske journalistene som gjorde Masha Zhina Amini sin historie kjent og startet det store opprøret.\n\n🌎 Audun Lysbakken sin nominasjon av FNs generalsekretær for globalt klimalederskap og multilateral dialog i en splittet tid.\n\n🧑‍⚕️ Grete Wold sin nominasjon av Leger Uten Grenser sitt livreddende arbeid med båtflyktninger i Middelhavet.

🧑‍🏫 Gratulerer med dagen til alle lærere!\n\n✍ SV har det siste året lagt fram flere tiltak for å holde på lærerne i skoleverket, rekruttere flere lærere, forbedre lærernes arbeidshverdag og styrke hele laget i skolen med relevant kompetanse. Nå må ting skje! \n\n❤ Laget rundt lærerne våre må styrkes, slik at lærerne, har tid til å være lærere.

– Erna Solberg har levert en ærlig og grundig redegjørelse hvor hun også forsøker å gi svar på kjernespørsmålet om omfanget av habilitetsbrudd, skriver Audun Lysbakken til VG.\n\n– Dessverre understreker redegjørelsen hvor dramatisk saken er, og bekrefter at alvorsgraden er akkurat så stor som vi har fryktet, skriver han videre.\n\n🗞️ Du kan lese hele saken i VG

SV
2023-10-03 18:15:35

– Det er god grunn til å frykte at omfanget av habilitetsbrudd er større enn det ene Solberg selv har vist til. Det er dette som er kjernen i saken, og vi forventer en vurdering av omfanget i Solbergs redegjørelse.\n\n🗞️ ⁦@audunlysbakken⁩ i VG: https://t.co/yeX40ZwruJ

SV
2023-10-02 20:23:27

⁦@kariekas⁩ krever mer politisk styring av rentepolitikken: – Det er klart renten er for høy nå.\n\n🗞️ Les saken i Aftenposten!\n https://t.co/IbyWYZa9fW

SV
2023-10-02 11:33:53

@joakial_ 🤝🐷\n\nhttps://t.co/nAJ7rekYOw

💚👷 Nå kommer det grønne industriløftet!\n\n📍 Helt siden Joe Biden lanserte Inflation Reduction Act (IRA) har SVs tatt til ordet for at Norge må følge etter for å sikre investeringer i grønn industri i Norge. Under forhandlingene om revidert budsjett kom gjennomslaget.\n\n📍 I dag følger regjeringen dette opp på en fin måte. Det er bra jobba av næringsministeren. Nå skal vi sette oss inn i detaljene for å se om innretningen er grønn og god nok, og vurdere om vi må endre på ting, eller gjøre mer. \n\n🐘 Fortsatt er elefanten i rommet rekordinvesteringene i oljenæringen som trekker strøm og...

🚨 Ny rapport: Dyrtiden er ikke over enda.\n\nDyrtid er et nyord ingen ba om, men som likevel beskriver godt hvor vi er som samfunn. Livet blir stadig dyrere, og da først og fremst for de som har minst. Norge er blitt et land med økende forskjeller\n\n📍 En ny Sifo-rapport viser at økonomien har bedret seg noe for noen, men at dyrtiden ikke er over, og at de med minst har fått enda mindre. .\n\n📍 Rapporten deler inn husholdninger i fire kategorier når det gjelder økonomisk trygghet: de trygge, utsatte, sliterne og de som er «ille ute». To tredjedeler av husholdningene...

🕊️ I dag er den internasjonale dagen for avskaffelse av atomvåpen.\n\nI år er det 78 år siden forrige gang en atombombe ble brukt i krig. Sjansen for at det skjer igjen er større enn på veldig lenge.\n\n🌎 Atomvåpen utgjør en eksistensiell trussel for mennesker og miljø. Spenningen øker mellom atomvåpenstatene og et risikabelt stormaktsspill utspiller seg i Europa og våre nærområder. Det internasjonale nedrustningsarbeidet har stoppet opp og rustningskontrollavtaler kollapser.\n\nVi befinner oss akkurat nå i en renessanse for atomvåpenkappløpet. Norge er nødt til å gå i bresjen for nye nedrustningsinitiativ!

📰 Kapitals topp 400-liste sier det klart: Det er mye rom for kraftigere omfordeling i Norge.\n\n📈 John Fredriksen har blitt 222 millioner kroner rikere for hver dag (!) som har gått siden i fjor. \n\n💰 Han er nå god for 205 milliarder kroner - en økning på 81 milliarder på ett år. Dette kan han - og de 31 andre shippingmilliardærene på lista - takke markedsregulering i sin favør for. Blant annet fordi norske rederier ikke må betale selskapsskatt på inntekter i skipsfartsnæringen. \n\n🏝️ Rederiskatteordningen gjør nemlig Norge til et skatteparadis. \n\n❤️‍🩹 Samtidig som Fredriksen og de andre håver inn,...

Laster...
Laster...