Beta
Søket ga 184 treff.
Marian Hussein
2023-03-13 17:58:58

Det er ikke alle busser men endel busser som står i Oslo. Pga teite anskaffelsesregler har oslo endel busser i byen som ikke er tilpasset hverken værforholdene i Norge eller behovene til de ansatte for å være god arbeidsplass. De ansette har sagt ifra men ikke blitt hørt av lederne og de som anskaffet busser. Håper at folk gir seg med latterliggjøring av oss søringer hilsen Osloborger.

Marian Hussein
2023-03-04 20:03:45

Sykehus skal faktisk ikke gå med overskudd direktør Morten Reymert! \n\nMan må ha levd under en stein hvis man tror at man kan kutte i psykisk helsetilbudet til de mest utsatte barna uten reaksjoner! \n\nKan ikke forstå at helseministren kan godta at OUS ikke følger punkt 1 i oppdragsfonumentet ministeren har sendt til helseforetakene. \n\nhttps://www.aftenposten.no/oslo/i/69W2qo/ledelsen-paa-landets-stoerste-sykehus-vil-ikke-love-fredning-av-tilbudet-til-psykisk-syke-barn?fbclid=IwAR1G9VT0H6In7AV5MlIik3ZT9f54RRrkaZrTt78qST9LS92RGpEipyTi_tM

Marian Hussein
2023-02-28 22:54:29

Besøkte lokalsykehuset mitt igår og møtte tillitsvalgte. Det beskymrer meg sterkt hvordan vi bygger ned velferd i dette landet og at vi ikke tar vare på vårt helsepersonell.

Marian Hussein
2023-02-27 09:40:42

Det føltes jævlig å lese nyhetene idag tidlig. Unge aksjonister som blei vekket midt på natta av politiet og bært ut. I over 500 dager har staten ikke fulgt opp vedtaket fra høyesterett, men det er de unge aksjonistene som krever at vi ivaretar deres menneskerettigheter som bæres ut av politiet? \n\n12 oktober i fjor spurte jeg helseministeren spørsmål knyttet til psykiske helsen til samiske reindriftsutøvere. \n\n«Vi vet også at det å være en minoritet og oppleve menneskerettighetsbrudd påvirker ens psykiske helse. Det at det er staten som bryter menneskerettighetene dine, medfører også en sterk psykisk belastning for den enkelte....

Marian Hussein
2023-02-26 20:05:59

Forleden dag kunne vi lese om leger som gruet seg før de skulle gå vakter på ahus. Det er ikke lenge siden jeg møte ei barndomsvenninne som fortalte om foreferdelig belastning etter en arbeidshelg. De hadde dobbelt så mange pasienter som de var bemannet for. \n\nSamtidig forteller ei annen jeg kjenner på ahus om at de ikke får betalt pause på dagvaktene eller den lønnen de skal ha for den vidreutdannelse. \nDette er vel ikke måten vi øker rekrutteringen til helse og omsorgsyrkene våre og det er vel ikke slik vi kan beholde helsepersonalet vårt? \n\nImorgen reiser jeg til Akershus...

Marian Hussein
2023-02-24 11:20:49

Kampen for likeverdige helsetjenester og god desentralisert helsetjeneste står nå i Nord og vi er mange i SV - Sosialistisk Venstreparti som tar kampen for lokalsykehusene.

Marian Hussein
2023-02-22 10:18:02

Helsepersonellkomisjonens rapport heter «tid for handling» tiden er ikke for å rasere offentlig velferd, men gjøre det anstendig å jobbe i helsevesenet. \nHvor blir det av tillitsreformen og trepartssamarbeidet på Støre regjeringens vakt? \nVi står midt i en alvorlig og akutt helsepersonell situasjon og vi må sørge for å beholde helsepersonalet vårt i det offentlige. \n\n- Vi trenger handling og forsikringer om at det nå vil bli bedre å jobbe i det offentlige helsevesenet. Vi må tette flukten til det private ved å gjøre det anstendig å jobbe i det offentlige og ruste opp vårt helsevesen. \n\nDet må bli slutt...

Marian Hussein
2023-02-21 14:50:30

Kampen for et anstendig arbeidsliv står nå i det offentlige helsevesnet. Vi ser kampene helsepersonell stå i og vi i Sosialistisk Venstreparti mener at det er på tide at fellesskapet stiller opp for de ansatte i helsevesenet. \n\n

Marian Hussein
2023-02-20 16:31:24

Vi kan ikke bare kjøre mer penger inn i systemet og det er noe galt med systemet. OUS har nå et styre som taler helseministren midt imot. \nI pressemeldingen sa helseministren bla dette \n\n« – Regjeringen har fulgt driftssituasjonen ved sykehusene tett etter at vi la fram budsjettet i høst, og ser at det vil være vanskelig å håndtere utfordringene fremover innenfor gjeldende budsjettrammer. Fagfolkene må settes i stand til å tilby pasientene gode og trygge helsetjenester. Derfor vil vi foreslå en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, sier Kjerkol.\n– Vi gjør dermed styrkingen på 2,5 milliarder kroner fra desember...

Marian Hussein
2023-02-17 20:12:04

Tiden for å redde vårt offentlige helsevesen er nå og hvis ikke vi kjemper for de sammen i fellesskap så taper fellesskapet.

Marian Hussein
2023-02-16 17:10:49

Dette er helt utrolig, flukten av helsepersonell fra det offentlige til private har aldri vært større. \n\nI gårsdagens spørretime spurte jeg helseministren blant annet «Hvilke tiltak planlegger statsråden for å beholde erfarne helsepersonell i det offentlige helsevesenet?»\n«hvordan planlegger statsråden å gjøre det anstendig/ greit å jobbe i det offentlige?»\n\nDet som skjer i OUS nå er livesendning i hvordan rasere det offentlige helsevesnet. Hvem skulle tror at rett etter en pandemi at vi skulle rasere intensivkapasiteten?\n\nHelseforetaksmodellen har ført til ansvarspulverisering og mens Arbeiderparti snakker pent om vårt felles helsevesen raseres det på deres vakt og flukten av helsepersonell øker til det...

Marian Hussein
2023-02-13 14:00:11

Norge look 2 Oslo for barnas velferdsreform.

Marian Hussein
2023-02-13 07:04:33

Da er 2022 årsmøte til Oslo SV offisielt hevet. Tusen takk for gode vedtak og for engasjerende og viktige debatter. \n\nVi snakker ofte om viktigheten av demokrati, men vi snakker for sjeldent om hvem som holder demokratiet levende. Det er alle medlemmene som skriver: forslag til program, uttaleser, endringsforslag osv. alle som organiserer møtet og tilrettelegger for gode medlemsmøter og alle som stiller for et lokallagsstyre og de som stiller til valg. \n\nTusen takk til alle dere som stiller opp for vårt felles folkestyre og for at dere er fotsoldatene til vårt demokrati❤️💚✊🏾

Marian Hussein
2023-02-12 12:16:23

Dette er en pluss sak og jeg har ikke tilgang, men uansett hvordan jeg har forsøkt å forstå føde og barsel tilbudet i OUS så har jeg vist at det ikke handler om krevende kvinner fra Tåsen men om en arbeidsgiver som ikke ivaretar de viktigste ressursene som våre helsepersonell er. \n\nDet må snart bli greit å jobbe i det offentlige og Torbjørns historie er ikke unik.

Marian Hussein
2023-02-10 22:55:03

Idag kunngjorde regjeringen tillatelse for en veldig dyr motorvei i østlandsområdet. \n\nHvilket budskap er det regjeringen sender når de kutter i sykehus samtidig som de investerer masse penger i en motorvei? \n\nVi risikerer å bygge ned helsetjenesten i Nord. Befolkningen i nord fortjener trygghet, at vi motvirker sentralisering og spredt bosetning er også viktig for norsk beredskap. Det trues med kutt i intensivkapasiteten i Kirknes. Finansministeren har vært tydelig på at pengene skal komme og da forventer jeg at helseministeren er like tydelig ovenfor helseforetakene. \nEller må Kjerkol se befolkningen i Nord i øyene og fortelle de hvorfor de ikke...

Marian Hussein
2023-02-08 22:28:41

"Vi har bemanningsnorm i barnehager og skoler. Det fratar ikke «den enkelte institusjons evne til å planlegge ut fra egne behov og oppgaver». Det betyr at det er et sikkerhetsnett i bunn. Hvorfor skal ikke fellesskapet sørge for samme sikkerhetsnett for våre eldre?\n\nSom politiske beslutningstagere må stortings- og kommunepolitikere tørre å få vite hvilken kostnad dette har, og ta regningen. I dag tas regningen av feil person: Den ansatte i eldreomsorgen. Den betales i belastning, stress, sykefravær og uførhet. Men man skal ikke bli syk av å jobbe i omsorgen," \n\nhttps://www.dn.no/innlegg/eldreomsorgen-trenger-bemanningsnorm/2-1-1400813?fbclid=IwAR3VoV2zpNCoDhya6hdhsntam6cBzV7t6DmdoQnbTBma8Bj58SjQgxzj9vU

Marian Hussein
2023-02-07 14:15:22
WHO frykter 20.000 døde etter jordskjelvet i Syria og Tyrkia

Over 5000 er døde etter jordskjelvene i Syria og Tyrkia. Til tross for minusgrader og snø har mange tilbrakt natten utendørs i frykt for nye skjelv.

Marian Hussein
2023-02-06 09:44:15

Lihkku sámi álbmotbeivviin! \nLæhkoe saemiej åålmegebiejjine! \nVuorbbe sámij álmmukbiejvijn!\nVuärrbe sáme älbmukbejvijn!\nŠiõǥǥ saa'mi meersažpeei´v!\nLihkuos sämij ålmagenbiejvieb!\nGratulerer med samenes nasjonaldag!\n💙❤️💛💚\nIdag skal vi minnes frihetskjemperene som tråkket og offeret mye for at vi idag kan være stolte av hvem vi er. Vi skal feire at vi idag feirer den samiske nasjonaldagen med den største selvfølge, men iløpet av kort tid kommer sannhets og forsoningskommisjonen med sin rapport og dessverre så veit jeg at vi har endel arbeid foran oss i løpet av 2023. Fornorsknings politikken er ikke bare historie og vi har fortsatt pågående menneskerettighetsbrudd mot samer i Norge. De kampene skal vi...

Marian Hussein
2023-02-01 11:21:54

Det er ikke opplagt at en som kommer som 10 åring fra Somalia til Norge, og som vokser opp på Stovner, både skal ende opp som vara til Stortinget, sentralstyremedlem og nå også som stortingsrepresentant. \n\nDet var ikke naturlig at jeg skulle si ja for å bli nestlederkandidat. Samtidig har det vært viktig for meg å si ja, fordi jeg er ønsket som tillitsvalgt av noen av medlemmene til SV og jeg har lovet at jeg skal jobbe hardt for de medlemmene. \n\nJeg er opptatt av solidaritet fordi det ikke er bare ord for meg men noe jeg har kjent...

Marian Hussein
2023-01-31 09:45:37

Helseforetaksmodellen har så mange demokratiske utfordringer at det begynner å bli pinlig for dagens regjering. Tenk at vi har valgt å organisere vårt felles helsevesen på en slik måte at både ansatte og borgere blir sett på som en utfordring. Jeg skal holde tilbake kritikken min mot helseplattformen til jeg har gått bedre innsikt, men jeg har mange ganger reagert på hvordan endel styrer i helseforetak ikke lar ansatte medvirke i viktige prosesser. Jeg mener at helseforetakenes manglende evne til å lytte stadig kan få oss i et stort uføre.\n\nHelseforetakene burde bruke penger på helsehjelp og ikke PR! \n\nhttps://www.aftenposten.no/norge/i/on78BW/direktoerer-langer-ut-mot-brukernes-helseplattformen-kritikk-leide-inn-pr-hjelp-foer-styremoete

Laster...
Laster...