Beta
Søket ga 198 treff.
Finansdepartementet
2018-10-08 10:58:09

Vi investerer i sykehus, raskere behandling og bedre eldreomsorg. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:57:44

Vi styrker kampen mot kriminalitet, bedrer beredskapen og øker Norges forsvarsevne. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:57:28

Vi prioriterer tidlig innsats, bedre lærere og yrkesfag. Samtidig foreslår vi nye satsinger for å gi voksne påfyll av kompetanse gjennom livet. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:33:58

Vi binder landet sammen med bedre veier, kollektivtransport og jernbane. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:33:27

Vi tilpasser oss morgendagens arbeidsliv ved å satse tungt på forskning og innovasjon. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:33:07

Vi gir bedrifter og enkeltpersoner insentiver til å ta valg som er bedre for miljøet og som bidrar til at Norge tar sin del av ansvaret for å løse klimautfordringen. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:32:40

Vi styrker konkurransekraften og legger til rette for omstilling til grønnere, smartere og mer nyskapende næringsliv. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:20:07

Nå må vi bruke de gode tidene godt. Når det blir skapt så mange nye jobber som nå, har vi en gyllen mulighet til å inkludere flere i arbeidsmarkedet. Den muligheten må vi gripe. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:19:45

Vi kom oss ikke bare gjennom oljeprisfallet. Vi kom styrket ut av det. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:19:19

Klimautslippene avtar. Flere er i jobb. Flere går i barnehage. Flere fullfører skolen. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:18:37

I dag skinner solen igjen – på hele landet. Det er god vekst i økonomien. Bedriftene ser lyst på fremtiden. De ansetter flere. Investerer mer. #finanstalen #statsbudsjettet

Finansdepartementet
2018-10-08 10:17:27

Regjeringen foreslår å endre rentebegrensningsregelen for å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting. I tillegg forslås det endringer i skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge. #statsbudsjettet https://t.co/bQAvizLKKE https://t.co/0dyGbUsLei

Finansdepartementet
2018-10-08 10:15:12

Regjeringen foreslår å redusere selskaps- og personskatten fra 23 til 22 prosent i 2019. #statsbudsjettet https://t.co/u98sG8ghj3 https://t.co/7Uf1ch7nV8

Finansdepartementet
2018-10-08 10:14:21

– Regjeringen mener arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden uavhengig av om de får betalt i form av tips eller ordinær lønn. #statsbudsjettet https://t.co/jPHQ0LH4gx https://t.co/AGTEaiIBrq

Finansdepartementet
2018-10-08 10:12:21

Regjeringen foreslår å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020. #statsbudsjettet https://t.co/ygASUinF8m https://t.co/Ew8U1v7ZLL

Finansdepartementet
2018-10-08 10:10:25

Regjeringen foreslår at avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer reverseres. I tillegg vil det bli satt ned et utvalg som skal vurdere både denne avgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer. #statsbudsjettet https://t.co/JyL9rrPrPE https://t.co/wjTccsYWb6

Finansdepartementet
2018-10-08 10:08:20

Et budsjett for flere i jobb, et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge – Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet, sier finansminister Siv Jensen (Frp). #statsbudsjettet https://t.co/Kx9iMfxYlA https://t.co/CzhDocJ1Ns

Finansdepartementet
2018-10-08 08:15:46

National Budget 2019: Outline of economic developments and fiscal policy https://t.co/tgASAxCKOG

Finansdepartementet
2018-10-08 08:03:03

#statsbudsjettet 2019: Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2019 https://t.co/dhBuq5RqBs

Finansdepartementet
2018-09-21 17:55:29

#Statsbudsjettet 2019 legges fram 8. oktober kl. 10. Vil du ha lenker til budsjettdokumentene på epost med en gang… https://t.co/2iHF6dfzEV

Laster...
Laster...