Beta
Søket ga 142 treff.
Senterpartiet
2021-08-09 14:32:10

I Noreg har vi bygd verdiskapinga og utviklinga vår på klok forvaltning av rike naturressursar til alle tider. Mange parti vil legge til rette for sal av norske naturressursar til utlandet i store skala. Skal vi utvikle næringsliv og verdiskaping i heile Noreg, må vi eige skogen, vasskrafta, jorda og minerala sjølv🍀

Senterpartiet
2021-08-08 15:37:02

🍀Geir Adelsten Iversen 🍀 Geir A. Iversen er vår 1.kandidat fra Finnmark og hans hjertesak er fiskeripolitikken. Han vil sikre at fisken blir produsert i Norge, at unge som vil satse får det, og at vi har fisk nok til alle som vil fiske 🐟

Senterpartiet
2021-08-06 13:15:53

🍀 Emilie Enger Mehl 🍀 Emilie Enger Mehl er vår 2.kandidat fra Hedmark og ramser opp tre ting hun mener er viktig ved høstens valg: 🍀Nasjonal kontroll og eierskap over viktige ressurser 🍀Desentralisering av makt 🍀 At Norge har et sterkt nasjonalt demokrati Enig?

Senterpartiet
2021-08-05 12:41:34

Å kunne forsvare landet er statens viktigste oppgave og til det trenger Norge et sterkt forsvar. Våre nærområder er i økende grad en arena for stormaktsrivalisering. Vi trenger derfor et sterkere forsvar med flere soldater, god lokalkunnskap og en reell evne til å forsvare Norge🍀

Senterpartiet
2021-08-02 14:57:55

🍀GRO-Anita MYKJÅLAND🍀 Gro-Anita Mykjåland er vår 1. kandidat fra Agder, og for henne så er det veldig viktig at vi sikrer norsk eierskap til naturressursene våre. Norsk eierskap sørger for at vi har arbeidsplasser til alle og enhver, i bygd og by. Vi ser stadig forsøk på utenlandske oppkjøp av våre norske naturressurser og viktige strategiske selskaper for Norge. Dette må vi unngå, og Gro-Anita er sikker på at Norsk eierskap vil være den viktigste faktoren for å skape nye norske arbeidplasser i hele Norge 🍀

Senterpartiet
2021-07-29 14:23:12

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀MARIT ARNSTAD🍀 Marit Arnstad er vår 1. kandidat fra Nord-Trøndelag og hennes hjertesak er å snu sentraliseringspolitikken som særlig Høyre og Frp har stått for de siste 8 årene. Det flotte næringslivet vi har her i hele Norge fortjener en offentlig sektor som stiller opp og som har tjenester nær dem🍀

Senterpartiet
2021-07-28 13:59:19

Dagens storstilte sentralisering av makt, tenestet og arbeidsplassar skaper utrygge lokalsamfunn. Avstandane aukar, offentlege tenester blir sentralisert og beredskapen blir svekka. Senterpartiet vil snu denne utviklinga. Vi må ha god beredskap i heile Noreg!🍀

Senterpartiet
2021-07-27 16:07:58

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀JAN BØHLER🍀 Jan er vår 1. kandidat fra Oslo. For Jan så er nære og trygge politiposter, plassert rundt omkring i nærmiljøer overalt i Norge, en viktig kampsak! Jan Bøhler ønsker seg politiposter som kjenner seg godt igjen i nærmiljøet og kjenner godt til menneskene de møter på. Jan er sikker på at det er dette som er oppskriften på trygghet i samfunnet❤

Senterpartiet
2021-07-23 14:49:23

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀Sigbjørn Gjelsvik🍀 Sigbjørn Gjelsvik er vår 1. kandidat fra Akershus og hans hjertesak er Norsk eierskap! Han mener at vi må benytte oss av de flotte naturressursene vi har tilgjengelig her i landet, og dra nytte av dem selv. Han mener også at det er Norge selv som bør styre over vitale dele av energipolitikken og industripolitikken - for vi må ikke gi fra oss makten vår til EU. Det er vi her hjemme i Norge som skal være herre i eget hus🍀

Senterpartiet
2021-07-22 09:51:44

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Idag markerer vi at det er 10 år siden terrorangrepet 22. juli. Aldri tie, aldri glemme!❤️

Senterpartiet
2021-07-21 14:09:46

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀Åslaug Sem-Jacobsen🍀 Vår 1. kandidat fra Telemark ønsker å gjøre forskjellene mindre mellom folk, samt løfte frem kulturen, kulturminner, frivilligheten og idretten. Hun sier at vi må ivareta det som gir liv til liva våre - det som gir oss røtter, identitet og felleskap🎭

Senterpartiet
2021-07-20 15:42:45

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀JENNY KLINGE🍀 Jenny Klinge er vår 1. kandidat for Møre og Romsdal, og hennes største hjertesak er å ta vare på jorden og naturen vår, slik at både dyr og mennesker har det bra. Hvert land har et eget ansvar for å fø sin egen befolkning på en måte som sørger for at vi bevarer ressursene og naturen vår også for fremtidige generasjoner. Jenny ønsker at det skal være mulig å produsere norsk, trygg, kortreist og god mat i hele langstrakte Norge🍀

Senterpartiet
2021-07-19 14:28:12

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Senterpartiet vil bruke de unike naturressursene våre til å skape norske arbeidsplasser og verdier. Staten må drive en aktiv politikk for å sikre arbeidsplasser knyttet til verdiene i jorda, skogen og havet vårt i hele Norge🍀

Senterpartiet
2021-07-16 12:13:52

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀GEIR POLLESTAD🍀 Geir Pollestad er vår 1.kandidat for Rogaland og han heier på den norske bonden! For han er det viktig at vi har en aktiv politikk som tror på og sikrer norsk matproduksjon. Senterpartiet ønsker å produksere trygg norsk mat i hele Norge. På lik linje med Geir skal Senterpartiet alltid stå opp for det norske landbruket og bøndene våre!👨‍🌾

Senterpartiet
2021-07-15 19:11:41

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🍀ERLING SANDE🍀 Erling Sande er vår 1. kandidat fra Sogn og Fjordane, og hans hjertesak er å ha gode, trygge tjenester i nærheten av der folk bor. Erling er også opptatt av hvor makten sitter. Han mener at avgjørelser som angår oss bør bestemmes her hjemme🍀

Senterpartiet
2021-07-12 13:07:17

Senterpartiet sier ja til trygg, ren og norsk mat🍀 Velger vi norsk mat, får vi kvalitet - og vi støtter norske arbeidsplasser slik at nordmenn kan bo både i byene og på bygda🏞🌇 Vi må styrke norsk matproduksjon både på land og på sjøen!🍀

Senterpartiet
2021-07-09 14:56:39

🍀Siv Mossleth🍀 - Vi trenger en sterkere stat som er med å ta ansvar, sier vår 1.kandidat fra Nordland, Siv Mossleth. Hennes hjertesak er at det skal være mulig å bo, arbeide og trives i hele landet. Til det trenger vi nå en regjering som satser på HELE landet 🍀

Senterpartiet
2021-07-07 15:12:56

🍀Per Olaf Lundteigen🍀 Per Olaf Lundteigen er vår 1.kandidat frå Buskerud. Han har vært ansvarlig for arbeidslivspolitikken til Senterpartiet på Stortinget i hele 10 (!) år, der han kjemper mot arbeidsledigheten, for at alle kan ha et arbeid det går an å leve av. Enig? 🍀 #nærfolk #senterpartiet

Senterpartiet
2021-07-05 15:02:59

Folka, naturressursane og verdiskapinga i Noreg er spreidd over heile landet. Stadig fleire verkar å ha gløymt at dette alltid har vore suksessmodellen vår. Vi treng difor ein nasjonal politikk som på nytt løftar både byen, bygda og alle landets innbyggarar 🍀 #senterpartiet #nærfolk

Senterpartiet
2021-07-04 15:09:03

Marit Knutsdatter Strand er vår 1.kandidat fra Oppland. Hun brenner for at barn og unge skal ha gode vilkår og vil ha en praktisk og aktiv skole som klarer å fange opp alle elever 👩‍🏫🍀 #senterpartiet #nærfolk

Laster...
Laster...