Beta
Søket ga 454 treff.
Olaug Vervik Bollestad
2021-06-04 14:29:27

Storbritannia er Norges nest viktigste handelspartner. 🇳🇴🇬🇧 Derfor er det viktig for mye av norsk næringsliv at vi nå har fått på plass en god og velfungerende frihandelsavtale mellom våre to land, og jeg er glad for at avtalen er på plass. 🤝Men jeg er også glad for at dette er en avtale som er god for norsk landbruk. Denne avtalen utgjør ingen trussel mot norsk landbruk for framtida. Det som sikrer at vi i Norge har et levende landbruk i hele landet, er de beitebaserte husdyrnæringene som gir oss storfekjøtt, sau og lam, og melk og ost. Her hadde...

Olaug Vervik Bollestad
2021-05-30 23:43:56

Fantastisk forestilling! I kveld fikk jeg være med på Haugespor i Hesby Kirke! 250 års jubileum etter Hans Nielsen Hauge! Utrolig flott og lærerikt! Mye ny kunnskap om alt hva den mannen har betydd for det norske samfunnet!

Olaug Vervik Bollestad
2021-05-07 19:50:20

Møt Olaug Bollestad nært og direkte. Glede, glød og galskap.

Olaug Vervik Bollestad
2021-05-07 17:31:13

Møt Olaug Bollestad nært og direkte. Glede, glød og galskap.

Olaug Vervik Bollestad
2021-05-07 15:00:20

Et vesentlig punkt med den norske jordbruksmodellen er ordningen med årlige jordbruksforhandlinger. Det er ikke alle partier som ønsker slike forhandlinger, og derfor var det avgjørende for KrF å slå det fast i Granavolden-plattformen at vi skal fortsatt ha slike forhandlinger. Den siste måneden og de siste dagene har mye kritikk gått på at bønder ikke kjenner igjen tallgrunnlaget i jordbruksforhandlingene. Nettopp derfor foreslo staten i tilbudet til jordbruket å sette ned et eget utvalg som skal se på prinsippene og metodene for hvordan en del av disse tallstørrelsene bør beregnes. For å kunne ha årlige jordbruksforhandlinger er det avgjørende...

Olaug Vervik Bollestad
2021-05-06 18:20:31

I dag har jordbruket takket nei til å gå i forhandlinger om ny jordbruksavtale. Jeg synes det er trist og skuffende på vegne av norske bønder at jordbruket ikke engang valgte å komme til forhandlingsbordet. De har valgt bort muligheten til å styrke økonomien for tusenvis av norske gårdbrukere over hele landet. Staten la fram et tilbud som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellene til andre grupper i samfunnet. Allerede i åpningstilbudet la vi til rette for en inntektsutvikling som er kronemessig lik andre grupper i samfunnet. Alt som kunne kommet inn ekstra i forhandlingene ville bidratt til...

Olaug Vervik Bollestad
2021-05-01 11:11:24

Gratulere med dagen. Da jeg var liten jente var 1. Mai nesten like stor dag som 17. Mai. «Sekkeløp», potetløp, poser med godteri og is brus. Far jobba på Stålverket og var opptatt av behandlingen av arbeiderne og at alle var like viktige selv om en har ulike oppgaver og ulikt ansvar. Derfor: - ikke mange operasjoner av spesialister i sykehus om ikke renholderen har vært innom operasjonssalen og klargjort først - ikke mange åpne skoler om ikke vaktmesteren, rørleggeren, elektrikerne sikrer vann, varme og god luft - ikke lett å komme seg på jobb uten folk som jobber med...

Olaug Vervik Bollestad
2021-04-30 11:44:33

Vi blir flere eldre i samfunnet vårt. 👴👵 Det er bra! Da må vi tenke klokt rundt god eldreomsorg. Mange eldre vil være friskere lenger, men flere vil også trenge omsorg på ulikt vis. Derfor trenger vi blant annet en pårørendestøtte slik at barn, barnebarn eller andre nære pårørende, kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven. Og så bør vi gi pårørende og omsorgspersoner hjelp til avlastning, slik at de kan fortsette å stå i en krevende omsorgssituasjon over tid. Omsorgen fra familie og de nærmeste kan ikke telles i timer, kroner og øre. Men...

Olaug Vervik Bollestad
2021-04-29 18:27:21

Jeg er ikke så i villrede som dette bildet kan gi inntrykk av! 😅 Familie og eldre blir to veldig viktige saker for KrF framover mot valget! Familier rundt om i hele landet må kunne ta gode valg for seg i den hverdagen de har. Og vi må legge til rette for at alle eldre skal ha gode dager, enten de er friske og spreke eller har behov for hjelp, helsemessig eller på andre måter.💛 I tillegg til mange andre gode grunner for å stemme KrF! 😊

Olaug Vervik Bollestad
2021-04-16 16:28:14

Norge er i en krevende situasjon med en pandemi som krever mye av oss alle. Som en del av kampen mot koronapandemien innførte vi i januar svært strenge innreiserestriksjoner i Norge. Det har vært et helt nødvendig tiltak for å redusere importsmitten og begrense smittepresset over hele landet. Samtidig ser vi at dette er svært krevende for norsk næringsliv, deriblant landbruket. Landbruket er avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal og stabil produksjon. Problemet er særlig stort i grøntnæringen. Vi har et begrenset handlingsrom i en pandemi, med strenge tiltak for å begrense smittespredning. Samtidig er det nødvendig at...

Olaug Vervik Bollestad
2021-04-04 12:21:08

God påske! 💛🌼 Både i fjor og i år ble påska annerledes enn det vi er vant til. Mange av oss har ikke fått vært med familie og venner slik vi hadde håpet. Mange har måttet utsette og avlyse planer og turer de hadde sett fram til. Og særlig i en høytid som påska er det mange som savner å kunne møtes til gudstjeneste og lignende samlinger. Jeg vet at dette har vært tungt for mange av oss, og jeg har et sterkt håp og forventning om at vi neste år igjen skal kunne feire påske på mer normalt vis....

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-25 10:59:40

Norske bønder produserer mat med høy kvalitet allerede i dag! Det vil jeg at de skal fortsette med! 👨‍🌾👩‍🌾 I Politisk kvarter i dag gjentar MDG at de vil halvere norsk kjøttforbruk. Det vil føre til at mange bønder må slutte med matproduksjon, og at vi må importere mer mat. Det er feil vei å gå! Økt norsk produksjon av korn og grønnsaker? 🌾🥦 Ja, absolutt! Derfor har dette vært en av hovedprioriteringene i begge jordbruksoppgjørene jeg har hatt ansvar for. Men vi klarer ikke å erstatte alt protein fra norsk kjøtt med norskprodusert planteprotein. Jeg tenker det er bra...

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-21 10:59:06

I dag er Rockesokk-dagen! 😃🧦 Vi markerer verdensdagen for Downs syndrom med å ha på oss to forskjellige sokker. 💛 Jeg mener vi må ha et samfunn der vi har rom for mangfold og alle mennesker! Vi er forskjellige alle sammen, og alle har vi lik verdi! 😊 Blir du med og markerer #rockesokk, du også? Ta på deg to ulike sokker i dag, da vel! 🙌😄 God søndag, folkens!

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-19 17:20:51

I dag har dyktige Knut Arild lagt fram Nasjonal transportplan for årene framover. Det er en ambisiøs og realistisk plan med en lang rekke utrolig viktige prosjekter som skal fortsette å bygge hele landet vårt sammen. 🙌🛤️🛣️⛴️✈️ Det er mye jeg kunne snakket om på både skredsikring, historisk satsing på fylkesveier, jernbane og andre ting. Noe av det jeg likevel er aller mest stolt av med den planen vi la fram i dag er Barnas transportplan! 💛 Dette har vært en viktig KrF-sak i mange år. I arbeidet med NTP har 400 barn gitt innspill til hvordan de kan få...

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-18 19:26:08

HVA for slags TV-program er det Jan Frode og jeg har skrudd på her..? 🤔🤯🖥 Se hva som skjer... Følg med på Sofa på TV 2 i kveld kl 20!😊

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-16 10:15:10

Yes! 🙌😊 KrF kjemper for gode og fleksible ordninger for familiene. Hverdagene ser ulike ut, og derfor bør vi gi familiene mulighet til å velge mer selv. Familiene er en utrolig viktig del av samfunnet vårt! 💛 Del gjerne denne saken videre med noen du kjenner som er opptatt av god familiepolitikk! 👍

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-15 11:54:06

Trygge veier er en viktig sak for KrF! 💛 Og noen strekninger er mer utsatt for ras enn andre. Derfor er jeg glad for at det ligger inne penger til skredsikring av riksvei 13 i Suldal i Nasjonal transportplan som regjeringen legger fram før påske. Ny tunnel i Rødsliane handler om trygghet i hverdagen for barn, unge og voksne.😊👍

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-12 13:23:59

Det er et eksepsjonelt år vi har lagt bak oss. Ett år etter vil jeg si tusen TAKK til alle dere unge som i løpet av dette året har gitt avkall på mye for å holde koronasmitten nede. 🙏 Det har betydd utrolig mye for de eldre og for sårbare grupper i samfunnet vårt! 💛 Riktig god helg til hver og en av dere!

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-08 13:28:07

Den internasjonale kvinnedagen er en utrolig viktig dag! ♀️💪Rundt om i verden er det altfor mange jenter og kvinner som fortsatt mangler helt grunnleggende rettigheter. Pandemien er en helsekrise, men det er også en krise for kvinners rettigheter og likestilling i mange land. Blant annet ser vi at kampen mot barneekteskap blir satt tilbake. FN anslår at pandemien kan føre til at 13 millioner flere barn blir giftet bort fram mot 2030. Derfor er det så viktig at regjeringen med utviklingsminister Dag Inge Ulstein i spissen har lansert en egen strategi for å bekjempe skadelige skikker som barneekteskap. Og derfor...

Olaug Vervik Bollestad
2021-03-03 12:30:15

Hva tenker unge jenter om valg av utdanning, likestilling og framtida i landbruket? 👩‍🌾👩‍🌾 Snart er det kvinnedagen! I dag møter jeg unge jenter som tar landbruksrelevant utdanning på videregående skole. Jeg har lyst til å høre hva de tenker om seg sjøl og om det å skulle gå inn i landbruksnæringa framover. Norsk landbruk trenger dyktige jenter! 😊💪🚜🌾

Laster...
Laster...