Beta
Søket ga 3605 treff.
Guri Melby
2023-10-04 18:21:22

Venstre åpner stortingssesjonens første dag med å legge inn et omfattende forslag for mer åpenhet i politiske prosesser. \n\nVi står midt i en tillitskrise. Og veien til tillit, er mer åpenhet.\n\nDerfor foreslår vi blant annet:
💚 Lobbyregister på Stortinget
💚 Styrkede klagemuligheter om man får avslag på innsynssøknad 
💚 Opprette et uavhengig klageorgan for innsynssaker 
💚 Innføre sanksjoner for brudd på offentlighetsloven 
💚 Innføre et oppdatert aksjonærregister i sanntid

Guri Melby
2023-10-04 10:32:08

Åpenhet er et avgjørende premiss for et liberalt demokrati. Innsyn, sterke institusjoner, en fri uavhengig presse og frivillige organisasjoner gjør oss sterke i kampen mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon.\n\nHabilitessakene vi har sett i sommer rokker ved tilliten til hele det politiske systemet. Svekkes denne tilliten, så svekkes demokratiet. Venstre er klar på at vi trenger mer åpenhet, ikke mindre. \n\nDerfor foreslår Venstre i dag ni forslag for mer åpenhet i politiske prosesser. Blant annet lobbyregister på Stortinget som Venstre, som foreslått tidligere. Den gang stemte de store partiene det ned. Nå håper jeg de ser hvor nødvendig dette er for...

Guri Melby
2023-10-03 20:21:25

For en dag! ✨ I dag fant den høytidelige åpningen av Stortinget sted, hvor Kongen på vegne av Regjeringen holdt sin trontale. I morgen samles vi igjen for å debattere trontalen. \n\nDa vil vi i Venstre løfte et representantforslag om mer åpenhet i offentlige organer. Åpenhet er et viktig premiss for et liberalt demokrati, og den er helt grunnleggende for tilliten til det norske politiske systemet. \n\nÅpenhet, innsyn, sterke institusjoner, en fri uavhengig presse og frivillige organisasjoner gjør oss sterke i kampen mot kameraderi, maktmisbruk og korrupsjon. Vi håper de andre partiene vil støtte vårt forslag.\n\nMen mer om det i...

Guri Melby
2023-10-03 20:05:44

En litt annerledes dag på jobben - i dag trakk vi i bunad eller dress, sang både Kongesangen og Ja, vi elsker, i anledning den høytidelige åpninga av det 168. Storting. Selv var jeg en del av en gruppe på sju som hadde som ansvar å lede Kongen med følge trygt gjennom stortingsbygget og de ulike delene av seremonien. Det heldigvis gikk det bra, og med den høytideligheten en slik anledning krever 😊 \n\nSelv om denne dagen er mye pomp, prakt og ritualer, så er det også en dag som markerer forholdet mellom Kongen, Stortinget og Regjeringen - og at...

Guri Melby
2023-10-03 20:05:38

En litt annerledes dag på jobben - i dag trakk vi i bunad eller dress, sang både Kongesangen og Ja, vi elsker, i anledning den høytidelige åpninga av det 168. Storting. Selv var jeg en del av en gruppe på sju som hadde som ansvar å lede Kongen med følge trygt gjennom stortingsbygget og de ulike delene av seremonien. Det heldigvis gikk det bra, og med den høytideligheten en slik anledning krever 😊 \n\nSelv om denne dagen er mye pomp, prakt og ritualer, så er det også en dag som markerer forholdet mellom Kongen, Stortinget og Regjeringen - og at...

Guri Melby
2023-09-28 15:54:18

God nyhet! Dette er et viktig tiltak for bedre kvinnehelse og en pasientgruppe som lenge har fått et for tilfeldig tilbud. Men den nylig fremlagte rapporten fra Kvinnehelseutvalget dokumenterer tydelig at vi fremdeles har en lang vei å gå når det gjelder likeverdige helsetilbud 🏥 \n\nVi trenger et kraftig løft for kvinnehelse og Venstre foreslår 18 tiltak 💚 Les mer her: https://www.venstre.no/artikkel/2023/04/16/uttalelse-ja-til-et-likeverdig-helsetilbud/

Guri Melby
2023-09-25 21:45:57

Som småbarnsmamma har jeg mange ganger kjent på at døgnet har alt for få timer. For alle oss som er jobbende foreldre, blir hverdagen fort en evig kamp mot klokka for å rekke levering og henting, morgenmøter, matpakker og klesvask. Mange har veldig lyst til å både være der for barna sine, og samtidig jobbe fullt, og med dagens muligheter for fleksibilitet i arbeidslivet, burde det være gjennomførbart.\n\nAt mange foreldre ender opp utbrente og sykemelde fordi presset blir for vanskelig å håndtere, er et samfunnsproblem. \n\nJeg tror flere familier ville fått det bedre med mer fleksible arbeidstidsbestemmelser, tilpasset dagens muligheter,...

Guri Melby
2023-09-22 14:13:06

7,2 prosent på siste stortingsmåling, takk for tilliten! \n\nVenstre er den tydeligste stemmen for å ta vare på naturen og stoppe nedbyggingen i kommunene. For å kutte klimautslipp, sikre en mer motiverende skole for alle elever og for å legge til rette for at næringslivet kan lykkes. Det er ikke bare viktig for den grønne omstillingen, men for å sikre jobbene og lommeboka til folk i en krevende dyrtid. Den tydelige stemmen kan du være trygg på at Venstre skal fortsette å være. \n\nBli med på laget for å ta Norge framover 💚 Meld deg inn i dag, på venstre.no/blimedlem

Guri Melby
2023-09-20 16:09:14

Fantastiske nyheter! Regjeringen skroter sitt eget forslag om å innskrenke innsynsretten. Det har Venstre og en rekke organisasjoner og mediehus vært sterkt i mot. Dette er en gledens dag.\n\nSjeldent har det vært viktigere at folk har muligheten til å kikke oss politikere i kortene. Åpenhet er nødvendig for tillit. Vi trenger mer åpenhet, ikke mindre.

Guri Melby
2023-09-16 17:50:24

Jeg er så glad for at en av våre aller dyktigste lokalpolitikere nå har kapret ordførervervet! I Oppdal gjorde Elisabeth Hals og resten av den fantastiske Venstre-gjengen et fantastisk valg og ble største parti. Gjennom forhandlinger har de nå også sikret at Oppdal får ei veldig dyktig dame i ordførerstolen!\n\nElisabeth ble litt overraskende varaordfører etter forrige valg, og i den rollen har hun vist oppdalingene hva som bor i henne. I Venstre-sammenheng har hun vært en tydelig og viktig stemme for distriktspolitikk, for å ta vare på naturen og for en næringspolitikk tilpasset både bygd og by. Hver gang jeg...

Guri Melby
2023-09-12 20:23:25

Tusen takk til deg som stemte Venstre! Bli gjerne med på laget for å ta Norge framover, på venstre.no/blimedlem 💚

Guri Melby
2023-09-12 00:10:34

Tusen takk til alle som stemte for et grønnere og friere lokalsamfunn 💚 \n\nMed deres tillit skal vi ta Norge framover. Vi skal ta vare på mer natur, skape et yrende næringsliv, gjøre det enklere å ta miljøvennlige valg og skape en skole som gir elevene stjerner i øynene.\n\nTusen, tusen takk! 💚

Guri Melby
2023-09-11 17:42:03

Det er valgdag og jeg vil benytte dagen til å løfte fram noen av demokratiets helter. Valgkampens helter er alle de tusener frivillige fra alle parti som kjemper for saker de brenner for og står på for å gjøre kommunen de bor i enda litt bedre. Jeg blir så imponert av Anders som stiller opp i time etter time for å stå med lister på valgdagen i sitt aller første valg og av Julie som har sagt ja til å stå på liste for første gang. Og jeg blir inspirert av ildsjeler som Odd Einar som aldri gir seg, selv...

Guri Melby
2023-09-11 17:41:55

Det er valgdag og jeg vil benytte dagen til å løfte fram noen av demokratiets helter. Valgkampens helter er alle de tusener frivillige fra alle parti som kjemper for saker de brenner for og står på for å gjøre kommunen de bor i enda litt bedre. Jeg blir så imponert av Anders som stiller opp i time etter time for å stå med lister på valgdagen i sitt aller første valg og av Julie som har sagt ja til å stå på liste for første gang. Og jeg blir inspirert av ildsjeler som Odd Einar som aldri gir seg, selv...

Guri Melby
2023-09-10 22:46:19

I morgen er det valgdag. Nå er det opp til deg å bestemme hvordan din kommune skal styres de neste fire årene. \n\nNår du stemmer på Venstre, stemmer du for at kommunen du bor i skal kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen. Du stemmer for å prioritere skolen, så alle barn og unge får et godt og trygt skolemiljø. For at næringslivet skal blomstre. For at folk som sliter møtes med hjelp - ikke straff eller fordommer.\n\nJeg mener stemmeseddelen er det kraftigste virkemiddelet i demokratiet. Når du stemmer på Venstre, stemmer du på at vi tar Norge framover -...

Guri Melby
2023-09-10 22:33:54

I morgen er det valgdag. Nå er det opp til deg å bestemme hvordan din kommune skal styres de neste fire årene. \n\nNår du stemmer på Venstre, stemmer du for at kommunen du bor i skal kutte klimagassutslipp og ta vare på naturen. Du stemmer for å prioritere skolen, så alle barn og unge får et godt og trygt skolemiljø. For at næringslivet skal blomstre. For at folk som sliter møtes med hjelp - ikke straff eller fordommer.\n\nJeg mener stemmeseddelen er det kraftigste virkemiddelet i demokratiet. Når du stemmer på Venstre, stemmer du på at vi tar Norge framover -...

Guri Melby
2023-09-10 08:25:21

Vi trenger en barnehagegaranti rett etter endt permisjon, for dagens ordning er en likestillingsfelle. \n \nJeg mener det er på høy tid å etablere et mer fleksibelt tilbud, hvor man får plass når det passer for familien – ikke kommunen. Derfor bør retten til barnehageplass gjelde fra den betalte foreldrepermisjonen slutter, uansett barnets alder. Det går Venstre til valg på og det snakker Isabelle Kristine Ringnes og jeg om i VG. \n \nEr du enig? Da bør du stemme Venstre i år 💚

Guri Melby
2023-09-09 10:26:41

Hjelp er bedre enn straff 💚 \n\nJeg mener at ruspolitikk må være basert på kunnskap, ikke fordommer. Ruspolitikken må sette mennesket i sentrum og gi folk mulighet til å leve trygge og gode liv. Derfor må vi møte rusavhengighet med hjelp og behandling, ikke med straff. Venstre vil gi en bedre rusomsorg ved å etablere væresteder for rusavhengige, redusere ventetiden for behandling, legge til rette for rustestingsapparater og øke støtten til frivillige aktører på rusfeltet.\n\nStem Venstre for en human rusomsorg!

Guri Melby
2023-09-08 21:27:19

Venstre lover billigere og bedre kollektivtransport! For at livet ditt skal bli enklere og for å kutte utslipp🌱🚌⛴️ \n\nVi vil kutte prisen på månedskort med 250 kroner nasjonalt. Men noen kommuner vil vi også gå lengre: Oslo Venstre lover for eksempel makspris på 499 kroner i måneden for å reise med buss, trikk og t-bane internt i Oslo, med halv pris for studenter 💪 I andre kommuner er det kanskje ikke prisen som er viktigst, men hyppigere avganger. \n\nUansett mener vi at kollektivtransport er bra for klimaet, folkehelsa og lommeboka, og skal prioriteres 💚 Stem Venstre for billigere kollektivtransport.

Guri Melby
2023-09-08 18:51:26

På plass i Stavanger og snart klar for valgkampens siste partilederdebatt💚 \n\nSpent og klar, men gleder meg litt til det er overstått 😅 Skal du se på? Kl 2005 på NRK1!

Laster...
Laster...