Beta
Søket ga 3584 treff.
De Grønne
2022-03-11 15:44:26

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Det viser korleis vi prinsipielt prioriterar, og kvar vi tidlegare flytta pengar for å få finansiert politikken vår. \nOm du vil ha konkret svar på kva post i statsbudsjettet som skal finansiere dine hjertesaker så svarar ikkje enkeltpostar ein til ein for dette, men samanhengen.

De Grønne
2022-03-11 15:33:55

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Ekstrautgifter, uansett om det kjem frå flyktningestraumar, støttepakkar til næringsliv eller noko anna, må dekkast inn over statsbudsjettet. Eg har vist til korleis vi i tidlegare statsbudsjett har prioritert.

De Grønne
2022-03-11 15:32:37

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Fordi du konkret spurte om korleis ein skulle ta unna for ekstrautgifter som kunne påløpe som følge av krigen.

De Grønne
2022-03-11 14:24:06

@GardLC @iGooner Sitert frå artikkelen: "Derfor vil vi foreslå at pengene vi tjener som følge av krigen, skal gis i form av en Marshall-hjelp til Ukraina, som et fond for hjelp og gjenoppbygging. Pengene kan også gå til å motvirke matvare- og energikrise som følge av invasjonen."

De Grønne
2022-03-11 14:23:03

@rn_abrahamsen @ArneWillySlaaen @vonsykkelsti @eivindtraedal @Venstre Om du vil ta til orde for at vi skal gjere det, så står du fritt til det, så klart!

De Grønne
2022-03-11 13:19:53

@GardLC @iGooner Nånei, ingen skal finansiere krig. Som de les i artikkelen kjem det klart fram at målet er støtte inspirert av Marshallhjelpa, evt arbeid for energi-/matvaresikkerheit i området. Dei som trur MDG plutseleg er for krig må nok tenke seg om ein gong til. mvh Pål A

De Grønne
2022-03-11 12:52:45

@Holm5Holm @filiprygg MDG vil ikkje gi pengar frå oljefondet, men sørge for at oljefondet ikkje veks som følge av krigen i Ukraina. Det er ein viktig skilnad. mvh Pål A

De Grønne
2022-03-11 12:50:20

@AkselFlorvag Nei, vår draum er at eit styrt påslag ved bensinpumpa betalast ut igjen til folk. Det er noko ganske anna. Staten bør ikkje sko seg på at folk slit. God helg! mvh Pål A

De Grønne
2022-03-11 12:46:18

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Skal skal du få, men lunsj må ein også ha :) Krig har alltid kostnadar, det er riktig. Det er derimot ikkje riktig at vi vil gi vekk alle nye inntekter til oljefondet, iom at vi også tener pengar på andre ting enn krig i Ukraina.

De Grønne
2022-03-11 12:45:06

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Her gjer du deg vanskeleg for å vere vanskeleg, og eg har ikkje påstått det du skriv her.

De Grønne
2022-03-11 12:40:21

@MortenRyden @eivindtraedal Artigkar du, Morten! God helg! :)

De Grønne
2022-03-11 11:30:30

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Kva analyser og konsekvensutgreiingar har du for å antyde at vi -ikkje- er i stand til å handtere flyktningar og halde økonomien i drift uten inntektene frå Ukraina? \nStore prioriteringar gjerast over statsbudsjettet, vårt forslag kan du lese her: https://t.co/MhsjkCN4gc mvh PA

De Grønne
2022-03-11 11:18:14

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Du insinuerar at vi treng inntektene frå krigen i Ukraina for å kunne hjelpe flyktningar og halde sysselsettinga høg. Dette er ein tankefeil. Vi er i stand til å både hjelpe flyktningar og ha ein stabil økonomi også utan desse inntektene.

De Grønne
2022-03-11 11:14:14

@meuande @ArneWillySlaaen Om du syns det er ei løysing å gi vekk oljefondet, er det ei ærleg sak. Vi syns ikkje det er ein god ide - oljefondet må vere sikra ei trygg og stabil utvikling i åra som kjem, og det er det med MDG sin politikk. Det vil ikkje dette forslaget endre på, så klart.

De Grønne
2022-03-11 10:38:55

@FilipJeg @NorwegianRoad @Ukraine Vi foreslår at vi heller kan betale ut igjen overskotet, istadenfor at staten berikar seg: https://t.co/62GCtkX4N2

De Grønne
2022-03-11 10:37:48

@anders_sorby @GjefleKarsten Takk for innspel! Vi tenkjer omtrent i dei baner, sjølv om vi vil rette det mest inn mot Ukraina: https://t.co/pMIoN1HSmh

De Grønne
2022-03-11 10:35:38

@40_mann @jstavenes @SteinWaalen Vi treng ikkje inntektene frå krigen i Ukraina for å gjennomføre slike tiltak her heime. Energiprisane har MDG også føreslege avhjelpande tiltak for: https://t.co/mMa7o10ry7

De Grønne
2022-03-11 10:30:37

@meuande @ArneWillySlaaen Tiltak for straumprisar og dei med minst i landet har MDG allereie på programmet. Om det er eitt land som har nok til å både avhjelpe her heime frå før av, er det Noreg - vi treng ikkje inntektene frå krigen i Ukraina til å få til det. mvh Pål Andre

De Grønne
2022-03-11 10:28:25

@rn_abrahamsen @ArneWillySlaaen @vonsykkelsti @eivindtraedal @Venstre Dette konkrete forslaget omhandlar krigen i Ukraina - men om du har forslag for korleis MDG kan gjere det same for andre konflikter må du gjerne kome med dei, så klart :) Ha ei god helg! mvh Pål Andre

De Grønne
2022-03-11 09:59:08

@EEngin33r @Uneaba Takk for innspel! Korleis meiner du vi betre kan bruke situasjonen vi står i idag og sørge for at fleire får det betre? mvh Pål Andre

Laster...
Laster...