Beta
Søket ga 799 treff.
Haltbrekken på Tinget
2021-08-25 10:14:35

Over 100.000 barn står utenfor SFO. De må stå på utsiden av gjerdet når deres jevnaldrende går videre til SFO etter skolen. Fordi foreldrene deres ikke har råd. Det vil vi i SV gjøre noe med. Vi vil innføre gratis SFO slik de har på Huseby skole i Trondheim.

Haltbrekken på Tinget
2021-08-24 15:48:54

Hvis du bor i Troms så kan jeg anbefale å stemme på Torgeir Knag Fylkesnes, som er en knakende bra politiker. Han har blant annet løftet fiskeripolitikken,, distriktspolitikken og grønn industripolitikk. Du får en tøff representant for Troms og Nord-Norge, og du får gleden av å sende Per Willy Amundsen ut av Stortinget. Per-Willy Amundsen har brukt posisjonen sin som stortingsrepresentant på en ekstremt destruktiv måte, gjennom å spre hat, sinne, aggressiv nasjonalisme og rene løgner gjennom en årrekke. Det er på tide at vi som nasjon slutter å betale Per-Willy nærmere en million i året for å skrive samfunnskadelig...

Haltbrekken på Tinget
2021-08-22 21:47:19

For miljø og rettferdighet. SV fortsetter å vokse på målingene. Vår vekst sikrer rødgrønt flertall. Men viktigere, vår vekst vil sikre en kamp mot klimakrisa og de økende forskjellene. Begge disse kampene må tas. De godt over 100.000 ungene som vokser opp i fattigdom, kan ikke fortsette å gjøre det til vi har løst klimakrisa, og utslippskuttene kan heller ikke vente. SV er partiet for deg som vil gjøre noe radikalt med begge deler! https://www.tv2.no/mening-og-analyse/14178784/

Haltbrekken på Tinget
2021-08-22 16:29:11

Hvorfor skal de fattigste få enda mindre dersom de har barn? Hvorfor skal barnetrygda beregnes som en inntekt for fattige barnefamilier og redusere det de får i sosialhjelp? Helt uforståelig. I Trondheim fikk SV etter valget i 2019, gjennomslag for at barnetrygda skulle holdes utenfor, når sosialhjelpa ble beregna. Trondheim er, takket være innsatsen fra SV, den rauseste kommunen. Dette viser at politikk virker. Det betyr noe for de som har minst. SV vil ha en nasjonal regel som gjør at de fattigste ikke skal få mindre bare fordi de har barn og får barnetrygd. Enig?

Haltbrekken på Tinget
2021-08-19 19:40:13

La oss løfte oljedebatten til et globalt spørsmål! La oss ta initiativ til en internasjonal avtale mellom oljeproduserende land om å kutte produksjonen og utslippene. Vi klarte å tette ozonhullet og stanse den sure nedbøren. Vi kan klare å løse klimakrisen også! Hvis vi vil! Blir du med?

Haltbrekken på Tinget
2021-08-19 11:47:19

Ikke verst! Miljø og solidaritet, hånd i hånd.

Haltbrekken på Tinget
2021-08-17 08:20:42

Å løse klimakrisen handler i stor grad om å gi våre barn like store muligheter til et godt liv som vi sjøl har hatt. Men vi kan ikke ta fra dem barndommen på veien. Vi kan ikke akseptere at over 100.000 unger skal fortsette å vokse opp i fattigdom i påvente av at vi har løst klimakrisen. De ungene som vokser opp i fattigdom nå fortjener vår oppmerksomhet nå.

Haltbrekken på Tinget
2021-08-16 13:50:53

Taliban har tatt over Kabul. Mange frykter for livet. Situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig og hver time teller. Den norske regjeringen må sørge for at mennesker fra Afghanistan som har søkt om opphold i Norge og fått avslag, får søknadene sine vurdert på nytt. Enig? https://www.adressa.no/pluss/nyheter/2021/08/16/Alle-bør-få-søknadene-sine-behandlet-på-nytt-24428812.ece

Haltbrekken på Tinget
2021-08-16 08:47:37

100.000 barn står utenfor SFO/AKS. Det er altfor mange. Disse barna kommer i all hovedsak fra familier som oppgir økonomi som årsak til at barna ikke deltar på SFO/AKS. Venstres leder mener moderasjonsordningene fra regjeringen, løser problemet. Det gjør de ikke. Det viser det store tallet barn som står utenfor. SV vil innføre gratis SFO/AKS over hele landet. Alle barn skal få gå på SFO. Jørgen Hattemaker og Kong Salomo sine. Enig? https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/08/15/Melbys-moderasjonsbl%C3%B8ff-24416273.ece?

Haltbrekken på Tinget
2021-08-13 16:44:39

I en verden som står i brann er solidaritet helt avgjørende. 💪🏾🌎 Kirkens Nødhjelp har vurdert de ulike partiene og SV er best på utviklingspolitikk. Les hele rapporten her 👇 https://www.kirkensnodhjelp.no/nyheter/aktuelt/ny-rapport-kirkens-nodhjelp-rangerer-norsk-utviklingspolitikk/?fbclid=IwAR3qI_pAD0vLCtbyhjt-oYR-plQHB1LIjELp7X6uzNz0C4ZDIFh4vVlwwg4

Haltbrekken på Tinget
2021-08-12 20:59:19

Dette er pinlig fra gruvesjefen. Her har han i lang tid prøvd å framstå som lyttende og forståelsesfull. Nå kommer selskapets sanne ansikt fram. Miljøvernere skal skremmes fra å si sin mening. Det er ganske spesielt at en gruvedirektør skal saksøke reindriftsutøvere og fiskere som mister levebrødet sitt og unge mennesker som er bekymra for naturkrisa. Aksjonistene gjør ikke dette for moro skyld, eller for å være vrange. Dumpinga i Repparfjord skal ikke skje, det er det som mer poenget her. Det har gruvesjefen tydeligvis ikke fått med seg. Heia Natur og Ungdom og alle andre som står på for...

Haltbrekken på Tinget
2021-08-11 21:05:04

Å ha et trygt og godt hjem er noe av det viktigste for oss mennesker. Et hjem er et sted du er trygg, har det artig og slapper av. Et hjem er et sted du kan bo så lenge du vil og forme som du vil. Alle fortjener et hjem og da må alle ha mulighet til å skaffe seg det. Slik er det ikke i dag. Unge voksne, aleneforsørgere og lavinntektsfamilier står nå utenfor boligmarkedet på grunn av en galopperende prisutvikling der vi ikke lenger skaper gode hjem - men spekulasjonsobjekter folk skal tjene penger på. SV vil gjøre...

Haltbrekken på Tinget
2021-08-10 22:45:27

I dag starta forhåndsstemminga. Usikker på hva du skal stemme? Se hva Nisrin sier:

Haltbrekken på Tinget
2021-08-10 18:31:38

The times they are a’ changing. Nå er tiden inne for å stanse all ny olje- og gassproduksjon. Flere land har sagt nei til nye tillatelser til utvinning av fossil energi. Frankrike, Storbritannia, Nederland og Danmark er alle blant landene som har lagt sterke begrensninger på sin olje- og gassproduksjon framover. Nå må Norge følge opp. Ingen nye tillatelser til olje- og gassproduksjon.

Haltbrekken på Tinget
2021-08-10 14:19:46

Det går ikke an å gå imot alle klimatiltak som diskuteres, uten å komme med noen alternativer. Utslippene må ned, det må også Arbeiderpartiet og Bjørnar Skjæran ta innover seg.

Haltbrekken på Tinget
2021-08-09 21:37:28

FNs siste klimarapport er dødsstøtet for kull, olje og gass. Norge må gå foran! Vi må samle de oljeproduserende landene og få til en felles avtale. Det er en drøy ansvarsfraskrivelse å be andre land kutte sine utslipp, mens vi sjøl skal fortsette som før, slik Senterpartiets Ola Borten Moe tar til orde for. Det siste året har vi sett en konkurranse mellom H, FrP, Ap og Sp i å ta avstand fra ulike klimatiltak. Det er vanvittig uansvarlig. Ingen ansvarlige parti kan lenger ta avstand fra noen klimatiltak, uten å selv legge fram alternative forslag. Senterpartiet frykter industridød dersom...

Haltbrekken på Tinget
2021-08-08 20:57:44
Haltbrekken på Tinget sitt framsidebilete
Haltbrekken på Tinget
2021-08-06 20:06:38

Valgkamp er ganske artige greier. I to dager har vi fått være på Mausundvær, et fiskevær på Trøndelagskysten. Nidaros, Trønder-Avisa og Trønderdebatt tromma sammen alle toppkandidatene fra Trøndelag til en helsikes lang maratondebatt i solsteika. Veldig artig for oss som var med. Håper det var artig og opplysende for de som så på også. Du kan se det her https://www.nidaros.no/se-opptak-den-store-tronderdebatten/s/5-122-26166

Haltbrekken på Tinget
2021-08-05 09:26:41

Sp kan bare glemme å danne flertall med Høyre for en uansvarlig miljøpolitikk, og så komme til SV for å få flertall for budsjettet. Landet trenger en ny kurs. Sp må snart bestemme seg for om de også vil ha en ny kurs eller ikke. Utslippene og forskjellene skal ned!

Haltbrekken på Tinget
2021-08-04 20:27:16

Trønderne vil ha en ny kurs, en rødgrønn kurs. Stem for miljø og rettferdighet. Vi trenger et regjeringsskifte som betyr noe for folk og miljø. Meningsmålinga i Trønderavisa gir inspirasjon og håp. Med 1500-2000 ekstra stemmer kan Hilde M G Danielsen også være inne på Stortinget.

Laster...
Laster...